Kungl. biblioteket National Library of Sweden Bernhard Lundstedt
Sveriges periodiska litteratur


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Sid: 542-590


Personregister
till del I-III.

De med fetstil tryckta siffrorna beteckna detta arbetes olika delar och de öfriga de nummer hvarunder hvarje periodisk skrift är däri upptagen.

De efter åtskilliga personers namn stående små bokstäfverna beteckna, att för den ifrågavarande personen biografiska uppgifter finnas meddelade i följande arbeten:

t = Svenskt Porträttgalleri XVI: Tidningsmän, med biografiska uppgifter af B. Lundstedt.

f = Svenskt Porträttgalleri XV: Författare, med biografiska uppgifter af S. Leijonhufvud.

p = Publicistklubbens matrikel vid 20:de århundradets början af V. Millqvist.

[Länkarna till poster i Lundstedts rättelser och tillägg har tagits bort. Rättelserna och tilläggen är införda i de poster där de hör hemma. Länkar till dessa poster har vid behov tillfogats i registret.]

Abelin, R. 3: [1056].

Aberstén, S. 3: [223], [261]; p.

Acksell, J. F. 3: [576].

Acrel, P. 1: [375].

-, R. 2: [268].

Adamson, C. A. 2: [392]; t.

Addison, J. 1: [34].

Adelsköld, C. A. 2: [117], [340], [392], [890]; 3: [226]; tfp.

Adlerbeth, C. G. 1: [16], [330b].

Adlerbeth, J. 1: [406].

Adlersparre, Alcyone 2: [452]; f.

- Axel 1: [330b].

- C. 1: [330b].

- C. A. (Albano) 1: [330b]; 2: [182], [216]. [311]; 3: [223]; f.

- G. 1: [330 a]. [b], [374].

- G. A. 2: [495], [729].

- f. Leijonhufvud, S. 2: [337], [768]; tf.

Adolfsson, G. E. 2: [1008].

Afzelius, A. A. 1: [391], [406]; 2: [28], [40]; f.

- A. J. 2: [290]; 3: [228]; f.

- Aug. 3: [504].

- P. G. 2: [340]; 3: [1293], [1297].

Afzelius, J. A. 3: [223].

- O. 2: [340].

- P. von 1: [326]; 3: [1288].

Agardh, C. A. 1: [381], [392]; 2: [251], [279]; 3: [824], [828]. [1280].

- R. 2: [251].

Agrelius, C. P. 2: [114].

Agrell, Alfhild, f. Martin 2: [117]. [340], [392], [822], [993]; f.

Ahlberg, C. 1: [408].

- C. Th. 2: [689], [753].

- I. F. 3: [986].

- K. J. 3: [1672], [1737].

- P. A. 2: [466], 3: [46].

- V. 3: [443].

Ahlbom, C. A. 3: [179], [504], [508], [1075], [1502], F [12].

- S. 2: [64].

Ahlberg, J. G. 2: [71], [117], [657], [765]; p.

Ahlbom, C. 2: [410], [510].

Ahlén, C. 3: [710].

- J. W. 2: [720]; 3: [352], [1661].

Ahlgren-Ekermann-Bark, Catharina 1: [186].

Ahlgren, L. A., 2: [340], [843]; 3: [96], [100], [108], [461]. [462], [1862]; 2:1040 ] tp.

Ahlgrensson, F. 2: [351], [363], [938].

- f. Hermansson, H. 2: [363]. Ahlin, Eberh. 3: [1486].

- J. O. 2: [626a], [756], [1005]; 3: [77], [78], [80], [82], [83], [203], [1105], [1412].

Ahlqvist. A. 1: [406].

- P. 1: [293]; 3: [576], [577].

Ahlstedt, H. 2: [849].

- O. G. 2: [96], F [18], [33]; f.

Ahlstrand, A. G. 1: [212].

Ahlström, 1: [37].

- C. N. 2: [325], [962].

- J. 3: [261].

Ahnfelt, A. W. N. 2: [117], [363], [394], [574]. [666]; tf.

- f. Runnerström, H. H. 2: [666]; p.

- N. O. 3: [827].

- O. N. Th. 3: [867]; f.

- P. G. 2: [117]; 3: [469], [473], [828], [832]; f.

Ahrenberg, J. 2: [340].

Aimard, G. 2: [342].

Albom. K. A. 3: [1075], [1502].

Aldén, G. A. 2: [117]; 3: [1444]; tfp.

Alexandersson, A. A. 3: [565], [745], [1558].

- Per 2: [776], [1039].

Alfort, N. Ph. 2: [191], F. [46].

Alfwegren, G. E. 2: [609].

Algren, Tönnes 3: [1176]; p.

Alin, A. 3: [717].

- O. J. 3: [1364]; f.

Alinder, K. 3: [367], [799].

Alkman, E. P. 2: [392], [1040]; 3: [1791]; 2:392 ]; tfp.

Allard, G. E. G:son 3: [800]; tp.

Allert, K. A. Andersson 3: [650]; tp.

Alm, J. L. O 2: [279], [301], [343], [393], [709], F [60], F [69]; 3: [910], [1078].

Almegren, E. 1: [57].

Almer, J. Olsson 3: [499].

Almgren, C. G. 1: [415].

Almkvist, H. N. 2: [117]; 3: [1340]; f.

- J. A. 3: [183], [187], [191], [292].

Almquist, C. J. 3: [1291].

- C. J. L. 1: [127]; 2: [48], [117], [156], [184]; 3: [223], [529], [1280a]; f.

- E. A. 1: [326].

- J. U. 1: [288].

- U. Alb. 3: [1000], [1097]; t.

Almqvist E. K. 2: [835].

- J. G. 3: [534].

- K. W. 2: [148].

Almroth, A. G. J. 2: [908].

Almström, P. O. 2: [170], [236]

Alnander, S. J. 1: [123].

Alrutz, Sidney 3: [1363].

Alstedt, P. 1: [278].

Alsterlund, J. R. 3: [718], [987], [1067]; t.

- N. E. 3: [718].

Alström, A. 3: l.

- O. 3: [1543], [1544], [1547], [1557]; p.

Alströmer, C. 1: [239].

- P. 1: [207].

Altén, M. 2: F [11].

- V. A. 3: [223], [671], [674].

Altmüller, K. 3: [1334].

Alvin, K. G. H. 3: [1631].

Alving, G. 2: [363].

Améen, C. O. F. 3: [618].

- Elin 2: [760], [822].

- G. F. 2: [251]; 3: [223], [618]; tf.

Aminoff, D. F. 3: [1102].

Amnell, C. F. 2: [340], [392].

- P. [293].

Amneus, A. A. 3: [1536].

Anander, D. 1: [212].

Anckarsvärd, C. H. 2: [110].

- M. 2: [643].

Ancker, K. G. And:son 2: [779].

Andén, O. J. 2: [189].

Ander, J. E. (Anderzon) 3: [49], [876], [877], [902], [945], [949]; tp.

Anderberg, A. 3: [1482].

- J. Svensson 3: [926].

- W. 2: [345].

Anderson, A. 3: [1858]; [ 2:1003 ].

- C. (Bokförläggare) 3: [1727].

Andersson, A. 2: [752].

- Alfred 2: [363].

- A. E. 3: [24], [100].

- A. G. 3: [187].

- Aug. (konstförvandt) 1: [57].

- A. G. 2: [898].

- Axel Gustaf 3: [1187].

- And. L 2: [804].

- Anton L. 3: [377].

- August 3: F [47].

- B. S. 2: [959]; 3: [1683].

- C. (Handlande) 2: [884]; 3: [1566].

- Carl (Ariand) 3: [1846]; [ 2:914 ]

- C. A. 3: [1376].

- C. F. (Borgholm) 3: [29].

- C. F. (Cimbrishamn) 3: [41].

- C. F. (Linköping) 3: [779], [787].

- C. F. Gunnar 2: [392]; 3: [1814]; 2:665 ];p.

- C. J. 2: [575].

- C. L. 2: [251], [279], [340], [623], [629], [654], [890], [923], [962]; 3: [118], [120], [1385], [1424], [1432], [1486], [1487], [1628]; t.

- Fr. 3: [1558].

- Gideon 3: [206].

- Gustaf 3: [832].

- G. A. 3: [1068], [1344], [1350].

Andersson, Hilma Fredrika 3: [209].

- Johan 3: [431].

- Job. Albert 3: [1264].

- Joh. Alfred 3: [1865]; [ 3:420 ].

- J. E. 3: [710].

- J. P. 3: [29].

- J. Rob. 2: [735]; 3: [1823]; p.

- J. Sam. 3: [1120], [1559], [1560]; tp.

- K. J. 1: [70]; 3: [49], [441], [488], [763]; tp.

- K. O. 3: [708].

- L. Aksel 3: [1331], [1340]; f.

- M. 3: [209].

- M. E. 3: [887]; t.

- Maria Elisabeth 3: [24].

- N. (Göteborg) 3: [319].

- Nils, bokförläggare i Sthlm 3: [1718].

- Nils, boktryckare 3: [1244], [1246], [1247]; tp.

- N. J. 2: [117], [145], [228], [253], [306]; 3: [835]; f.

- N. M. 3: [297].

- Oscar 2: [891].

- P. A. 3: [1012].

- P. E. 2: [668]; 3: [12], [17].

- R. 2: [769].

- Sven 3: [484].

- W. 2: [849].

- W. Hj. 2: [615].

Andersson Edenberg, Alb.

- Se Edenberg. Andersson-Fredberg, C.

R. - Se Fredberg.

Anderzon, N. O. 3: [1545].

Andrée, A. 3: [469], [1453], F [83]; f.

- Elfrida 3: [223].

- S. A. 2: [117]; p.

- T. B. 2: [735].

Andréen, A. B. 3: [395].

- F. W. 3: [1829], [1830].

Andrén, A. V. 2: [451], [664], [939]; tp.

- K. 3: [519].

- K. E. 3: [1694].

Angberg, Ebba 2: [697].

Angeldorff, Chr. Olofsson 2: [181]; 3: [1203].

Angered, f. Strandberg,

Hilma 3: [223]; f.

Anjou, C. F. 2: P [39].

Anjou, Chr. L. 2: [679], [760]; 3: [776]; f.

- L. A. 3: [1293], [1301], [1303]; f. Annerstedt, Claes 2: [578]; 3: [1331]; tf.

Anrep, G. 2: [316]; f.

Antonson, J. A. 3: [403].

Antonsson A. W. 3: [1236].

- J. R. 3: [630].

Anundsson, O. H. 3: [261].

Apelquist, J. A. 3: [969], [1169].

Apelqvist, Fr. Chr. 3: [485].

Appelberg, John 2: [823].

- W. 3: [667].

Arbin, H. von 2: [340].

Arbman, E. 3: [1542].

Arborelius, O. U. 3: [126].

Arborén (bokhandl.J 1: [225].

- O. 3: [161].

Arckenholtz, J. 1: [25], [30].

Arctander, A. 2. [265].

Aréhn, C. 2: [340].

Arendorff, E. E. 3: [1183]; p.

Arfwidsson, B. J. A. Alvar 2: [117], [392], [890]; tp.

- Nils 1: [16], [127]; 2: [117]; 3: [1293]; f.

Allberg, F. 2: [340].

Arnason, J. 3: [223].

Arnberg, J. W. 2: [71]; f.

Arnelius, V. 2: [301].

Arnell, W. 3: [738].

Amman, P. A. 3: [48], [782].

Arnoldson, K. P. 2: [392], [574], [606], [679], [708], [750], [890]; 3: [277], [1195]; tp.

- P. T. W. 3: [523], [1195].

Arnoldsson, O. 2: [279].

Aronson, Hilma G. 3: [1629], [1648].

Aronzon, A. K. 2: [730].

Arosén, S. A. 2: [1029]; 3: [573].

Arpi, R. M. 2: [481]; 3: [1340], [1346].

Arrhenius, C. M. 2: [78]; 3: [1279].

- J. P. 2: [340], [362], [508]; 3: [1293], [1294]; f.

Arsenius, Sam. 2: [392].

Arwidsson, A. J. 2: [38], [74], [84]. [98]. [279].

Arwidsson, B. J. G. 1: [376a]; 3: [258], [551].

- C. F. 3: [270].

- F. E. 2: [706], [727], [744].

- G. O. A. 2: [340].

- Hilmer 3: [490].

Askelöf, J. Arv. 1: [381]; 2: [15], [21], [22], [108].

Asker, E. 2: [472].

Asklund, H. 3: [764].

- P. H. 3: [135].

Asp, P. And:son 3: [1245].

- R. T. D. 3: [908], [925], [927], [928], [933], [936].

Aspelin, C. J. W. L. 2: [664].

- D. 1: [212].

Aspling, H. 3: [311].

Asplund, D. 3: [504], [1570].

- Petrus 3: [145], [523], [1096], [1191], [1399], [1786]; [ 2:301 ].

Assar. A. O:son 3: [223], [416]; p.

Athén, A. T. 3: [763].

Atterbom, J. B. A. 3: [223]; p.

- P. D. A. 1: [381], [391]; 2: [100]; 3: [1281], [1280a], [1288], [1290], [1301].

Atterling, C. H. 2: [392], [472]; 3: [223], [1030], [1502], [1509]; t.

Aubigné, J. H. d' -Se Merle d'Aubigné. J. H.

Aulin, L. A. A. 2: [399].

Aurelius, C. A. 2: [425].

Aurell, C. J. E. 2: [363].

- C. J. G. 1: [57].

- E. W. 3: 1, [223], [546].

- W. 2: [363].

Aurivillius, Chr. 2: [626], [735].

Axelson, J. E. Maximilian 1: [57], 2: [300], [301], [363], [456], [472], [508]; 3: [132], [223], [239], [258], [269], [473], [478], [621]; f.

Axelsson, Axel 2: [363], [701].

- C 2: [735]

- C. (major) 3: [902].

- C. Q. 2: [301].

- J. Arvid L. 2: [340], [363]; t.

- J. E. 1: [70]: 3: [1746]; tp.

- Per Aug. 3: [660].

Axelsson, P. O. 3: [741]; p.

Axmar, J. A. 1: [282].

- P. O. 1: [282], [346].

Baagöe, A. M. 3: [64].

Bachmann, R. 2: [340], [468], [485]; 3: [1789]; [ 2:363 ].

Back, C. E. 3: [1399]; p.

Backer, F. 3: [223].

Backlund, A. 3: [247], F [20].

- Aug. 2: [363].

- J. 2: [890]; 3: [502].

Backman, glasmästare i Malmö 3: [892].

- A. E. 3: [286], [289].

- Charles 2: [36], 3: [219], [222].

- C. J. 2: [71], [340], [394], [414]; 3: [1309]; ff.

- G. H. 3: [422].

- Jöns Ivarsson 3: [746].

- Pehr 2: F [12].

- P. (grosshandlare i Göteborg) 3: [219].

- P. (vaktmästare i Umeft) 3: [1273].

- Peter 3: [228].

Backman, Aug. M:son 2: [405].

Bæckmark, C. 2: [520].

Baer, F. C. 1: [66].

Bætzmann, F. 3: [223].

Bagge, A. L. 3: [1623].

- C. A. 2: [228]; 3: [1293].

- C. F. 3: [615].

- F. G. 1: [323], [407].

- Julius 2: [890]

- J. F. 1: [291], [375].

- J. S. 2: [23].

- S. V. 3: [1256], [1391]; t.

Bahér, J. 3: [667], [670].

Bailly, C. 2: [121].

Bajer. F. 3: [787].

Bakunin, M. 2: [117], [301], [340].

Balck, V. G. 2: [524], [660]. [979]; 3: [1676], [1772]; 2:71 ]; tp.

Balkenhaas, L. 3: [678].

Balzac, H. de 2: [662].

Barck, F. G. K. T. 3: [331].

- Samuel 1: 9. Barfod, J. Chr. 1: [305].

Barkén, M. 3: [714].

Barkstedt, F. Z. 3: [1391]; t.

Barr, K. A. 3: [1396]; p.

Barthelson, F. A. 2: [338], [363], [508]. [666]; tf.

- K. G. 3: [1574].

Barthelson, f. Hultgren, Augusta 2: [363], [508].

Battram, H. 1: [127]. Bauck, C. W. 2: [117], [295], [340], [392]; tf

Bauer, Ad. 3: [223].

Baumgardt, Ch. 3: [1846]; [ 2:914 ].

Baumgarten, L. von 2: [71], [246].

Bayer, E. 3: [840].

Becker, O. von 3: [984].

Beck-Friis, J. 1: [346].

Beckman, A. F. 2: [760]; 3: [1293], [1303], [1313]; f

- C. W. 3: [515].

- Ernst J. 2: [71], [117], [340], [394], [527], [562], [768]; tfp.

- Gabriel 2: [340].

- Ida 3: [902].

- O. 3: [1437].

Beecher-Stowe. H. 2: [806].

Been, C. B. 2: F [38]; 3: [470], [471], F [39].

Beer, G. W. 2: [392].

- Octavio 2: [363], [701], [936]. f

Behm, J. V. L. 3: [1540], [1541]; t.

Behrens, E. 2: [451].

Bejbom. K. O. 3: [1169]; t.

Beijer, F. U. P:son 2: [821], F [70]; 3: [274].

- J. von 1: 1, 6

- J. Gustaf von 1: 6.

Belfrage, J. L. 3: F [53].

Bellander, B. G. M. 3: [261], [292], [318], [407], [1871]; tp.

- Hanna 3: [407].

- L. M. 3: [699].

Bellman. C. M. 1: [240], [269]; 3: [1742]; [ 1:46 ].

Bendix, C. 2: [215].

- Julius 2: [117].

Benedictsson, f. Bruzelius, Victoria 2: [117], [768]; f.

Bengtsson, Carl 3: [903].

- Håkan 3: [290], [355], [374].

Ben Jochai, S. 1: [73].

Bensow, Oscar 2: [363]; tf.

- f. Hodell, Julia 2: [363].

Bentzen, G. E. 3: [1049].

Benzelius, Eric, d. y. 1: [11].

- H. 1: [62],

Benzelstjerna, Matthias 1: [16], [31], [75].

Benzon, K. 2: [701], [735]. [936]; 3: [1645], [1789];2:363 ]; t.

Berch, And., j:r 1: [119].

- C. R. 1: [31], [61].

Berckenmeijer, B. 3: [604], [606].

Berg, Abr. A. 3: [161], [964], [985].

- A. E. 3: [223].

- A. H. 2: [820].

- C. A. 3: [152], [159].

- C. Alfr. 3: [876].

- C. E. 2: [760].

- C. F. 3: [575], [1417], [1418], F [81].

- C. J. 3: [454].

- C. M. 3: [165], [1538]; t

- C. O. 2: [527], [562], [849], [887]; t.

- D. R. T. 3: [1515].

- F. H. 2: [948].

- F. Th. 2: [145], [348]; f.

- G. Ruben G:son 3: [1352]; f.

- G. W. 3: [223]; f.

- Hj. 2: [663].

- J. A. V. 3: [1713].

- J. Fridtjuv 2: [663], [889], [909]; p.

- J. P. 3: [1560].

-, John W. 2: [180].

- N. F. 3: [848].

- P. G. 2: [120], [151], [159], [187]; f.

- Sven 3: [902].

- f. Sandell, Carolina W:a 2: [322]. [358], [412], [413], [527], [562], [582], [822], [970]; tf.

Bergdahl. J. G. 3: [1376]; t.

Bergegren, B. Hinke 2: [929]; 3: [1043]; [1823]; [ 2:752 ].

Bergelin, J. Th. 2: [307], [330], [361].

Bergen, C. F. B. von 2: [117], [340], [427], [574], [778]; tf.

- Gustaf von 2: [363].

Bergendahl, A. 3: [1058].

- J. H. 3: [653].

Bergendorff. C. E. 2: F [62]; 3: [228], [233].

Bergenhjelm, J. 1: 6.

Bergenholtz, A. T. 3: [223].

Bergenström, A. J. 3: [456].

Berger, B. 1: [73].

- J. 2: [224].

- J. H 3: [1678]; p.

Berger, L. 2: [666].

- Napoleon 2: [117].

- P. A. 3: [604].

- O. W. Peterson- 3: [1791]; 2:392 ]; p.

- W. 3: [1602].

- f. Cronhjelm, Ch. 2: [64].

Bergeström, Hans 1: [82].

Bergfalk, P. E. 3: [1293]; f.

Bergfelt, J. S:son 3: [1571].

Bergfors, A. 3: [918].

Berggren, C. J. 2: [756]; 3: [80], [82].

- Fr. L. 3: [441], [516], [517], [856], [1399], [1499], [1523]; t.

- G. 3: [255], [475], [532], [533], [589], [591], [597], [601], [1375], F 1.

- J. A. 2: [863], [448].

- Lorens 2: [363].

- P. Andr. 3: [613], [1035].

- P. O. E. 3: [1263].

- (Bergeron) f. Asker, Konstantia Maria 3: [223], [529].

Bergh, A. F. 3: [1404]; t.

- C. A. 3: [1404]; tp.

- Edw. 2: [306].

-Rich. 2: [666].

Berghman. Nore 2: [701].

Borgholm, G. E. 2: [978].

Berghult, A. 1: [63].

Bergin, J. A. 3: [1381].

- P. O. 3: [1394].

Bergius, A. T. 2: [228].

- Bengt 1: [56].

Bergklint, O. 1: [70], [123].

Berglind, A. G. 2: [378].

Berglund. A. 2: [71], [587].

- A. B. 3: [1278].

- C. O. 3: [1168].

- E. W. 2: [650], [700].

- J. (Torneå) 3: [512].

- J. E. 3: [134].

- Klara Louise 3: [1502];p

- L. G. 2: [640].

- L. J. 3: [157], [158].

- L. U. 3: [808], [810].

- P. O. 3: [1198], [1199].

- Tryggve 3: [525].

Bergman, A. B. 3: [1143], [1144].

- A. E. Dan 3: [1645], [1791]; 2:392 ]; p.

- A. Th. 3: [223]: p.

- C. (i Visby) 1: [407].

Bergman, C. (i Vinslöf) 3: [674].

- C. A. 3: [290].

- C. G. 2: [340], [760].

- C. J. 3: [1455]; f.

- C. W. 2: F [49].

- F. L. 2: [620].

- G. (i Karlskrona) 3: [617].

- G. (i Sthlm) 2: [352].

- G. E. 2: [648]; 3: [1500].

- Harald 3: [638].

- Jac. V. 3: [439], [441], [725], [856].

- Johan 2: [117], [890]; 3: [223], [800], [1059], [1063]; tfp.

- J. A. 3: [308].

- J. M. 3: [132]; f.

- Johan R. E. 2: [726], [794], [794a], [951]; 3: [1079].

- Oskar 3: [1206].

- O. F. 1: [376a].

- Torbern 1: [123].

Bergquist, J. G. 2: [1028].

Bergqvist, E. M. 3: [28].

- Aug. 3: [1813]; [ 2:663 ].

- F. A. 2: [117], [215], [340], [424], [430], [460], [574], [635]; t.

- P. Andersson 2: [478]

- V. A. T. 3: [1131].

Bergroth, L. 3: [1200].

Bergstedt, And. 2: 5.

- C. F. 2: [117], [430], [463], [735]; 3: [261], [763], [1293], [1300], [1301], [1307]; tfp.

- H. 3: [1337].

Bergsten, E. 2: [723]; 3: [793], [1333].

- J. 2: [319]; 3: [1847]; [ 2:918 ].

- K. J. 2: [316].

Bergstrand. A. 3: [902].

- Carl Emil 3: [1007], [1010], [1011]; t.

- Carl Erik 2: [383], [486], [783]; 3: [1315], [1317]; f.

- C. J. 3: 5.

- P. E. 2: [215], [306], [340]. [363], [392], [408], [475], [576], [598], [735], [890]; 3: [223]; tf.

- W. A. 2: [340], [666]; tf.

Bergström, Adil 2: [363], [735].

- A. G. E. 2: [666].

- C. F. 3: [989], [991], F [87].

Bergström, Dagmar 2: [363], [735].

- David K. 2: [117], [392], [666], [863]; 3: [333], [1632], [1671]; tfp.

- J. D. 3: [1393].

- J. N. 3: [763].

- J. W. 3: [1704], [1844]; [ 2:905 ].

- K. L. 3: [1348], [1354].

- Lars 3: [407], [1788]; [ 2:340 ].

- L. (i Engelholm) 3: [70].

- O. 2: [668].

- Ola 3: [875].

- Olof 3: [16], [311].

- O. E. 3: [1502], [1509].

- O. W. 3: [1778]; 2:135 ] f.

- P. 1: [157].

- P. A. 3: [763], [779], [1042], [1051], [1053]; tp.

- R. 2: [122], [215], [306], [340], [363], [452], [475], [564], [735], [760], [993]; f.

Bergwall, C. A. A. 3: [1110].

- E. 3: [1365].

Berlin, N. J. 3: [1293]; f.

Berling, C. P. 1: [206], [418].

- Carl G. 1: [206].

- Chr. Fredr. 1: [206]; 3: [886].

- E. W. 1: [206]; 3: [837].

- F. 1: [206].

- Fr. Joh. 1: [206].

- Fr. Th. 3: [1018], [1020], [1023], F [63].

Bern, P. A. 3: [1037].

Berndtsson, G. F. 3: [1547].

Bernhard, Albin [= Karlsson, J. A.] 2: [900], [994].

Bernouilli, J. 2: [121].

Bernin, E. V. L. Person 3: [934].

Bernstein, E. 3: [1619].

Bersén, R. 3: [338].

Bersselius, C. O. 1: [68].

Berthels. A. 2: [392]; 3: [1415].

Berwald, F. A. 2: [33], [43].

- Hj. 2: [760].

- M. A. 2: [311], [363], [472], [508]. Berzelius, J. J. 1: [313], [392].

Beskow, B. von 1: [16], [406]; 2: [100]; 3: [1280a]; f.

- F. Natanael 3: [1325], [1663].

- G. E. 2: [323], [358], [540], F [58]; f.

Beskow, P. A. B. 2: [515], [529], [579], [609], P [78].

Bexell, C. E. 1: [376a]

Beyer, D. L. 3: [888], [902], [916], [942].

- H. 2: [363].

Biart, L. 3: [1334].

Bielke, N. A. 1: [83].

Biengräber. E. F. W. 2: [816]; 3: [1036].

Bierke, Nils S:son 3: [564], [677], [757], [779], [998], [1227]; tp.

Bilang, J. J. von 1: [299].

Billing, A. G. L. 2: [760]; 3: [902]; f.

- A. O. K. 2: [735]; 3: [132], [134], [261], [1075]. [1298], [1310], [1337], [1746]; [ 1:70 ]; [1823]; 2:735 ]; tp.

- E. M. 3: [1353].

- V. 2: [379].

Billjer, A. F. 3: [89], [94].

Billman, P. M. 3: [1421], [1423].

Billmansson, A. L. 2: [928].

Billqvist, J. W. 3: [516], [1486].

Bilistén, E. O. A. 2: [363]; 3: [763], [798]; tp.

Bilmark, J. 1: [123].

Bismarck, C. 1: [86].

Bjelke, O. Ch. L. 3: [445].

Bjerre, H. P. Jeppesson 3: [1495], [1498].

Bjurling, A. E. 3: [1686].

- T. G. 1: [283].

Bjurman, A. 3: [1357].

- G. F. 3: [622]. [624], [1099].

Bjursten, H. 2: [117], [279], [340]; 3: [223], [529]; f.

Bjurström, A. P. 3: [1482].

Björck, Anton 2: [340], [666], [735].

- A. L. 2: [215], [340]; 3: [261].

- A. W. 3: [223].

- C. J. 2: [392].

- E. Daniel 2: [311]; f.

- E. 3: [693].

- F. W. 2: [392].

- G. D. 2: [303]; 3: [263].

- Joh. P. 1: [262].

- K. A. 3: [369], [1724].

- Z. Th. 1: [70]; 3: [1019], [1024].

Björk, J. A. 1: [376a].

Björk, J. A. Svensson 3: [929].

Björkblom, J. L. 3: 1.

Björkbom, T. R. 3: [1403].

Björkdahl, C. A. 3: [1687].

Björkegren, Jac. 1: [237a].

Björklund, C. P. 3: [1397]; t.

- E. 3: [936].

- J. A. 2: [340], [463], [664], [814], [1043]; 3: [1735]; tp.

- Emil 3: [1043].

- J. G. 2: [867]; f.

- J. J. 2: [279].

- K. E 2: [920].

Björkman, A. 3: [1870]; [ 3:929 ].

- Alexis 3: [1194], [1196], [1212]; t.

- Alf 2: [410].

- A. E. 2: [978].

- A. G. 3: F [97].

- C. R. 3: [551], [1183]; tp.

- Einar 2: [993].

- F. O. 3: [1567].

- gift Högman, Frida 2: [822].

- Joh. Joh:son 3: [929].

- J. Petersson 3: [926], [937].

- L. G. 3: [609]; tp.

- M. J. 2: [117].

- N. J. 2: [604]; 3: F [26].

- Sten 3: [1212].

Björkstrand, C. Andersson 3: 1, [321].

Björkström, H. F. 2: [301].

Björlin, J. G. 2: [71], [600], [746], [912]; tf.

Björling, C. Fridolf 3: [856], [861], [887], [898], [901], [931], [1238], [1239], [1240]; tf.

- H. 3: [631].

- O. E. 1: [57]; t.

Björn, D. G. 1: [321], [327], [334] [342].

Björnberg, C. F. I. 1: [376a]; 3: [174], [551]; tp.

- Emilie 2: [363].

Björnlund, P. 3: [808].

Björnson, Björnstierne 2: [435]; 3: [223], [787], [1514].

- P. 3: [223].

Björnstad, I. 2: [524].

Björnstjerna, M. 3: [1301].

Björnståhl, J. G. 2: [10], [37], [59]; 3: [1405].

Björstedt. P. Th. 3: [384].

Blædel, C. R. 2: [852].

Blanche. Aug. 2: [117], [166], [216], [306], [363]; 3: [223]; f.

- K. A. Thore 2: [117], [363], [666], [822]; 3: [223]; tfp.

Blatchford, R. 3: [1619].

Blix, E. G. 3: [1387].

Blixén, A. 2: [148].

Blom, C. A. 3: [919].

- F. 2: [263].

- Fritz 2: [301], [451].

- G. L. 2: [349].

- I. R. 1: [16], [305].

- K. A. 3: [261].

- Linkoln 3: [206].

Blomberg, A. B. 2: [340], [586]; 3: [1321]; f.

- Alb. 2: [479].

- C. F. 3: [64], [170], [171], [172], [173], [174], [272], [273], [1176], F [25].

- C. J. 3: [504]; t.

- C. P. 1: [261].

- E. H. 3: [64].

- F. W. 3: [1567].

- Janne 3: [650].

- J. G. 3: [523].

- K. H. 3: [1327], [1337]. [1364].

- N. U. 2: [145]; 3: [260].

- Sam. 2: [392].

Blombergsson, S. A. 3: [1204].

Blomdahl, L. 3: [1180], [1181].

Blomgren, J. C. 3: [33].

- J. L. 3: [516], [518].

Blomkvist, Fr. Alex. 3: [659].

Blomquist, A. 3: [1700].

- G. 2: [71], [340]; 3: [334], [1518], [1521]; t.

Blomqvist, A. F. 2: [931].

- B. 2: [451], [938].

- F. A. (i Stockholm) 2: [507], F [80]; 3: [1808]; [Skall vara 3:1805.].

- Fr. Aug. 3: [1098].

- Joel 3: [192].

- Johan 2: [760].

- Joh. Valfrid 3: [622], [1538], [1540]; t.

Blomstrand, F. Th. 3: [241], [261], [269].

Blomström, O. 3: [1844]; [ 2:905 ].

Blumenberg, H. G. 2: [392], [735]; 3: [1298]; tp.

- R. 2: [392], [582]; 3: [1298], [1428], [1502]; t.

Blumenthal, f. Schönbeck, Anna 2: [363].

Bobeck, A. H. 3: [1150].

Boberg, kapten 2: [279].

- C. 2: [528], [609].

Bodén, Olof 3: [193].

Boethius, D. 1: [191], [276].

- Emil 2: [486].

- J. E. 3: [1288]

Boggiano, A. 2: [363].

Boheman, M. A. H. 3: [1851]; [ 2:952 ].

Bohlin, A. 1: [369], 2: [340]; 3: [1016], [1506], [1508].

- Karl 3: [490].

Bohm, Oscar 3: [132].

Bohman, Aug. 3: [1847]; [ 2:918 ].

- J. 2: [363], [735].

- J. P. 3: [970], [981].

Boije af Gennäs, C. O. 3: [334].

- E. 3: [1791]; [ 2:392 ].

- G. 3: [1428].

Boklund, J. C. 2: [306].

Bolander, C. G. 3: [300].

- H. M. H. 3: [326].

- M. A. B. 3: [625], [1632]; p.

- Sophie 3: [223], [246], [261]; f.

Boldt, J. W. 3: [730].

Bolin, A. 2: [392].

- P. A. 2: [47].

- S. 2: [347]

- Th. 2: [117], [254], [347].

Bolinder, H. L. 2: [471]; 3: [280], [284], [286], [296], [311], [362].

Bolmstedt, Albin 3: [873].

- Chr. Edv. 3: [866].

Boman, J. (pastor) 2: [166].

- J. (t. f. stadsnotarie) 2: [129].

- J. (kammarskrifvare i krigskollegium) 2: [90].

- John 2: [363].

- Jöns 1: [127].

- P. A. 3: 7, [1132].

Bondesson, A. 3: [223]; fp.

Bonnier, Adolf 2: [150], [157], [209], [253], [262], [276], [360], F [55].

- Albert 2: [202], [216], [229], [259], [281], [439]; p.

- D. F. 3: [259], [261], [262], F [23].

- Isidor A. H. 2: [368], [490], [866]; tp.

Bonnier, f. Hirsch, Sophie 2: [490].

Borelius, J. J. 2: [340]; f

Borell, Otto 2: [455]; 3: [541].

Borg, A. G. W. 2: [894].

- A. H. 3: F [34].

- A. J. 2: [760]; tp.

- Eisa Dionysia 2: [738].

- C. C. 2: F [87].

- F. Th. 2: [117], [264], [280]; 3: [473], [730], [787]; t.

- K. F. 3: [1486].

- O. E. 2: [544].

- Ola Larsson 2: [895].

Borgenström, K. 2: [539].

Borgstedt, J. M. 2: [462]; 3: [1794]; tp.

Borgstrand, G. A. 3: [261] [Fel?], [1183], [1791]; [ 3:1130 ].

- T. A. 3: [1130].

Borgström, J. A. 2: [429], [832], [874]; 3: [98]: t.

- J. G. I. 3: [19], [21].

- P. 3: [1555].

- faktor 3: [1402].

Bosæus. N. 2: [486].

Bosin, K. A. 3: [1279].

Boström, Chr. Jac. 3: [1310]; f.

- H. 2: [363], [888].

- K. B. 2: [691].

Bowallius, Carl 2: [156], [340]; f.

- R. M. 2: [340]; 3: [1293]; f.

Bovin, K. A. 3: [1563].

Boy, A. F. 2: [386].

Boye, Ad. 2: [110].

- F. 3: [368].

- Fr. 2: [30], [64].

Boyesen, A. T. 2: [536], [741]; 3: [1610].

Braad, C. H. 1: [70].

Brachel, F. von 3: [1334].

Bræse, E. J. 2: [969].

Brag, Carl J. 1: [96].

- Eva 3: [223], [261].

- J. A. E. Heribert 3: [223], [489], [763], [1000]; t.

- Jonas 3: [824].

- J. O. 2: [392]; 3: [1083]; tp.

Brandberg, G. E. 3: [119], [721].

- Joh. Erik 1: [133].

Brandel, R. A. M:son 2: [735]: 3: [1298], [1849];2:923 ] t.

Brandelius, C. M. 1: [309].

Brandell, Simon 2: [890], 3: [368], [504], [954], [1791], 2:392 ]; [1823], 2:735 ]; p.

Brander, Anders 3: [37], [38], [40], [161], [1181]; tp.

- Nils 1: [42].

- adlad Skjöldebrand, E. 1: [100], [123].

Brandes, Georg 2: [117], [666], [1040]; 3: [223].

- J. D. 1: [40].

Brandstedt, C. G. 1: [70].

Brandt, f. Mörner, Ebba 2: [648].

Branting, K. Hj. 2: [392]. [708], [752], [1040]; 3: [223], [1600], [1619], [1841]; 2:890 ]; tp.

- f. Jäderin, Anna 2: [363], [392], [666], [735], [890]; 3: [954]; tfp.

Brask, O. 2: [432].

Bratt, John 2: [1040].

- Joh. Aug. 3: [47], [1080].

- J. F. 3: [223]; tp.

- L. Hj. Chr. 3: [423].

- Valter 3: [161], [261], [473], [1502], [1632]; tp.

- Wilhelmina 3: [259].

Braun, W. von 2: [306]; f.

Braune, Fr. 3: [846], [1327]; t.

Braunerheim, W. 3: [719].

Bredman, L. 3: [650].

Bredsdorff, Chr. 2: [500].

Breinholm, f. Åkermark, Alma Mathilda 3: [339].

Bremer, Claës 2: [156].

- Fredrika 2: [117], [306], 3: [223], [674]; f.

Brichy, S. O. de 2: [758].

Brinck, L. A. 3: [30].

Brinckman, C. G. von 2: [114].

Bring, E. G. 1: [68]; 3: [825], [845]; f.

- E. S. 3: [836].

- G. S. M. 2: [760]; 3: [1114].

- J. C. 2: [375], [760]. [775]; f.

- J. T. 2: [760].

- S. L. 2: [760]; 3: [840]; f.

Brisman, Sv. 1: [401]; 2: [3]; 3: [1762]; [ 1:372 ].

Britaine, W. de 1: [18].

Brithelli, f. Hellhoff, Sigrid 2: [337].

Broady, K. O. 2: [563], [832].

Broberg 1: [164].

Broberg, C. J. 2: [363], [1028].

- Frans 3: [258].

- J. W. 3: [1410].

- K. E. V. 2: [691].

Brock, Chr. 2: [553], [794].

Brodén, J. 3: [137].

- J. Ivar 2: [340]; 3: [1404], [1502].

Brodin, J. A. 1: [234], [265]. [275].

- Karl 3: [490]; t.

Brogren, L. E. 3: [498].

- N. P. 3: [223].

Brolin, Vilma (g. Holmes) 2: [363].

Broman, A. J. 1: [289].

- A Th. 3: [1311].

Bromander, L. M. [289].

Bromé, C. H. 3: [1468].

Bromell, C. M. 1: [130]:2.

- M. von 1: [37].

Broocman, C. G. 1: [70].

- C. U. 1: [393].

- N. R. 1: [70].

Broomé, C. F. 1: [82].

- L. G. 3: [495]; tp.

- S. P. 2: [340], [735], [902]; [3:] [1515]; tp.

Brosell, J. E. 2: F [95].

Broström. A. F. 3: [698], [701], [708]; tp.

- C. J. W. 3: [778].

- Fredrik 3: [698], [710], [712]; p.

- Ivan 3: [698].

Brovall, Edv. 3: [261].

- Edv. V. 3: [621].

- f. Proschwitz; Martina Fred:a 3: [223], [353].

Browallius. Johan 1: [24], [27], [32], [35].

Bruce, E. M. 3: [91].

Brudin, J. L. 2: [344].

Bruhn. E. H. 2: [486].

- J. 3: [29].

- J. N. 2: [214], [215], [250].

Brunbäck, C. F. B. 3: [725], [726].

Brunckman, Carl 1: [70], [102], [116]. [117], [164].

Brunell, J. E. 2: F [81]; 3: [1621], F [93].

Brunius, J. G. T. 2: [514], [554], [618].

- K. A. G. 3: [1772]; 2:71 ]; p.

Bruno, Georg Fredrik 1: [71], [244].

Brunton, R. 2: [121].

Bruun. O. 3: [1099], [1100].

Brusewitz, G. A. 3: [292], [861], [902], [919]; p.

Bruzelius, A. J. 2: [71]. [98]; tf.

- Em. 1: [387]. [399]; 3: [1281a], [1282], [1283], [1286]; F [71], [72].

- J. A. 2: [618], [701], [702], [755], [785]; 3: [1819]; t.

- M. 1: [406].

Bruzewitz, G. Alfr. 3: [261].

Brydolf, A. P:son 3: [485].

Brygger, Chr. 1: [407].

Bråkenhielm, f. Runsten, Malvina 2: [735].

Bråwik, J. A. 2: [154], [274].

Bucht, H. 3: [450].

Bugge, Sophus 3: [863].

Bülow, C. A. W. 3: [847]; tp.

- J. Chr. 2: [260]; 3: [847]: tp.

Bunge, Henrik 1: [16].

Bunth, C. D. 3: [886].

Buntline, Ned 2: [590].

Bunyan. J. 3: [563].

Bure, J. G. 1: [356], [377].

Burensund, A. Sundius 1: [40].

Burgman, J. G. [42].

Burholm, J. 3: [1181], [1413], [1523], [1538], [1543]; t.

Burman, Agathon W. 2: [430], [392a], [förmodl. 2:392], [467a], [förmodl. 2:467], [468a], [förmodl. 2:468]; 3: [1543], [1554]; tp. [Burman nämns ej i posterna 2:392, 2:467, 2:468, men skall enligt Svenskt Porträttgalleri och Publicistklubbens matrikel ha varit verksam i dessa tidningar.]

- Arthur 3: [454].

- Conny 2: [340].

Bursell, B. S. 1: [376a].

Burström, N. 2: [260].

Busch. J. A. W. 2: [284].

Bygdén, A. L. 3: [1331]; f.

Byström, Herman 2: [71], [340], [363].

- H. W. 3: [1458], [1463]; t.

- Isak 2: [363].

- J. Jakobsson 2: [429]; [700], [874], [1034]; 3: [98], [286], [1605], [1738], F 9; tp.

- O. F. B. 2: [71], [251], [340], [672]; p.

- O. T. E. 2: [729].

- Thomas 1: [339]; 2: [135]; 3: [618].

Bååth, A. U. 2: [117], [760], [822], [939]; 3: [223], [261]; f.

- C. M. 3: [898].

- Cecilia - Se Holmberg, f. Bååth, C.

Bäckman, Ida 3: [1791]; [ 2:392 ].

- P. J. 2: [849]; 3: [705].

- W. O. A. 2: [290], [300], [338]; 3: [223], [258]; f.

Bäckmark, C. J. C:son 3: [1859]; [ 2:1008 ].

Bäckström, B. Th. 2: [968].

- E. J. 3: [1693].

- J. 2: [117].

- J. W. M. 3: [1276].

- K. O. 3: [1092].

- P. J. Edward 2: [117], [215], [306], [341], [511], [548]; tf.

- P. O. 3: [1749]; 1:127 ]; f.

Bärlund, A. 3: [1613].

Böckman, P. W. 2: [248], [249].

Bögh, Erik 3: [258].

Böhlmark, V. 2: [576].

Böhmer, Hj. E. E:son 2: [890]; 3: [1438], [1535], [1536]; t.

Bökelund, J. 3: [582].

Böklin, P. J. 3: [667], [668], [674].

Börjeson, Anders 1: [57].

- Christian 3: [437].

Börjesson, J. N. 3: [1403].

- K. B. 3: [437].

Börtzell, Algernon 2: [509].

Böttiger, G. 2: [180].

- L. F. C. W. 2: [100]; 3: [1288], [1290], [1293]; f.

Cadéen, J. S:s 1: [68].

Cajander, Z. 3: [553].

Cajanus, A. 2: [340]; 3: [508], [805], [806], [808], [1184]; t.

Callerholm, C. W. 3: [1311].

- S. J. 2: [279].

Callerstedt, Aug. 2: [363].

Callmander, R. 3: [334].

Callmén, C. G. 2: [520].

Callmer, C. A. 3: [469], [484].

Cammermeyer, A. 2: [500].

Cantor, A. 3: [223].

Capendu, E. 3: [322].

Carlander, C. M. 2: [1028]; f.

Carlberg. C. 3: [394].

- H. G. 3: [1118].

Carlbohm, J. A. [261], [317], [337].

Carlén, f. Smith, Emilie Flygare- 2: [215], [306], [344]; f.

- J. G. 2: [117], [166], [216], [266], [306], [344]. [392], [468]; tf.

- Octavia 2: [338], [475].

Carleson, C. 1: [22], [28].

- C. N. 2: [752]; t.

- Edv. 1: [22], [30].

- E. M. 3: [505].

Carlgren, C. P. 3: [1255].

- J. P. A. 2: [635], 3: [29]; tp.

Carlheim-Gyllenskiöld, H. A. O. 2: [224], [418].

- V. 2: [392], [890].

Carlqvist, Adam 2: [44].

- C. G. 2: [71], [78], [279].

Carlson, C. A. 3: [1209]. t.

- C. M. 2: [51], [101], [102]. [103], [143], [173]; 3: [1775]

- F. F. 3: [846], [1293]; f.

Carlsson, Axel 3: [847].

- C. (i Stockholm) 2: [969].

- C., handlande i Gefle 3: [200].

- C. (i Jälkarlbyn) 3: [459].

- Carl Byron 2: [117]; 3: [1633], [1791]; 2:392 ]; tp.

- C. G. 3: [1525].

- E. 3: [551].

- Emil 3: [1841]; [ 2:890 ].

- E. O. 3: [1561].

- G. A. 2: [432].

- G. Th. 2: [693].

- J. 3: [475].

- Johan 3: [464], [467].

- J. A. (= Albin Bernhard) 2: [900], [981], [994]; 3: [1568].

- J. L. 3: 1.

- O. A. 2: [340], [735]. [890]; 3: [261], [763], [1502]; tp.

Carlstedt, C. A. G. 3: [118], [119], [121], [725]; t.

- O. 2: [735].

Carlstén, E. A. 3: [1293].

Carlström. M. 2: [391].

- N. F. 3: [861], [874].

Caroli, C. A. 3: [1790]; [ 2:375 ].

Caron, N. 2: [179], [183]. [193], [200].

Carrance, E. 2: [547].

Casparsson, C. E. 2: [340].

Cassel, G. L. 2: [735].

- Hj. 3: [551]; tf.

Castberg, C. 3: [1674].

Catteau, J. P. 1: [267].

Cavallin, Hans 3: [902].

Cederberg, Björn C. G. 2: [618], [703], [719].

- J., folkskollärare 3: [1813]; [ 2:663 ].

- Johan, boktr. 3: [199].

- K. E. 3: F [92].

- J. O. 3: [1088].

- S. H. 3: [549], [624a], [943].

- V. A. 2: [1045].

Cederborg, C. A. 3: [353], [486], [489], [494], [686], [1823]; 2:735 ]; tp.

- L. Nilsson 3: [292], [307], [662], [997], [1077].

- Per 2: [580].

- Ph. W. 3: [1217].

Cederborgh, Fr. 2: [18].

- F. 2: [514].

Cedergréen, F. F. 1: [388]; 3: [664], [665], [671], [1425], F [51].

Cedergren, Axel 3: [1453].

Cederhjelm, Josias 1: [228], [305].

Cederman, f. Elfving, Rosalba M. 2: [452], [648].

Cederquist, Aug. 3: [269], [315].

Cederoth, J. 3: [26], [286], [1189].

Cederschiöld, E. C. 3: [676].

- H. S. 3: [1424].

- J. G. C. 3: [863]; f.

- Maria 2: [117].

- P. G. 2: [14].

Cedersten, S. 2: [735].

Cederström, A. 2: [60], [118].

- Amy 2: [340].

- Anders 2: [779].

- R. 2: [216].

- U. 2: [67].

Cedrén, R. 2: [716].

Celander, G. M. 3: [17].

Celsius, O. 1: [37].

- d. y. 1: [43].

Centervall, J. 3: [667].

- J. E. 2: [117]; 3: [1209]; f.

Cervin, C. G. 2: F [42].

- K. A. 2: [363].

Charlez, C. G. F. 2: [431], F [101].

Chasseur, C. J. 3: [1459], F [85].

Chateaubriand, F. R. de 2: [467].

Chaussier, F. 2: [121].

Chelius, G. A. R. 3: [1588]; p.

Chenon, L. J. 1: [224].

Chiniquy, Ch. 2: [868].

Christensen, Fernando 2: [754].

- R. 3: [685].

Christenson, G. 3: [261]; p.

Christie-Linde, E. E. 2: [512], [553], [666], F [82].

Christiernin, H. G. 1: [407]; 3: [1452].

- Jac. N. 1: [133].

- P. N. 1: [326].

Christiernson, A. J. 3: [1870]; [ 3:929 ].

Christiernsson, C. H. 2: [508]; f.

- G. 2: [117], [392], [468].

Chrysander, f. Ekman, Fanny Math:a 2: [363].

- O. 2: [392]; p. Chydenius, A. H. 3: [223], [261].

Claësson, Kr. 2: [279]; 3: [846].

Claine, f. Gernandt, Jane 2: [392], [822]; 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Clarin, G. 3: [1535].

Clarke, Edw. 1: [99].

Clason, Sam. 2: [760]; 3: [1333]; f.

Clemensson, Ephr 3: [228].

Clerin, Lars J:son 3: [327].

Clewberg, adlad Edelcrantz, A. N. 1: [158]; 3: [1755]; [ 1:223 ].

Cleve. P. T. 2: [871]; f.

Cnattingius, A. T. 2: [541], [542]; 3: [1801].

- A. J. D. 2: [65], [70], [184], F [20].

- J. A. 3: [223]; p.

Cohel, Ezechiel 3: [228].

Collander, H. P. 1: [157].

Collett, Beda 3: [223].

Colliander, C. U. 3: [1417].

- Josua 3: [840].

Collin, C. M. 3: [902].

- H. S. 3: [1280a].

- J. F. 2: [117].

Colling. L. J. [206].

Collnér, Carl 1: [411].

Compayre, G. 3: [875].

Comper Gray, J. 3: [599].

Cooper, F. 3: [1546].

Corlin, J. 3: [292].

Correus, C. J. 3: [887], [898], [903], [923], [987].

Couleur, A. Th. 3: [736], [871].

Crælius, O. V. E. 3: [46], [49], [50], [1087].

Cramær, J. M. (Palmlund) 2: [216], [218].

Cramer, J. A. 1: [235].

Cronberg, D. L. 2: [301].

- J. S. W. 3: [134].

Cronhamn, Frithiof A. 2: [340], [363], [392], [666], [684], [735], [890], [993]; 3: [1788]; t.

- A. F. 2: [166].

- J. P. 2: [166], [215], [392].

Cronholm, Abr. 3: [837]; f.

- Bernhard A. 3: [828], [842], [843], [887], [888], [889], [891], [893], [895].

Cronquist, A. Werner 2: [340], [392], [486], [779], [890]; tp.

- Corfitz 3: [223], [676].

- J 3: [887].

- Olof P:son 3: [641], [644], [887].

Cronsjoe, S. 3: [223], [254].

Cronstrand, B. 2: [117].

Cronvall, G. L. C. 2: [302], [735].

Crusenstolpe, M. J. 2: [105], [108], [114], [116], [117], [225], [227], [260], [283], [297], [301], [340]; 3: [763]; f.

Cöhler, J. 1: [42].

Cöster, F. B. 2: [92], [279],

F 31: 3: [1025].

- C. P. B. 2: [340].

Dahl, P. J. W. 2: [340], [637], [669].

- K. 3: [223]

- P. A, 3: [693]; p.

- P. G. 3: [1298].

- U. 2: [363].

Dahlander. G. R. 3: [262], [274]

Dahlberg, J. 3: [1530].

- J. A. 3: [1390].

- L. G. 3: [431], [1389].

Dahlborg, C. J. 2: [975].

Dahlborg, Fr. Z. 2: [918]; 3: [111], [536], [1824]; 2:752 ]; p.

Dahlbäck, P. P. 2: [363].

Dahlén, J. A. 3: [391], [392].

Dahlesköld, C. J. 1: [306].

Dahlgren, C. B. A. 2: [251].

- C. F. 1: [391]; 2: [38], [84], [100], [166], [195].

- E. W. 1: [40]; 2: [210], [518], [665]; 3: [1814]; f.

- F. Th. 2: [260], [274].

- J. A. 2: [468], [472].

- J. E. 3: [1492], [1493].

- J. Persson 2: F [105].

- L. A. V. 2: [769], [806]; 3: [714], [757]. [1081]; tp.

- Lotten 2: [768].

- P. J. 3: [617].

- P. U. 2: [84].

Dahlhammar, J. F. 2: [301].

Dahlhielm, J. A. 3: [27], [552], [555], [560], [563], [570], [763].

Dahlqvist, C. H. L. 3: [261], [407]; p.

- P. 2: [552].

Dahlskog, M. P. 2: [251].

Dahlström, J. A. 2: [228], [234]; 3: [1293].

- K. 2: [553].

- K. P. 2: [486].

Dahm, O. E. L. 2: [228], [340], [594].

Dal, Nils Hufwedsson 1: [19].

D'Albedyll, f. Wrangel,

E:a Ch:a 1: [206]; 3: [824].

Dalin, A. 2: [663].

- O. 3: [1540].

- O. von 1: [28], [235].

Dalman, A. V. E. 2: [340].

- W. F. A. 1: [127], [380], 2: [115], [117], [236], [246], [251]. [279], [340]; tf.

Dalström, J. J. 2: [663].

Damm, C. 3: [240].

- Carolina 3: [61].

- J. C. 2: [914]; 3: [1846].

- Janne (Damme, J. van) 2: [279], [301], [426]; 3: [61], [469], [730], [892], [923], [926], [937], F [57]: t.

Danell, Hj. 2: [533]; 3: [1356].

Danielson, A. (i Visby) 3: [1465].

- A. T. 3: [1060]. Danielsson, A. 3: F [18].

- A. (i Filipstad) 3: [158].

Danielsson, A. F. 2: [701], [752]; 3: [929], [1870] t.

- Elna 3: [1870]; [ 3:929 ].

- B. D. L. 2: [759], [840].

- K. A. 3: [1105].

- J. G. 3: [96], [100], [1226].

- Olof 3: [208].

Dannfelt, - Se Juhlin-Dannfelt.

Danström, L. 3: [441], [482], [447], [1753]; 1:206 ]; tp.

Dardel, F. L. von 2: [276].

Darelius, P. E.1: [125].

Darick, C. T. 3: [1038].

Darild, C. W. 2: F [92].

Daug, f. Hernmarck, E. M. E. 2: [890].

Davidson, D. 3: [1337], [1366]; f.

Davidsson, I. A. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

De Besche, J. W. 3: [1217].

Dehn, J. B. S. 2: [84], [114].

- O. 3: [439], [800], [860], [861], [1404]; tp.

Dejrich, C. F. 1: [400]; 3: [431].

- J. G. 3: [430].

De la Brache, Anna Helga 3: [1367].

De la Gardie, M. G. 1: 6.

De La Porte, J. 1: [221].

De Laval, A. J. R. 2: [482]; 3: [1796].

- Gunilla 2: [735]; tp.

Delén, (Deleen) C. 1: [386]; 2: [15], [22]; 3: [1426], [1759]; [ 1:310 ].

Delitsch, F. 3: [1332].

Delldén, C. O. 3: [1280a].

Dellwik, C. A. 2: [203], [760], [780].

Delphin, F. G. 3: [152].

- f. Bergius, Charlotta (omgift. Florén) 3: [152].

Delpit, E. 3: [1334].

Depken, Christoffer 1: [16], [75].

Deppe, W. 2: [961].

- f. Tunelli, Charlotte 2: [363].

Derby, f. Fleetwood, Anna 2: [71].

Derwinger, C. V. 3: [68].

- G. E. 3: [68]. [70], [71], [73], [74], [75].

Des Reaux, Chr. H. 3: [1082].

Deurell, A. G. 3: [1424].

Deurell, Carolina 3: [1424].

De Vylder, L. 2: [242]; 3: [821].

Dickson, Charles 3: [261]; 3: [1696].

Didring, Ernst 3: [1862]; 2:1040 ]; f.

Diesterweg, M. 3: [1334].

Dietrichson, L. S. 2: [71], [117], [340], [363], [516]; tp.

Diffner, E. Hansson 3: [146].

Dillner. E. G. 1: [406].

- Göran 3: [1318].

- J. S. 3: [1540].

Dimock, J. E. 3: [1605].

Dirckinck-Holmfeld, K. 2: [340]

Ditte, Fr. 3: [875].

Djurklou, N. G. 2: [340]; f.

Djurberg, E. W. 3: [204].

Doddridge, Ph. 3: [225].

Drake, Erik 2: [124].

- M. A. G. 2: [313], [429], [832].

Dreutzer, O. M. 3: [226], [234], [834].

Dreyer, W. 3: [1696].

Dryselius, Clara Smitt- 3: [1706].

Drysén, A. S. 2: [392]; 3: [954], [1791]; p.

Dubb, Per [239].

Düben. G. v. 2: [180]; f.

Dubois j:r 2: [654].

Dufwa A. W. 2: [117], [468]; t.

- E. W. 2: [363].

Dufvenberg, C. O. 2: [215].

Dumrath, O. H. 2: [340], [866]; tf.

Dunckel, D. W. 2: [65].

Dürango, Fr. E. 3: [819], [820]; t.

Dusén, C. O. 3: [1440].

Dybeck, R. 2: [213]; f. Dyrssen, W. 3: [617].

Dähnert, J. C. 1: [62], [84], [87], [138].

Döbeln, G. von 3: [1767]; [ 1:398 ].

Ebbesen, H. 2: [721].

Ebeling, J. L. 2: [95].

- J. T. 3: F [68].

Ebers, G. M. 2: [603], 3: [1361].

Eberstein, C. Chr. 3: [469].

Eckerlund. H. 3: [902].

- P. 1: [293]

Eckerström, R. E. 2: [392].

Eckman, P. A. 2: [47].

Eckstein. C. A. 2: [247].

Edelcrantz, N. 1: [16], [158].

Edelsvärd, A. W. 2: [336].

- F. W. 2: [362]; 3: [1294].

Edén, F. 3: [525].

Edenberg, Alb. Andersson 2: [363], [392], [435], [467], [469], [487], [517], [890]; 3: [14], [223], [902], [1502]; tp.

Edgren, A. H. 3: [223], [1321]; f.

- E. A. 2: [876].

- f. Leffler, Anne Charlotte 2: [71], [117], [340]; f.

Edhelberg, R. 3: [382], [1528].

Edholm, A. J. Jonasson 3: [77].

- Edv. M. 2: [180], [534].

- P. J. 3: [77], [78], [84], [455].

Edler, K. E. 3: [1334].

Edling, J. Alfred 3: [102], [779], [792], [1191], [1198], F [35]; tp.

Edman, C. G. 3: [835].

- .T. 1: [70], [276].

- J. E. 3: [967].

- J. F. 1: [311], [325].

Edquist, Es. 2: [441]; 3: [1298], [1310], [1319], [1320], [1321], [1334], [1338]; t.

Edvall, J. A. 2: [432].

- J. Alb. Ant. 2: [891].

Egelström, G. W. 2: [89].

Eggertz, A. E. 2: [363], [701]; 3: [353], [426], [622], [738], [987], [1404], [1468]; tp.

- f. Westfelt, Ingeborg 3: [426].

Ehnberg, Chr. 3: [493].

Ehneroth, O. 2: [145].

Ehrenborg, G. H. 3: [1044].

- Selim 2: [392].

- f. Carlqvist, Anna Fredr. 3: [245]; f.

Ehrengren, L. B. 3: [521], [523].

Ehrenholm. E. E. 1: [376a]; 2: [215], [583].

Ehrenmalm, J. G. 1: [258].

Ehrnlund, Seth 2: [918].

Eichhorn, Chr. 1: [240]; 2: [71], [117], [311], [340], [394], [465], [607], [760]; 3: [223]; tf

Ejserman, J. 3: [227].

Ek, Claes 1: [70].

- Fr. W. 3: [489], [919], [932], [1486]: tp.

- Jakob 1: [68].

- J. G. 3: [228], [828], [846].

- L. R. 3: [989].

Ekblad, C. O. 3: [1397].

Ekblom, C. J. 3: [520].

Ekbohrn. C. M. 2: [260]; 3: [223], [227], [228], [231], [233], [469], [828]; f.

Ekbom, H. 2: [806].

Ekdahl, E. Th. 2: [935]; 3: [1646].

- N. G. Emil 3: [551]; p.

- N. J. 2: [117].

- O. Z. 2: [462]; 3: [1794].

Ekeberg, A. E. 1: [325], [326].

Ekeblad (Gustafsson), K. J. 2: [219], [220], [222], [254], [258], [260], [286],305, [419], [566], [588], [646], F [51]; 3: [1017], [1019], 3: [1789]; [ 2:363 ].

Ekebom, O. 1: [96]; 3: [1743]; [ 1:50 ].

Ekekrantz, T. E. 3: [1650].

Ekelund, A. 2: [23].

- C. H. 3: [66].

- Jacob 2: [65], [120].

- P. P. 1: [406].

- T. 2: [363], [1028]; [3:] [1514].

- W. 3: [954], [1862]; [ 2:1040 ].

Ekendahl, C. 2: [228], 3: [1297].

- J. H. 3: [223], [1167].

Ekenmark, G. 2: [223].

Ekenstam, F. W. 1: [406].

Ekerlund, H. 2: [735]: 3: [902].

Ekerman, L. G. 2: [735].

Ekeroth, A. 3: [901].

Ekerot, G. A. W. 2: [486], [936]; 3: [96], [763], [1576]; tp.

- O. P. Hj. 2: [363], [735]. [913], [938]; 3: [1226], [1428], [1606]; tf.

Ekgren, C. 2: [117], [251], [306]; 3: [223]; tp.

Ekholm, E. 1: [64], [103], [104], [136], [152], [156], [234], [259].

- G. A. 2: [729].

- G. F. 2: [246].

- J. G. 2: [301].

- N. 3: [1791]; [ 2:392 ].

Eklund, C. 2: [668].

- F. G. T. 2: [1020]; tp.

- I. 3: [710].

- L. A. 1: [70]: 3: [539], t.

- O. F. 2: [700].

- O. G. 2: [668], [700], [828], [1013]; 3: [1661]; tp.

- P. B. 2: [496], [508], F [72], F [73].

- P. G. 2: [760]; f.

Ekman. A. W. 2: [374]; 3: [265].

- C. D. 2: [486].

- C. G. 3: [117], [121]; p.

- E. J. 2: [529], [565], [609], [688], 3: [702]; t.

- Enar L. 3: [96].

- Ernst L. 3: [582], [1428], [1823], [ 2:735 ], [1847]; 2:918 ]; t.

- J. A. 3: [1822];2:718 ] f.

- P. N. 3: [1293].

Ekmansson, J. S. 1: [304].

Ekmarck, C E. 3: [1163], [1164], [1165], [1166].

- L. A. 2: [156], [279]; 3: [1162]; f.

Ekstam, N. 3: [261], [353], [363], [1515], F [32].

Ekstrand, Å. G. 2: [871].

Ekström, A. 3: [1791]; [ 2:392 ].

- C. 2: [279].

- Chr. A. 3: [1642].

- C. J. 2: [890].

- C. J. (hofmedicus) 2: [32].

- C. U. 2: [122].

- F. A. 3: [715].

- Gunnar 3: [1681].

- K. O. 2: [301], [363], [460], [576], [648], [703]; 3: [174], [1206]; tf.

Ekvall, C. E. 3: [276], [279], [681].

Elander, O. A. F. 3: [353], [405], [1130], [1131]; p.

- M. Jonsson 3: [1524].

Elfberg, F. O. 2: [301].

Elfstadius, K. 3: [1199].

Elfstrand. P. 1: [266].

Elfström, C. A. 3: [1471].

- J. 2: [791].

- Ola Håkansson 3: [962].

Elfving, J. I. 2: [228].

- L. 3: [1007], [1010], [1011]; t.

Elgqvist, K. 3: [1424].

Elgström, P. 1: [381], [391].

Eliæson, Edv. 3: [1866]; [ 3:551 ].

Elkan, f. Saloman, Sophie 2: [666]; f.

Ellinger, H. O. G. 3: [1696].

Ellington, K. J. 3: [1656].

Elliot, O. 3: [1673].

Ellverson, P. M. 3: [1135].

- P. O. 3: [1134].

Elmblad, M. 2: [363], [701]; f.

- P. M. 2: [234], [318].

- f. Pettersson. Sigrid 2: [392], [467], [822]; fp.

Elmgren, J. G. 3: [1647].

Elmquist, G. H. 2: [777].

Elmqvist. G. 3: [94].

Elzvik, E. G 2: [890], [892].

Enander, J A. 3: [902].

- L. J. 2: [71], [340]; t.

Enberg, L. M. 1: [16]; f.

Enblom, C. 2: [394].

Eneman, Carl 3: [353].

Enequist. Fr. L. 2: [23].

Eneroth, C. A. 2: [363], [392], [430], [452], [467], [508], [553], [684], [849], [951], [993]; 3: [89], [161], [179], [180]; tf.

- Chr. J. G. 3: [371].

- P. H. 2: [363], [938].

- P. O. E. 2: [344]; 3: [223], [1028]; f.

Eneström, G. H. 2: [686]. [801], [827]; 3: [223].

Engberg, A. O. 1: [127].

Engblom, A. O. 3: [509].

Engdahl, A. 2: [363].

- Axel 3: [261].

Engelin, f. Svensson, I. G. 2: [811].

Engelke, J. G. V. 3: [1206], [1209].

Engeström, Matthias 3: [1748].

Engeström, Adolf von 2: [760].

- Joh. von 1: [129]: [10].

Enghoff, K. 3: [667], [693].

Englund, J. A. 2: [760]; 3: [132], [134], [1825]: tp

- J. F. 2: [795]; 3: [701].

- K. G. O. 2: [1000], [1038]: 3: [1717].

- W. A. 3: [1845]; [ 2:908 ].

Engman, G. 2: [363].

- G. (bokhållare) 2: [47].

- J. 2: [301]; 3: [1786].

Engström, Alb. L. J. 2: [363]; 3: [1645]; tp.

- Chr. A. 2: [301].

Engström, C. E. 2: [735].

- C. J. 3: [1823]; [ 2:735 ].

- G. 2: [363]

- G. R. S. 3: [582].

- Jon 3: [582], [586]; f.

- Jöns Mårtensson 2: [782].

- K. G. T. 3: [91], [96], [99], [100].

- N. 3: [858], [1728].

- Thecla 2: [648]; 3: [582].

Engvall, K. J. 2: [870].

Engzell, A. H. 3: [64].

Enoch, Albert 2: [501], [535].

Enochsson. A. 2: [975].

Enquist, J. F. 2: [704].

Enström, A. 3: [1794]; [ 2:462 ].

Erckman, [E. &] Chatrian [A.] 3: [1696].

Erdmann, Nils A. F. 2: [340]; 3: [223]: fp.

Ericson, A. 3: [752], [753]. [754], [755],

- A. F. 3: [223].

- Ax. Fred. 3: [1850]; [ 2:948 ].

- C. J. 3: [1073], [1074].

- C. L. 2: [616], [736].

- F. A. 1: [70].

- G. E. 2: [117], [735]; 3: [353], [489], [763], [1000], [1337]; tp.

- John 2: [340].

- J. F. 3: [1394].

- Karin 2: [735].

- Oscar Reinhold 2: [363], [451], [475], [666], [735], [760]; 3: [18], [32], [36], [197], [718], [763], [1040], [1223]; tfp.

Ericsson, Abr. 3: F [16].

- Anna 3: [1841]; [ 2:890 ].

- A. L. 2: [117], [215], [279], [311], [363]; 3: [134], [223], [261].

- C. O. 2: F [100].

- J. E. 3: [458].

- O. A. 2: [267].

- O. J. 3: [161], [174]; tp.

- Tore 2: [363], [564]; 3: [1310].

Erikson, P. J. M. 2: [640], [641], [659], [700]; 3: [295], [1674].

Eriksson. A. A. E. 2: [735], [854], [882],

- A. E. W. 3: [752]. [756].

- A. G. 2: [904].

- B. G. 2: [800].

Eriksson, C. E. 3: [1102]

- C. J. 3: [1205], [1373], [1374].

- Edvin 2: F [89].

- Erik Gustaf 2: [820], [885].

- Erik Gustav 3: [1191].

- Ernst Gustaf 3: [17], [108], [161], [504], [800], [801], [1183]; tp.

- Fr Arvid 3: [101].

- G. 2: F [26].

- J. Alb L. 3: [1791], [ 2:392 ], [1823], [ 2:735 ], [1862], [ 2:1040 ].

- Joël 3: [1101].

- J. E. 3: [1527].

- K. A. 3: [145], [149], [150].

- L. 3: [1519].

- Olof 3: [758].

- P. 2: [752].

- Pehr 3: [292], [334], [342], [348].

Erixon, Karl J. 2: [529], [546], [549], [555]; 3: [1205], [1373], [1374], [1799].

- K. J. L. 3: [718].

Erlandson, P. 3: [347].

Erlén, N. P. 3: [439].

Erman, J. P. A. 3: [1361].

Erskine, Anna 2: [346].

Eskilsson, N. 2: [762].

Esse, A. 1: [321].

Essén, A. 3: [30], [31].

Estenberg, Carl 1: [141],

Estlander, C. G. 2: [516]; 3: [1770]; [ 2:38 ].

Eurén, Axel 2: [162].

-, Magnus 1: [278], [319].

Ewerlöf. F. A. 2: [202]; 3: [473], [477], [478].

- Hj. A. 3: [177], [481].

Evers, Edv. 2: [340], [760], [939]; 3: [1772]; f.

- f. Swartz, Frida 2: [760].

Ewert, A. W. 3: [262], [274].

Fagerström, Jacob 1: [206], 3: [67], [69], [734], [1428].

- P. J. 2: [474].

Fagræus, J. T. 1: [239].

Fahlander, Ida 2: [701].

Fahlbeck, P. E. 2: [340], [735], [760]; 3: [932]. [1364]; f.

Fahlcrantz, O. E. 3: [1288], [1291]; f.

Fahlgren, C. A. 3: [640], [652], [655], [658]; t.

- C. I. 3: [23], [513], [1275].

Fahlman, A. 2: [20], [111], [164], F6.

Fahlstedt, Amalia 3: [1834]; 2:822 ]; f.

- C. H. 2: [453], [658], F [83].

- F. Eug. 2: [760]; 3: [223], [1310], [1825]; tp.

Falander, C. H. 3: [82], [111]. [738], [1083], [1226]; tp.

Falck, A. 2: [253]; 3: [835].

- P. 1: [303].

Falk, A. 3: [94].

- A. P. 2: [228], [320], [358], F [61].

- C. F. 3: [1525].

- Elin 2: [849].

- Hugo H. W. 3: [640], [652]; tp.

- K. 3: [1823]; [ 2:735 ].

- M. 3: [1318].

- Sven 2: [849]; 3: [1841]; 2:890 ]; p.

- W. P. 3: [1502].

Falkengren, Hj. 3: [667], [677], [686].

Falkman, A. 2: [340]; 3: [902], [926].

- L. B. 2: [78]; f

Feilitzen, C. von 2: [214]; 3: [536].

- O. Th. F. von 2: [214], [224], [279], [302], [340], [500], [760], [775]; tf.

Fallström, C. Daniel 2: [363], [392], [666], [690], [701], [735], [735a], [822], [870], [890], [939], [993], [1040]; tf.

Fant, C. J. 3: [1280a].

- E. M. 1: [191].

- J. E. 1: [288].

Fastén, K. G. 3: [375].

Faustman, Edv. 2: [363].

Fehr, Fr. 2: [156], [735]; f.

Felldin, G. 2: [363], [392], [703], [721], [726], [755], [773]; 3: [1791]; tp.

Féré, O. 2: [547].

Ferlin, J. A. 3: [640], [652]; p.

Fernholm, And. 2: [417], [700], [918]; 3: [283], [702].

Fernlund, K E. H. 3: [650], [1352]; tp.

Feuk. Lars 1: [57]; 3: [667], [674], [675], [888], [1766]; 1:388 ]; f.

Fich, A. H. E. 2: [443], [476], [477], [485], [538]; t.

Fischer, A. A. Th. 3: [742].

- C. A. 1: [359].

- P. 2: [275].

- P. Ad. 3: [984].

- V. J. H. 3: [324], [327].

Fischerström, Johan 1: [80], [121], [245]; 3: [1751].

Fitger, P. 3: [261].

Fitinghoff, f. Runsten, L.

B. F. 2: [735]; f.

Fjellner, Alfred 3: [876].

- J. 1: [57].

- N. 2: [422].

Fjellstedt, P. 3: [166], [637], [840], [841], [1304]; f.

Flach, A. W. 3: [797], [798], [802], [803], [944], [1868]; [ 3:802 ].

- Erik 1: [362].

Fleetwood, C. R. A. G. 2: [340].

- E. L. Miles 3: [1428].

Fleetwood Derby, Anna 2: [71].

Fleming, O. H. A. 2: [482], 3: [1796].

Flensburg. W. 3: [845]; f.

Flink, G. 2: [363].

Flinta, G. 3: [1519].

Flintenberg, J. D. 2: [29].

Flobeck, Zach. 3: [214].

Flodberg, J. E. 1: [345].

Flodén. Alexis 3: [1866]; [ 3:551 ].

- A. W. W. 3: [566]

Floderus, M. 1: [406].

Flodin, Axel 3: [261].

- J. J. 2: [292], [293], [340].

- f. Söderqvist, Louise 2: [340], [367], 3: [12], [14]; tfp.

Flodman, And. 2: [117], [279], [340], [394]; 3: [91]; tf.

Flodmark, J. 2: [340], [636], [993]; f.

Flodström, Isidor 3: [461], [1823]; 2:735 ]; p.

Florén. C. V. 3: [1200].

- J. B. N. 3: [1803]; [ 2:550 ].

- J. V. 3: [152].

- M. 3: [605].

- f. Bergius, Charlotta 3: [152], [154].

Flygare, C. L. 2: [356].

- P E. 1: [57].

- f. Hallén, Beata Ulrika 1: [57]

Flygelholm, C. A. 2: [784].

Fogelmark, S. A. B. 3: [811].

Fohlin, L. 2: [338], [340].

Folcker, E. G. 2: [760].

Fondelius, B. G. 3: [1850]; [ 2:948 ].

Fontén, J. G. A. 3: [1198].

Fornell, B. E. 3: [223], [618], [1867]; f.

Forsander, Joh. 1: [382].

Forsberg, And. W. 3: [1645].

- Axel Viktor 3: [1428], [1437]; tp.

- Knut 2: [355], [363].

- O. G. 1: [266]; 3: [164].

- Petrus 3: [157].

Forselius, C. A. 2: [268].

Forsgren, B. E. 3: [1276].

Forslind, L. H. 3: [779].

Forssander, M. E. 1: [212], [382].

Forssberg, Edv. A. 2: [508]; f.

- P. G. 3: [1332].

Forssell, B. 2: [392]; 3: [1515].

- C. Abr. 2: [117], [619], [735], [976].

- Carl Dan. 3: [644], [646]; t.

- Carl Didrik 2: [93].

- C. G. 3: [898], [905], [941].

- C. J. 3: [124], [1119].

- Gunnar 2: [701].

- H. 3: [1209].

- Hans L. 2: [156], [348], [442], [489], [506]; 3: [1772]; 2:71 ]; tfp.

- Hjalmar Fr. 3: [25], [488], [494], [625]; t.

- J. E. 1: [288].

- J. G. 3: [124].

- Margareta 3: [124].

- N. E. 3: [1121].

- O. L. 3: [650].

- P. Albin 3: [646], [650], tp.

Forssgren, J. G. 3: [333].

Forsslund, K. E. 2: [363], [1040]; 3: [1645]; f.

Forssman, E. F. 2: [638], [734], [998].

- M. F. 3: [593].

Forsstrand, C. 3: [1823], [ 2:735 ], [1862]; [ 2:1040 ].

Forsström, C. F. 2: [258].

- Edv. A. 2: [363], [618], [939]; tp.

- J. A. 2: [416].

- N. V. S. 3: [386].

Fougstedt, G. W. 1: [57].

Fougt, H. 1: [47].

- f. Momma, Elsa 1: [47].

Foxe, J. 3: [563].

Foy, Mathilda 2: [319].

Franc, P. 1: [76].

Fransén, Frans 3: [1335].

Fransson, N. 3: [681].

Franzén, A. 2: [860].

- Emanuel 3: [1841]; [ 2:890 ].

- F. M. 1: [16], [158], [330b]; 2: [65], [100]; 3: [1280a].

- F. Z. 2: [340], [735]; 3: [902]; t.

- J. 2: [663].

Fredberg C. R. A:son 3: [261], [292], [353]; p.

Fredengren, C. G. 2: [766]; 3: [293], [1049].

Fredenheim, C. Fr. 1: [222].

Fredholm, J. H. G. 2: [340], [392], [486], [890], [3:] [1075]; tp.

Fredin, N. A. 2: [145].

- N. Edvard 2: [363], [676], [684], [701], [710]; 3: [473], [1079], [1258]; tf.

Freding, John A. E. 2: [815].

Fredlund, Er. Jul. 3: [1191].

Fredriksson, J. F. O. 2: [950]; 3: [55], [210], [607], [998], [1000], [1145], [1146], [1147], [1871]; t.

Fredriksson. J. U. 2: [553]. [726], [764], [794], [848], [906], F [106]: t.

- O. 3: [763].

- f. Feron, Vanina 2: [1025].

Fredsell, C. G. F. 2: [806], [837], [865], [902].

Frenckell, J. C. 1: [158].

Frensdorff, E. 2: [117].

Frese, C. O. de 3: [633], F [48].

Freudenthal, A. O. 2: [614].

Frey, J. 3: [223].

Freytag. G. 3: [259].

Friberg, A. W. 3: [1159].

- C. E. 3: [763].

- Helsten 3: [559].

- J W. N. 3: [383]; tp.

Fridén, J. 2: [663].

Friedlander, A. E. 2: [796].

Friedleif, J. 1: [68].

Fries, B. F. 2: [122].

- Elias 3: [846], [1301]; f.

Fries, Ellen 2: [768]; f.

- K. H. A. 2: [879], [965]; 3: [1663].

- Patrik C. 2: [135].

- S. A. 3: [1823]; 2:735 ]; f.

- Th. M. 2: [253]; 3: [835]; f.

Friesen, C. von 2: [340]; fp.

Frigelius, J. M. 1: [369].

Fristedt. H. 2: [870].

- R. F. 3: [1316].

Fritzell. A. 3: [1536].

Frodell, V. 2: [424], [436].

From, Per 2: [945].

Frost, C. 3: [926].

Frumerie, I. A. 3: [30].

- J, 3: [30].

- N. A. 3: [30], F 2.

Fryberg, C. J. 3: F [65].

Frykholm, J. L. 2: [340].

- Maria 2: [338].

Frykman, Alrik 3: [223].

Fryxell, Anders 3: [1280a], [1301]; f.

- Johan 2: [27].

- J. M. 2: F1.

- O. 2: [166]; f.

- Samuel 3: [216].

Frånberg, O. 3: [504], [508], [1092], [1386], [1536]; t.

Fröberg, Fred. 3: [1070].

- J. P. 3: [1402].

- J. S. 3: F [80].

Frödell, S. A. 2: [117].

Fröding, Gustaf 2: [363]; 3: [650], [1352], [1862]; 2:1040 ]; tf.

- H. A. 2: [117].

- f. Agardb, Anna 3: [650].

Fröléen, J. F. 2: [993].

Frölich, D. F. 2: [217]; 3: [223].

Fröman, N. A. 2: [340]. 3: [1293].

Frösell, G. 2: [820]; 3: [50], [523], [929], [1181], [1191], [1193], [1194], [1195], [1198], [1199].

- J. 3: [873].

Furuträd, F. W. 3: [676].

Fürstenhoff, J. 3: [261].

Fåhræus, Klas 2: [1040]; p.

Fägerholm, A. O. 3: [1182].

Färnlund (Fernlund), A. I. 3: [353]; p.

Förster, Fr. 3: [1321].

Gaboriau, E. 3: [413].

Gabrielsson, K. J. 2: [751], [1032]; p.

Gadelius, E. 1: [313].

Gagnerus, S. 1: [93b].

Galschiöt, M. 2: [71].

Gardell Anna 2: [452].

Garton, Nanny 3: [998].

Gartz, J. August 3: [18], [91], [197], [718], [1088]; tp.

Gauffin, J. B. 3: [1341], [1355].

Geber, C. E. 3: [494].

Geete, G. W. 3: [1316].

- K. R. 2: [363], [452]; f.

- Sigrid 3: [394].

Geijer, E. G. 1: [16], [406]; 2: [174]; 3: [1280a].

- Fr. 2: [985], [1033]; t.

- Knut 1: [406].

- K. R. 3: [1327]; t.

- P. A. 3: [1331].

- S. G. A. 2: [482].

Geijerstam, G. af 2: [117], [363], [392], [690], [708], [1040]; [3:] [1337]; tf.

- K. af 2: [392], [1040]; f.

Geist, A. 1: [26].

Gelin, E. M. 2: [742].

- E W. 3: [656].

Gellert, Chr. F. 1: [235].

Genberg, P. 2: [392]; 3: [837]; f.

Gentele, J. G. 2: [486].

Georgii, J. F. 2: [322].

- Lilly 2: [890].

Gerad, A. 2: [166].

Gercke, K. 2: [612].

Gerdten, O. von 2: [236], [257].

Gernandt, C. E. 2: [467], [572], [993]; 3: [439], [440], F [36].

- E. H. 2: [1018]; p.

- W. 2: [363], [451].

- Jane - Se Claine, f. Gernandt, J.

Gertsen, F. 2: [500].

Gestrin, M. 2: F [63].

Gethe, C. M. F. E. 3: [582], [593]; tp.

Giertz, A. Th 3: [473].

- S. 2: [363].

Giese, A. 1: [26], [28], [32].

Gihl, A. J. 3: [1249], [1513].

Gillberg, G. M. 1: [410]; 2: [211]; 3: F [14].

- Ludvig 3: [1181].

Gillén, C. W. 3: [1527].

Gillgren, Nils 2: [845], [846]. [849], [908]; 3: [223], [705], [1352].

Gisslow, Gottfrid 3: [261].

- K. L. 3: [175], [223], [1502].

Gistrén, J. H. 1: [313].

Gjertz, Anders A:son 3: [926].

Gjestvang, S. Chr. 3: [1684].

Gjörwell, Carl Christofer 1: [58], [60], [64], [67], [72], [79], [81], [90], [93a], [93b], [95], [99], [100], [120], [122], [123], [130], [137a], [137b], [140], [144], [145], [146], [150], [159], [160], [171], [178], [189], [194], [197], [200], [205], [210], [211], [216], [218], [221], [231], [235], [237a], [248], [272], [277], [279], [284], [287], [294], [295], [296], [297], [300], [316], [328], [329], [332], [333], [344], [349], [359], [391]; 3: [1752]; [ 1:162 ].

Gjörwell, C. Chr., jun. 1: [277].

Glas, O. 3: [1293].

Glasell, P. B. J. 3: [257], [841].

Gleerup. J. 3: F [59].

Gobineau, J. A. L. de 2: [340].

Goedsche, H. O. F. 2: [376].

Gohl, Cecile 3: [223].

Goijer, J. V. 3: [29].

Goldkuhl, Carlos 3: [1428].

Goldschmidt, M. A. 2: [71]; tf.

Goldsmith. O. 2: [340].

Gottlund. C. A. 2: [143], [153], [154].

Gombrii, E. Th. O:son 3: [566], [800], [1220]; tp.

Gothenius, Johan 1: [73], [124].

Gottvall, Otto 3: [1197].

Græff, Ernst 2: [57], F [9], F [10].

Graf, J. E. 3: [94].

Grafström, A. A. 2: [93], 3: [503], [1280a]; f.

Granath, P. J. W. 2: [829], [836], [1004]; 3: [124], [1588]; tfp.

Granberg, J. A. 3: [32], [276], [288], [996].

- J. O. 2: [117], [394], [635]; tfp.

- P. A. 1: [380]; 2: 6, [18], [68], [133], [145], [186].

Grandien, A. Rudolf 3: [1209]; tp.

Grandinson, Emil 2: [944]; tf.

Grankvist, Paul, Meijer 2: [993]. 3: [551], [730], [763], [1862]; [ 2:1040 ].

Granlund, A. T. 2: [302], [340], [712].

- S. A. A. 3: [763], [1183], [1276]; t.

- V. G. 2: [302], [340]. [418], [735], [760]; f.

Granström, Ivar 3: [1181].

Grape, R. 3: [467].

- Th. 3: [448], [450], [451]. [1092], [1502]; t.

Gravallius, f. Isaksson, Carolina Wilhelmina 2: [363], [452], [648], [722]; f.

Gravander, P. O. 3: [1760].

Gray, J. Comper 2: [599]; 3: [1517].

Grell, J. A. 3: [258].

Grewell, E. G. M. 2: [594], [656], [760], [792].

Grevesmöhlen, C. A. 1: [383], [386], [397], [404], [416], [419], [422].

Grevillius, C. I. A. 2: [735], [781]; 3: [1607]; t.

- H. 2: [71].

Grill, C. 2: [735]; 3: [763].

- J. D. 2: [180].

Gripenstedt. J. A. 2: [117]; 3: [763]; f.

Groth, A. J. B. 3: [1153].

- P. H. 1: [321].

Grubbe, S. 3: [1280a], [1288].

Gruhl 2: [173].

Grundal, D. 2: [315],

Grundel, A. F. 3: [473], [1502]; p.

- J. F. 3: [707].

- K. A. 3: [707]; t.

Grundell, F. B 1: [289].

Gruneau, G. 2: [1008].

Grytzell. J. 3: [286].

Gråbergh, O. A. Pettersson.

- Se Pettersson.

Grönblad, C. A. 3: [1331].

Grönstedt J. G. A. B. 2: [363], [392], [508], [522], [548], [735], [808], [890], [946], [987], [998], [999], [1031], F [103], 3: [1175].

Grönvall, H. R. Ph. 3: [488], [489], [876], [919], [959]; tp.

Guditz, G. 2: [71]; p.

Guldberg, C. M. 2: [578].

Guldbrand, O. H 2: [363], [701], [884]; 3: [439], [523], [1102], [1846]; [ 2:914 ].

Gullberg, G T. 2: [363], [392], [735], [743], [890]; 3: [223], [261], [334], [473], [650], [878], [903], [954], [1088], [1257]; tfp.

- O. H. 2: [674].

Gullbergson, P. A. W. 3: [1404], [1411]; t

Gullbrand 2: [65].

- Gabriel, 3: [1119].

Gullbrandson, f. Segerdahl, Emilia 2: [449].

Gullbransson, L. 3: [1380]. F [76].

Gullicson, Oscar 3: [881], [987], [1259], [1825]; [ 2:760 ].

Gulowsen, W:a fru 3: [650].

Gültzau, C. Th. 2: [450].

Gumælius, G. W. 1: [406]; 2: [197], 3: [1280a], [1504]; f.

- Hugo S. 3: [735], [998], [1088]; p.

- K. Arvid 2: [363]; 3: [1502], [1509], [1512], [1514], [1516]; tp.

- O. J. 3: [1502].

- Sofia Lovisa 2: [711]; p.

Gunnesson, K. F. 3: [269].

Gumpert, N. J. 3: [246].

Gustafsson, A. G. 3: [554].

- C. G. 2: [722].

- C. J. (studerande) 2: [190]

- C. J. (predikant) 3: [1435].

- Gustaf 2: [760], [797]; 3: [763], [791], [804], [1825]; tp.

- G. A. 2: [924a].

- H. P. 1: [408].

- K. G. 3: [1075]; t.

- L. A. A. 3: [965].

- M. 1: [408]; 3: [1448], [1450].

- Otto 2: [363].

- Rich. 2: [117], [363], [392], [451]; 3: [483]; tfp.

- Sigrid 3: [1604].

Gustrin E. 1: [133].

Guthmann, A. 3: [223].

Gyldén, H. 2: [340].

Gyldenpalm, A. D. 2: [31].

Gylfe, F. O. 3: [1547].

Gyllander, B. E. 3: [117], [1502], [1514]; p.

- H. 2: [363]; f.

-Gyllenborg, G. F. 1: [228], [330b].

- Olof 1: [33].

Gyllencreutz A. W. A. 3: [1652].

Gyllenhaal, C. H. 2: [181].

Gyllenhammar, G. 2: [938].

Gyllenspetz, J. O. 3: [394].

Gylling, Joh. 1: [206].

- J. A. 2: [760].

Gynther, Otto 1: [57].

- W. 3: [617].

Gödecke, P. A. 2: [117], [156], [596], [760]; tf.

Göransson, B. 2: [726].

- J. 3: [865], [873]; t

- Oskar 3: [796].

- Z. 3: [1311].

Götberg, L. R. L. 2: [363], [421]; 3: [261]; f.

Göthe, Adrian 2: [71].

- A. Georg 2: [71]; tf.

Götrek, Pär 1: [57]; 2: [76], [90].

Haagh, P. 2, [618], [769].

Haak, P. A. 2: [175].

Haasum, f. Jones, J. A. 3: F [91].

Habolin, P. A. 2: [392].

Hacksell, Amalia Elisabeth 2: [301]; f.

Hæffner, J. Chr. F. 1: [391]; 3: [1281], [1280a].

Hægerstolpe, G. A. 2: [708], [843], [890]; 3: [1838]; p.

Hægerstrand, C. O. V. 3: [1502].

Hæggblom, C. F. 2: [392].

Hæggström, Ivar 2: [394], [660], [979]; p.

- J. 2: [138].

- Zach. 2: 7, [253], F [50].

Hagberg, Adelheid 3: [142].

- Augusta 2: [890]; 3: [1834], [ 2:822 ], [1842]; 2:893 ]; p.

- C. A. 3: [837]; f.

- E. R. 3: [1559], [1560].

- H. 3: [139], [140], [142].

- J. A. 3: [1553], [1555].

- J. Th. 3: [1300]; f.

- K. A. 2: [117], [363], [890]; 3: [998], [1679].

Hagberg, f. Lundegård, Marianne 2: [890]; tf.

Hagbergh, C. P. 2: [78].

Hagborg, O. 2: [363].

Hagdahl, C. E. 2: [145]; f.

Hagelius, Anders 1: [70].

Hagerup, J. 1: [28], [33].

Haglund, E. Axel 2: [392].

- R. L. 2: [664]: p.

Hagqvist, W. 3: [407], [693], [1544].

Hagström, C. F. 3: [1786]; [ 2:301 ].

- C. L. 3: [1256].

- J. F. 2: [300], [301]; 3: [1786].

Hall, C. 2: [451], [938].

- Carl (i Strömstad) 3: [883], [1178]; t.

- Herman 2: [513], [529]; 3: [535]. [536], [540], [541], [542], [543], [544], [545], [547], [548], [554], [698], F [42].

- J. 2: F [12].

- J. Andersson i Halleröd 3: [861], [869], [998].

- K. 3: [796].

- Robert 3: [223].

Hallander, N. G. 2: F [41].

Hallbeck, C. S. 2: [306], [340], [467], [664]; t.

Hallberg, A. F. 1: [57]; 3: [674].

- B. V. 3: [733].

- C. F. S. 3: [494], [496], [497].

- J. W. A. Schuwert 2: [694].

- P. I. H. 3: [1428]; p.

- S. 3: [1437].

Hallbom, Erik 3: [1136].

Hallbäck, I. P. 3: [469].

- H. H. 1: [206]; 3: [340], [497], [498]; tf.

Halldin, J. G. [135], [143], [157], [196], [223], [228], [269].

- Maria Charlotta Viktoria 2: [903].

- V. 2: [853].

- f. Wahlström, Johanna Charlotta 2: [853].

Hallén, Beata Ulrika 1: [57].

- Carl Alfred 1: [57].

- F. G. 1: [57]; tp.

- J. Andréas 2: [594], [735]; t.

- Josef Birger 2: [117], [215], [594], [635]; 3: [161], [181], [184], [640], [1256]; t.

- Leonard 3: [1199].

- O. F. 2: [279], [340].

Hallenborg, C. A. M. 3: [955].

Hallendorf, C. J. H. 3: [1337]; f

Hallgren, Adolf 2: [890]; 3: [161], [201], [1225], [1515], [1679], [1703], [1841]; tp.

- A. M. 3: [1255].

- Birger 2: [241]

- E. G. 2: [215], [340]; 3: [1518]; t.

- J. A. 3: [223], [269], [292], [439], [441], [1075], [1298].

- C. R. 2: [300].

- L. 3: [1464].

Hallin, C. C. 3: [30].

- Fredrika Georgina 3: [1066].

Hallman, C. I. [244].

- K. O. T. 3: [138], [439], [808], [816], [821], [822]; t.

Hallman-Knös, Anna K:a g. Sissak-Bardizbanian 3: [1377], [1862];2:1040 ]; p.

Hallquist, K. W. 3: [353], [747]; tp.

Hallstedt, A. K. L. 2: [363].

Hallström, And. 1: [212].

- G. F. E. 3: [1475].

- J. 1: [167].

- Per A. L. 2: [822], [1040]; 3: [1791];2:392 ]; f.

- P. G. 3: [1540].

Halvorsen, S. A. 3: [19].

Hamberg, H. E. 2: [642].

- J. 3: [1200], [1202], [1203], [1204], [1205].

Hamilton, A. 3: [743].

- A. P. 2: [660], [976].

- C. 3: [1796]; [ 2:482 ].

- G. A. K. 2: [340], [851]; f.

- Henning L. H. 2: [135], [340]; f.

- H. E. G. 2: [117], [392].

- Hugo 2: [107].

Hammar, A. Olsson 3: [1639], [1714].

- H B. (häradshöfding) 3: [469].

- H. B. (kyrkoherde) 2: [318]; 3: [1230].

- G. F. 3: [902].

- J. A. H. 3: [1316].

- Lars 3: [887], [902], [936].

Hammarberg, E. R. (Manne) 2: [890], 3: [223], [1841]; tp.

- K. L. 3: [800], [1059], [1791]; 2:392 ]; p.

Hammardahl, A:a Math:a 3: [106].

- J. G. 3: [1296].

- O. 2: [181]; 3: [229], [1784]; [ 2:237 ].

Hammarén, C. A. D. 3: [744], [747].

Hammargren, F. W. 3: [739].

- J. E. (Manne) 3: [20], [21], [206], [1298], [1352], [1535]; t.

Hammarin, J. P. 1: [224].

Hammarlund, Emil 2: [663], [939]; 3: [677], [681], [905], [1710]; tp.

- G. S. E. 3: [473].

Hammarskjöld, C. H. A. 2: [735], [760]; 3: [1337]; fp.

Hammarsköld, L. 1: [381], [384], [385], [391], [392], [406]; 2: [15], [25], [38], [40], [48], [53], [74], [84]; 3: [1279].

Hammarsten, O. 3: [1316]; f.

Hammarström, E. F. 2: [486].

Hammer, I. B. 3: [1502].

- L. T. 2: [117].

Hammerich, M. 3: [846].

Hamnqvist, H. V. A. 3: [1699].

Hamrin, J. 3: [536].

Hanche, A. M. 2: [943].

Haneson, A. F. 3: [1383].

- E. W. 3: [261], [388], [861], [987], [1259], [1261], [1788]; 2:340 ]; t.

Hannerz, A. A:son 2: [760], 3: [613].

Hanselli, Per 3: [1298].

Hansen, A. H. 3: [958].

- E. 3: [1514].

- Georg 3: [1849]; [ 2:938 ].

- L. P. 3: [1612].

Hansson, Alf 2: [363].

- Anders 3: [927].

- Aug. 3: [1483].

- Axel 3: [261].

- A. T. 2: [1023].

- Bernander 3: [328].

- Ch. 3: [321].

- Nils 3: [876].

Hansson, Ola 2: [392], [666], [1040]; 3: [334], [954]; f.

- Per 3: [441], [607], [856], [1101]; t.

- Sigurd 3: [876].

Hansteen, Chr. 3: [846].

Hanström, C. L. 3: [1397].

Hanzén, J. 3: [488].

Harling, P. 3: [1341].

Harlingson, S. G. 1: [68].

Harms, L. 2: [356].

Hartelius, T. J. 2: [524]; 3: [223].

Hartman, F. A. 3: [887].

Hartmansdorff, A. von 3: [1440].

- J. A. von 2: [152], [181], [214], [233], [279].

Hasselberg, Sam. 1: [97].

Hasselgren, Andreas 2: [363], [618], [701], [794]; [3:] [1502], [1586], [1599]; tp.

- Erik 3: [473].

Hasselqvist, J. J:son 3: [1587].

- Th. 3: [902].

- T. N. 3: [676].

Hasselrot, Carl 1: [224].

- C. R. 2: [302]; t.

- E. 1: [83].

Hasselroth, M. [415].

Haxthausen, f. Gyllenhaal, Aurore 2: [452]; f.

Hay, C. 3: [1270].

Hazelius, J. A. 2: [135], [152], [181], [215], [251], [279], [340]; f.

Hebbe, f. Åstrand. Wendela 2: [117]; 3: [483], [1856]; 2:993 ]; f.

Hector, D. S. 3: [188], [189].

Hedberg, C. F. 2: [371].

- E. 3: [1645].

- F. G. 2: [252].

- Frans Th. 2: [241], [333], [394], [439], [701], [822]; 3: [223], [254], [258], [1823];2:735 ] f.

- J. G. 3: [796], [906].

- Petrus E. 2: [760], [786].

- Tor H. 2: [392]; 3: [1823]; 2:735 ]; f.

Hedbom, J. P. 2: [49].

Hedborn, S. J. 1: [391]; 2: [28].

Hedegård, Sven 2: [117].

Hedén, Erny 2: [735].

- A. E. 3: [1352].

- Jan. 3: [1494].

Hedenius, Per 3: [1316]; f.

- Peter 3: [1116], [1117], [1119].

- P. A. I. 3: [1316].

Hedenstierna, K. J. Alfred 2: [363], [701], [993]; 3: [763], [1428]; tfp.

Hedin, Ola Hansson 3: [1231]; tp.

- Sven Adolf 2: [117], [301], [340], [392], [394], [890]: 3: [851], [954], [1310].

- Sven And. (läkare) 1: [313], [396].

- Sven And. (upptäcktsresande) 2: [117], [340]; 3: [223], [1772]; [ 2:71 ].

Hedlund, And. 3: [1473].

- Henrik 3: [223]; tp.

- J. Kr. 3: [1280].

- J. P. 3: [351], [370].

- K. A. 2: [818].

- S. A. 1: [127], [369]: 2: [117], [227]; 3: [223], [257], [258], [1505], [1749], F [31]; tfp.

- Torsten 3: [223], [340], [350], [356], [419]; tp.

Hedman, G. N 2: [260].

- P. E. 2: [363], [721]; t.

- S. F. 3: [314].

Hedrén, J. J. 2: [65].

Hedström, A. P. 3: [682]

- O. A. 3: [1723].

- P. A. 2: [739]; 3: [656].

Hedvall, Agda 3: [174].

- G. F. 3: [135], [174]; tp.

Heideken, G. v. 3: [504]; p.

Heideman, G. von 3: [1799]; [ 2:524 ].

Heidenberg, G. H. G. 3: F [95].

- P. G. 1: [407]; 2: [117]; 3: [1454].

Heidenstam, J. F. von 3: [618].

- K. G. Verner von 2: [340], [363], [392], [618], [1823]; [ 2:735 ].

Heil, C. W. 1: [23].

Heine, J. A. 2:

Hektor, Ola 3: [926], [937].

Helenius, Aili Trygg- 3: [1661], [1687].

Helgarzon, Nanny 2: [431], [961].

Helin, J. G. 3: [823].

- W. 3: [808], [810].

Heljestrand, A. B. 2: [779].

Hellander, Adolf K. 2: [701], [735], [890]; tf.

- Gustaf 2: [890]; 3: [1823] [Felaktig uppgift. Gäller Adolf Hellander. Se 2:735.].

Hellberg, Alexander V. E. 2: [822]; tp.

- B. A. K. 3: [1216].

- Emanuel D. 2: [697], [977].

- Johan 3: [677], [954], [1386].

- J. C. 2: [181], [214], [215]; 3: [223]; f.

- Johan Frithiof 2: [708], [750], [786], [822], [857], [893], [972], [1042]; 3: [1075], [1079], [1321], [1618]; tp.

- K. Mauritz B. 3: [650]; tp.

- Knut Gustaf 3: [96], [102]; p.

- Nathanael 2: [392]; 3: [223], [261], [473], [489], [919], [936]; tp.

Hellbom, Erland H. E. 3: [508], [566], [677], [796], [1046], [1413], [1502], [1514]; tp.

- E. W. 2: [890].

Hellberg, A. F. 1: [70].

- C. A. 3: [898], [1494].

- Ernst 3: [1656].

Helleberg, Th. 3: [1794]; [ 2:462 ].

Hellgren, Amanda Mariana 2: [967].

- J. 3: [509].

Hellichius, O. J. 3: [1481].

Hellman, C. F. 2: [311], [338]; 3: [261].

- E. K. [Hällman, Äskil Konrad] 3: [109], [1150], [1254]

Hellqvist, C. G. 2: [363], [451], [452], [508].

- Otto 3: [488], [954].

Hellsten. A. G. 2: [166], [171], F [35], F [36].

Hellstenius, J. A. C. 2: [117], [215], [340], [443], [760]; 3: [223], [846], [1310]; tf.

Hellström, C. 3: [1257].

- C. V. 2: [748].

- E. V. 2: [769], [919], [1006]; 3: [1641]; t.

- Fr. Eman. 3: [1231], [1232].

- Johan 3: 1.

- K. E. 3: [861], [915].

Hellström, K. G. 3: [626], [628], [1189], [1559]; t.

- Ph. Th. 3: [1109].

- Sam. 3: [521].

- V. S. 3: [1223].

Hellwald, Fr. von 2: [884].

Helmers, A. B. 2: [777].

Helsingius, Daniel 1: [119]; 3: [Fel! Skall vara 1:] [127], [130: 1], [161].

Hemberg, Eugène P. A. 3: [902]; f.

Hemgren, Rådman 3: [1391].

- Karl Gustaf 2: [363], [666]; 3: 1, [143], [161], [1258], [1259], [1411], [1502]; t.

Hemlin, C. G. 3: [1150].

- f. Karlsson, Math:a 3: [1150].

Hemming, Anders 2: [666]; 3: [856], [1862]; 2:1040 ]; tp.

- Olof And:son 3: [856], F [33].

Hennings, Emma 2: [243].

- R. T. 2: [976].

Henricsson, August 2: [363].

- J. A. W. 3: [269].

Henriksson, A. 3: [954].

- Fritz 3: [223], [473], [902]; p.

Henriques, P. 2: [117].

Henschen, E. R. 1: [288].

- Esaias 2: [392].

- E. W. 2: [436], [456].

- L. W. 3: [1300].

- S. 3: [679].

- W. 2: [659].

Henström, Arvid 2: [386].

Hering, E. 3: [1118].

Herlitz, Alban D. E. 2: [117], [674], [682].

Hermanson, N. F. 2: [567].

- M. von 1: [43], [66].

Hermelin, C. A. 2: [398].

- Olof 2: [452]; f.

- Sven 2: [392], [735].

Hermod, Hans Svensson 3: [952].

Herslow, C. C. P. 3: [223], [902]; tp.

- Peter 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hertzman, A. 1: [355]; 2: [55].

Herván, Nils 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hervé, A. 2: [117].

Herrlin, Axel 3: [902].

Herzog, P. 2: [384].

Hesselgren, Hugo E. V. 3: [439], [860], [919]; t.

Hesselius, And. A. 1: [37], [41].

Heüman, C. G. 3: [432].

- E. D. 2: [760]; 3: [870].

Heurlin, C. I. 1: [212].

- C. M. 3: [348].

- E. J. Fritiof 2: [71], [396], [460], [486], [666]; tp.

- G. M. 3: [161].

Heyman, C. B. 3: [953].

- Edv. 3: [223].

- Es. 2: [117], [180].

Heyne, Alfred 3: [473]; t.

Heyse, P. 3: [1334].

Hierpe, Samuel 1: [42].

Hierta, C. P. H. 2: [117].

- F. Pb. 2: [302], [428]; t.

- J. Gustaf 2: [110], [117], [175], [177]; 3: [223].

- L. J. 1: [330b]; 2: [47], [51], [59], [105], [117], [131], [207], [260], [274], [311], [363], [392], [472]; 3: [223]; t.

Hiertström, Axel 2: [882].

Hildebrand, B. E, 2: [380], [473]; f.

- H. O. H. 2: [215], [340], [380], [473], [518], [768]; tfp.

- H. R. T. Emil 2: [340], [643]; tf.

- Karl 3: [1772]; 2:71 ]; f.

Hildebrandsson, Hildebrand 3: [577].

Hildestrand, Nils 2: [363], [469].

Hillberg, K. E. W. 2: [708].

Hillman, Adolf 3: [1209].

Himmelstrand, J. H. L. 3: [521], [523]; p.

Hiorth, K. G. 3: [132]. [134], [143], [161], [174], [466], [504], [511], [1534]; t.

Hirn, Julius 3: [902].

Hirsch, Abr. I. 2: [185], [205], [295].

- Julius 2: [963], [986], [1010], 3: [1604]; p.

Hjelm, C. G. F. 2: [466].

- E. O. 3: [710].

Hjelmerus, J. Z. 1: [212].

Hjertberg, Fr. Jul. 2: [612]; 3: [622], [623], [995].

Hjertman, C. G. 1: [388]; 3: [667].

Hjertstedt, F. E. 3: [704].

Hjort, E. G:son 3: [763], [778]; t.

Hjort. K. 3: [1276].

- Richard 2: [472].

Hjortberg, G. F. 1: [126].

Hjorth, G. 3: [902].

- Hj. 3: [1049].

- J. F. 3: [735].

- K. A. 3: [151].

- N. Brynolf 3: [1518], [1522].

Hjorther, J. 3: [1464].

Hjorthon, F. W. 2: [680]; p

Hjortsberg, C. M. 2: [424].

- L. D. 1: [127]; 2: [104].

Hjortzberg, G. E. M. 3: [690].

- G. O. 3: [1597].

Hjärne, H. G. 2: [442], [735], [760]; 3: [261]; tf.

- R. 2: [117], [216], [251], [340], [553]; t.

Hocker, N. 3: [1321].

Hodell, C. Julius M. 2: [363], [938]; tp.

- F. O. L. 3: [117], [363]; 3: [261]; tf.

- Julia Mathilda 2: [363].

- f. Paul, Thérèse 2: [363].

Hofberg, H. 2: [156], [452], [489], [608], [616]; f.

Hoffstedt, A. W. 2: [462]; 3: [936], [1794]; t.

Hoflander C. S., jägmästare 3: [1766]; [ 1:388 ].

Hofling, G. V. 3: [1121].

Hoflund. G. W. 3: [488]. [902]; t.

Hofstedt, J. 3: [902].

Hofsten, J:a C:a von 3: [1378]; f.

Hofverberg, J. O. 3: [730].

Hogner, C. V. Gudmar 3: [1800]; [ 2:533 ].

- G. 2: [277].

- P. G. 2: F [79].

Hollander, Anders 3: [161].

- S. A. 2: [363]

Hollner, E. A. 3: [1182].

Holm, C. G. 2: [84]; 3: [431].

- C. T. 2: [363].

- G. B. A. 2: [505].

- H. 3: [223].

- J. W. 2: [431], [445]; 3: [135].

- K. A. 2: [628].

- K. E. T. 3: [1351].

- K. I. 3: [1359].

- O. G. 2: [836], [870].

- P. W. 2: [967]; 3: [1592], F [96].

- Viktor F. 3: [808], [813].

Holmberg (mag.) 1: [235].

- A. 3: [677].

- Andreas 2: [586].

- And. Håkansson 3: [444].

- A. E. 2: [306], [344]; f.

- f. Bååth, Cesilia 2: [822]; 3: [1106]; f.

- D. 3: [731].

- E. 2: [735].

- E. O. 3: [504].

- G. H:son 3: [508], [523], [527], [1195]; tp.

- H. Teodor 3: [790], [1106]; f.

- J. 3: [475] (folkskollärare).

- John (studerande) 3: [948].

- J. A. 3: [1538].

- J. C. 1: [127], [223], [241], [305].

- Ludv. 3: [444].

- P. E. 3: [223], [326].

Holmblad, Runo 2: [215]; 3: [258]; t.

Holmbäck, J. 3: [1541].

Holme, L, 2: F [88].

Holmén, Bengt 1: [129].

Holmerz, C. G. G. 3: [1801]; [ 2:542 ].

Holmgren, Axel 2: [726]; 3: [111].

- A. .E. A. 2: [392], [666]; f.

- A. Frithiof 2: [822]. [939]; f.

- C. A. F. 2: [691]; 3: [1046].

- C. G. 2: [976].

- E. 2: [777].

- J. F. 3: [731], [862]; 3: [1608].

- K. E. 3: [64], [667], [1525].

- N. 3: [1256].

- Paulus, 3: [207].

- W. Fabian 2: [53], [62], [65], [74], F [15], [16].

Holmkvist B. A. 3: [261], [622]; p.

Holmlin, H. E. 3: [292].

Holmlund, P. G. 3: [1266]; t.

Holmquist, I. M. 3: [1583], [1590].

Holmqvist, C. R. 3: [381].

- John 2: [426], F [67].

Holmstedt, N. V. 2: [279], [340]; t.

Holmsten, Elias 3: [1258], [1502]; tp.

Holmstén, J. E. 3: [135].

Holmström, A. 3: [1372], F [15].

- C. F. A. 2: [338].

- Fr. L. 3: [49], [52], [53]; p.

- H. 2: [543].

- H. O. 1: [345].

- L. P. 2: [663]; 3: [902].

Holst, J. Chr. 3: [1268].

- N. O. 2: [890]; p.

Holten, G. T. von 3: [913].

Holthusen, C. G. 1: [299].

Holtz, V. 2: [993].

Holzbechcr, C. M. 1: [40].

Holzhausen, H. A. H. 3: [568].

Hoppe, E. O. L. 3: [763], [1346]: p.

Horn, C. F. 2: [120].

- Joh. Laur. 1: [318].

- J. L., jun. 1: [319].

Horngren, C. A. 2: F [65].

Hoth, I; [155].

Hoving, P. F. 2: [971].

Hubendick, C. J. 1: [57].

- L. A. 2: [508], [735].

- O. J. 3: [617].

Hugo, C. 3: [1619].

Huldberg, G. A 3: [520].

- P. A. 2: [269], [291], [338], [342]; 3: [131].

Huldth, L. S. 2: [517].

Hülphers, B. J. G. 3: [657].

- E. W. 3: [504], [508], [677], [1825]; 2:760 ]; tp.

- G. 3: [101].

Hult, Ejlert G. 3: [1440].

- H. F. 2: [399].

- K. 3: [1681].

- K. E. [I posten H. E.!] 3: [1772]; [ 2:71 ].

Hultberg, Erik 3: [485], [1034].

Hultbom, O. T. 3: [1414].

Hultgren, G. E. 2: F [97].

- J. G. 3: [36].

- O. J. 2: [301], [472], [584]; 3: [1666].

Hulthén. Chr. 3: [491].

Hulthin, N. P. 1: [68]

Hultin, Edv. 3: [101].

- Måns H. 2: [340], [363], [410]; f.

- V. K. 3: [1058].

Hulting, G. F. 3: [1711].

Hultman, B. 2: [117].

- F. W. 3: [1318].

- H. F. 3: [582].

- J. 1: [289].

Hultner, G. R. 3: [924].

Humblé, C. J. 3: [88], [1502], F 6.

Humble. J. 1: [376a].

- J. G. Q. 2: [1030].

Hummel, A. D. 1: [353].

- H. Chr. 1: [280].

Hurtig, C. 3: [323], F [30].

Husberg, I. A. 3: [361].

- J. F. H. 3: [1424].

- f. Romander, Jenny 2: [822], [893]; 3: [1834], [1842].

Huss, F. J. W. 2: [636]; tp.

- Magnus 2: [340], [452]; f.

Hüttig 3: [223].

Hwalgren, Emanuel 3: [321].

Hwarfner. K. F. 3: [152], [209], [569]. [1377]; tp.

Hwasser, B. 2: [363].

- Isr. 3: [1288], [1290]; f.

- Jacob 1: [65].

- Lars 3: [1503].

Hyckert, F. V. O. 3: [1502].

Hyltén-Cavallius, G. O. 2: [285]; f.

Håkansson, Brita Maria 2: [894]; 3: [1611].

- Jonas 2: [47].

- Ulrik 3: [847].

Hånell, A. I. 3: [485], [691]; t.

Hård, Carl 3: [1459], F [84].

- C. G. 2: [735].

Håleman, f, Liewen, H:a J:a 1: [62].

Hägerstrand, J. Oscar 3: [551], [1181], [1544]; tp.

Hägg, Jabob 2: [508].

- Julius 2: [340].

Hägge, B. A. 3: [441], [763], [783], [791], [804]; tp.

Häggblom, C. J. 3: [1772]; [ 2:71 ].

Hägglund, C. A. 3: [556].

- Hugo 3: [1181], [1533].

Häggman. C. F. 2: [82], [148].

- J. P. 2: [29].

Hällgren. A. A. 3: [1092]; t.

Hällman, Ä. K. - Se Hellman, E. C.

Härje, K. Albert 3: [902], [956].

Härmbstedt, D. I. F. 3: [671].

Hässler, A. O. A. 2: [973], [1001], [1044].

- S. O. A. 2: [757].

Häthén, J. A. 3: [292], [327].

Höckert, J. F. 2: [306].

Högberg, Olof 2: [1040], 3: [1183].

Högbom, M. G. 3: [1092].

Högborg, J. P. 2: [905]; 3: [757], [1087], [1090], [1342], [1343], [1386]; t.

Högdahl, Thor A. 3: [763], [800]; p.

Höglund, A. 3: [1540].

- L. W. 3: [582].

Högman, Chr. 2: [363],

- Ernst 2: [363], [993]; [1834]; [ 2:822 ].

- f. Björkman, Frida 2: [822].

- S. E. B. 3: 1.

Högrell, B. 3: [34].

Högstadius, J. O. 3: [1272], [1276], [1280]; p.

Högstedt, A. C. J. 2: [301].

Högström, A. E. 3: [1690].

- C. G. 3: [1538].

Högvall, C. F. 2: [818].

Höijer. Benj. 1: [326], [341]. [392].

- E. 1: [362].

- Henrik 1: [341].

- J. L. 2: [279], [340]; f.

- J. O. 3: [1288].

- Magnus M. 2: [506]; fp.

- Otto 2: [363].

Hökenberg, C. Å. 1: [127].

Hökerberg. A. E. 2: [839], [497], [498], [579], [582].

- F. Lars 2: [519], [693], [705], [786], [897]; tp.

Hökerstedt, G. H. 1: [70].

Höpken, And. Joh. von 1: [40].

Höppener, J. P. 1: [201].

Hörlin, A. H. 2: [842].

- I. B. 3: [209].

- O. 3: [1424].

- P. V. 3: [1302].

Hörman, Ernst 3: [261], [884].

- J. 3: [1118].

- Olof 3: [667], [674].

Hörnell, R. 2: [340], [735], [747], [780], [781], [869], [935]; p.

Hörner, J. H. 1: [376a]; 2: [117], [279], [340], [384].

Hörning, E. 2: [215], [340].

Höyen, N. 2: [285].

Höök, E. M. 1: [57].

- J. H. 3: [441].

Höökenberg. K. E. W. 2: [117].

Idström, A. F. 2: [180].

- f. Holzhausen, Ellen 2: [666]; 3: [1862];2:1040 ] f.

Ifvarsson, C. 2: [468].

Igglund, Alb. 3: [1181].

Ignell, N. 3: [1300].

Ihre, L. P. 3: [1451].

Ihrman, Th. 2: [340]; t.

Imnelius, Johan 2: [34], [38], [40], [48], [59]. 3: [968].

In de Bétou. f. Sjögren, Anette 2: [788].

- R. F. W. 2: [618], [648], [701], [703], [733]; 3: [489].

Indebetou, Hedvig Sofia Amalia 3: [1378]; f.

Ingelgren, G. 1: [391].

Ingelman, G. G. 1: [127], [166]; 2: [71], F [28].

Ingelson, A. W. 3: [95].

Ingers, E. 3: [876], [902].

Ingerslav, A. 3: [846].

Ingman-Manderfelt, J. G. 1: [402].

Isacson, O. L. 3: [417].

Isacsson, L. 3: [677].

Isaksson, A. V. 3: [1400].

- J. U. 3: [366], [744], [1155].

- N. P. 3: [808].

Iser, C. 1: [370].

Israëlsson, Erik 2: [301], [363], [508].

Jacobsen, C. 2: [585].

Jacobson, Ch. 2: [340], [392], [398].

Jacobsson, A. F. 3: [912].

- Gust. 2: [525].

- J. E. 3: [64].

- J. F. 3: [1536].

- Nestor 3: [161], [206].

- Philip 2: [403].

Jaensson, J. 3: [628].

Jahn, J. J. 3: [612], [1087], [1088], [1440], [1442], [1444], [1445].

Jakobsson. Harald 2: [363].

- O. E. 3: [1473].

Janhekt, Anders Hansson 3: [1043], [1047]; p.

Janko, W. E. von 3: [1321].

Janson, Carl Aug. 3: [1003].

- H. D. 2: [735].

- Th. 2: [697], [823].

Jansson, Anna Christina 3: [1675], [1712].

- A. F. 2: [1037].

- A. Th. 3: [1639].

- C. 3: [1367].

- C. J. 3: [264].

- Erik 3: [1200].

- Ferd. 2: [392].

- G. 2: [890]; 3: [1721].

- J. E. 3: [91].

- Kristoffer 3: [223].

- K. A. 2: [659].

- K. V. 2: [363].

- P. G. 3: [1183].

- Sven 2: [363].

Janzon, Albin 3: [1525].

- Joh. 1: [68].

- J. Kr. (Spada) 2: [71].

- J. P. 3: [531].

- Olof 2: [639].

- Oskar 3: [96].

Jensen, A. 2: [1040]; 3: [223], [338], [521], [902]; tfp.

- C. E. 2: [1040].

- H. P. 3: [1855]; [ 2:978 ].

Jeppson, J. A. 3: [41].

Jernberg, J. E. 3: [1132].

Jeunsson, Peter 3: [435].

Jeurling, A. E. 2: [117], [890]; 3: [333], [650], [1465], [1703]; tp.

- J. J. O. 3: [1465], [1469]; tp.

Jochumson, J. 3: [223].

Johanson, Chr. 1: [303].

Johanson, Alfred 3: [650].

- Hedvig Joh:a 2: [967].

- Joh. 3: [155], [157], [158]; tp.

- Klara 3: [1772]; [ 2:71 ].

- W. O. (Olle) 3: [25], [566], [779], [1502], [1514], [1523], [1544]; t.

Johansson, August 3: [124].

- A. G. (maskinist) 3: [373].

- A. G. 3: (typograf) [1128].

- A. Gotth. 2: [724].

Johansson, A. M. 2: [508].

- A. Olsson 3: [421].

- A. S. 3: [902].

- C. A. (cigarrarbetare) 3: [779], [787].

- C. A. (fotograf) 3: [12].

- C. G. 3: [1032].

- Erik 3: [441], [442].

- E. G. 3: [607]; t.

- F. A. 2: [760]; 3: [1356].

- G. 3: [1461].

- J. 1: [293].

- Joh. (Argus) 2: [42], [47], [117], [166], [211], [241]; 3: [223].

- J. (folkskolelärare) 3: [223].

- J. (mejerist) 3: [903].

- J. (handl.) 2: [363], [392]; fp.

- J. (i Noraskog) 2: [117], [392], [508], [890]; 3: [1793]; 2:434 ]; tp.

- Johannes 2: [663].

- Justus 3: [1224].

- J. A. (boktryckare) 3: [504], [506].

- J. A.(konsistorienotarie) 1: [293]; 3: [594].

- J. A. (student i Lund) 3: [855].

- J. Axel (stationsbokhållare) 2: [828], [525].

- J. Axel (student i Upsala) 3: [1352], [1791]; 2:392 ]; p.

- J. F. (handlande i Söderhamn) 3: [1211].

- J. F. (redaktör) 3: [594], [600]; p.

- J. F. (teol. d:r) 3: [1293]; f.

- J. G. (faktor) 3: [64].

- J. H. 3: [1698], [1845]; 2:908 ]; tp.

- J. M. 3: [425].

- K. 3: [1768]; [ 2:23 ].

- Martin 2: [760]; 3: [502], [1313]; f.

- Mattheus 3: [711].

- Oskar 3: [1056].

- Per (med. d:r) 3: [1841]; [ 2:890 ].

- P. A. 3: [788].

- Pontus L. 3: [1358].

- Sam. Aug. 3: [290], [382].

- Svante 3: [607], [1101]; tp.

- Svening 3: [290].

- Th. 3: [508], [1178].

Johnson, A. 3: [1255].

- Tryggve 3: [1694].

Johnsson, C. O. 3: [1687]

- J. E. 2: [451], [794], [942]; 3: [1588]; tfp.

- Karolina Elisabeth 3: [1067].

- Th. L. 3: [629].

Jolin, Johan 2: [241], [306], [392]; f.

- Julia 3: [1709].

- Severin 3: [1609].

Jonason, Aron 2: [363], [993]; 3: [258], [261], [407], [984]; tfp.

Jonsson, Finnur 3: [863].

- Herman 3: [1514].

- Hugo 2: [913].

- Ivar 3: [116].

- Jonas (kolportör) 2: F [91].

- Jonas (boktryckare) 3: [1552].

- J. A. 2: [340]; p.

- J. W. 2: [433].

- Konrad 3: [385].

- P. A. M. 3: [582]; tp.

Jortsberg, J. P. 2: [167].

Josephson, Aksel G. S. 1: [15]; 3: [1339], [1345].

- Gustaf 2: [854]; 3: [940].

- J. A. 2: [441].

- Jos. Jac. 2: [392], [394]; 3: [65], [223], [292], [294]; t.

- L. O. 2: [392]; f.

- M. S. 2: [392]; 3: [1783]; 2:215 ]; tp.

Juhlin-Dannfelt, J. 2: [587], [760].

- H. J. Brorson 3: [147], [1728].

Julia-Fontenelle J. S. E. 2: [121].

Julin Fabricius, C. 2: [359]

Jundelsky, I 2: [984].

Jungberg, G. L. 3: [1232].

Jungmarker, M. Chr. 3: 1.

Jungner, J. R. 2: [890].

Jurling, O. 2: F [52].

Jäderblom, J. V. 3: [667], [902].

Jäderholm. A. 2: [180].

- F. T. 1: [369].

Jäderin, A. W. 2: [71], [392], [666], [735]; 3: [124], [919]; tfp.

- Edv. 2: [735].

Jäderin, O. Erik 2: [635], [735]; 3: [292], [932], [998]; t.

Järta, C. T. 3: [1280a].

- Hans 1: [16], [330b]; 2: [181]; 3: [127].

Jönsson, A. (i Ystad) 3: [1489].

- And. (i Ströö) 2: [472].

- C. H. 3: [1238]. [1241], [1243].

- Hjalmar 3: [488].

- H. N. 3: [441], [738], [754].

- Janne 3: [740].

- Johan 3: [1038], [1041], [1221], F [64].

- J. E. 3: [1382].

- Nils 3: [209], [469]; t.

- Ola 3: [907].

- Rösjö, P. 3: [1601]; t.

Kahl, Ach. 3: [825]; f.

- Fr. 1: [208].

Kahlson, G. 2: [618].

Kahn, M. 2: [254], [272].

Kalin, Ludvig 3: [792].

Kallenberg, Chr. 3: [828], [887].

Kalling, C. G. 2: [301].

- F. 2: [182].

Kalmberg, H. 3: [1420].

Kardell, S. J. 3: [1548].

Karlfeldt, E. A 3: [1772], [ 2:71 ], [1834]; 2:822 ]; f.

Karlholm, Erik 3: [800].

Karlin, G. F. J:son 3: [872], [876]; f.

Karlman, G. 2: [1003].

Karlson, F. E. 3: [1258], [1262]; t.

- K. 3: [1067].

- P. A. 2: [790].

Karlsson, C. A. 3: [106].

- J. A. 3: [57a], [60].

- J. A. (Albin Bernhard) 2: [900], [981], [994]; 3: [1568].

- K. G. 3: [677].

- K. H. 2: [607].

- K. J. 2: [752].

- K. T. (i Sthlm) 2: [735].

- K. T. (i Enköping) 3: [84].

- O. G. 3: [109], [110], [1083], [1254].

- V. E. 3: [1333].

Karlstedt, C. J. S. 3: [1158]

Karstensen (Korsgaard), K. P. 3: [223].

Karström, E. B. 3: [984], [987], [988], [990].

- G. 3: [583].

- P. W. 3: [984].

- W. 3: [223].

Kastman, C. W. 2: [670]. [671], [760]; 3: [776].

- K. A. 3: [776].

Kauffman, Anna Dons- 2: [760].

- Rich. 2: [760]; 3: [223], [261], [902].

Kautsky, K. 3: [1619].

Keen, G. 3: [1465].

- O. 2: [568], [913].

Kehr, K. 3: [875].

Keil, K. F. 3: [1332].

Kellgren, J. H. 1: [158], [223]; 3: [1755].

Kemner, J. A. 3: [1233].

Kempe, J. 1: [46].

Kéralio, M. de 1: [40].

Kerfstedt, f. Hallström, H. A. Amanda 2: [822], [939]; 3: [1709]; f.

Kernell, Per 1: [68].

Keventer, C. 3: [1397].

- K. 2: [777].

- M. 1: [201], [275].

Kexél, O. 1: [125], [240].

Key, C. F. Emil 2: [117], [340], [392], [468]; 3: [582]; f.

- E. Axel H. 2: [518], [714]; 3: [1821]; 2:714 ]; fp.

- Ellen K. S. 2: [822], [1040]; f.

- G. L. 3: [52], [53], [561]. [647], [1495].

- K. A. Helmer 3: [1823], [ 2:735 ], F [98]; tfp.

Keyser, C. J. 3: [1028].

Kiellberg, Erik 1: [54], [80], [109], [136], [217].

Kiellman-Göransson, J. A. 2: [166], [173], [216], [227], [257], [341], [384]: 3: [223], [887]; f.

Kihlberg, C. G. 3: [1473].

- E. S. 3: [1430].

Kihlblom, Jaquette 2: [896].

- K. G. J. 2: [1014].

Kihlén, C. E. 2: [392].

Kihlman, L. F. [133].

Kihlstedt, C. J. A. 3: [1526].

Kihlström, F. L. 2: [166], [211], [260].

- J. 2: [640].

Killberg, C. J. 3: [492].

Kinberg, A. 3: [1468].

- A. W. 2: [363].

- J. G. 1: [335].

- J. G. H. 2: [350], [523].

Kindahl. J. M. 3: [287].

Kindberg, A. 3: [215].

Kindblad, K. 3: [223].

- K. E. 2: [279].

Kindbom, A. F. 2: [425].

Kindelius, C. 2: [39], [51], [58].

Kindlundh, C. F. 3: [763].

Kindvall, C. A. 3: [1381], [1382].

- K. J. 3: [292].

Kjellander, N. G. 3: [24]; t.

Kjellberg, Ad. 2: [180].

- And. 2: [402].

- Axel A. 2: [468], [486], [492], [508], [514], [532], [554], [557], [558].

- Elisabeth 3: [1325]

- F. G. Isidor 2: [117], [363]; 3: [261], [779], [781], [787], [1042]; t.

- Hugo Emil 3: [779]; tp.

- J. A. F. 2: [947].

- N. 2: [363], [938].

- Nils (ingeniör) 3: [1794]; [ 2:462 ].

- N. G. 2: [340].

- N. R. 2: [535].

- P, Carlsson 2: [431], [465], [491], [584], [595], [895]; 3: [244].

- Tora 3: [1834], [ 2:822 ], [1842], [ 2:893 ].

Kjellén, Fr. A. 3: [49].

- Joh. 3: F [79].

- J. R. 2: [340]; 3: [353], [1862]; 2:1040 ]; f.

Kjellgren, J. 3: [504], [511].

- J. A. 3: [32], [36].

Kjellin. Carl 3: [640].

- D. 3: [1573], F [99].

Kjellman, J. A. 3: [348], [365], [405]. [411], [508], [1130].

Kjellmark, B. A. 3: [972].

Kjellquist, C. F. 3: [667].

Kjellström, G. M. 3: [1531].

- J. 3: [1496], [1661].

Kjerner, L. 1: [347].

Kjerrman, Fritz, J. 2: [392], [743]; t.

Kjerrman, f. Wahlenberg, Anna 2: [363], [392]; f.

Kjerséen, E. 1: [345].

Kjölin, O. 1: [407]; 3: [1449].

Kjöllerström, S. M. 3: [1266]; t.

Klarén, G. A. 3: [1428].

Klasen, K. O. 1: [70]; 3: [108], [779]; tp.

Klee, F. 2: [340].

Kleen, Emil 2: [735].

- G. 3: [32].

- Johan Emil 2: [392], [890], [1040]; 3: [677], [860], [861], [954]; tf.

Klefbeck, C. O. 3: [1114].

Klefberg, F. A. 2: [543].

Klemming, G. E. 1: I, IV, [113]; 2: [363], [368]; f.

Klercker, G. C. af 3: [447], [507], [805]. [812].

- J. E. F. af 2: [392]; 3: [902], [954]; tp.

Klewerström, O. F. 1: [206], [376a]; 2: [340], [472]; 3: [469], [902]. [1183]; t.

Klinckowström, A. C. R. 2: [363]; f.

- L. von 1: [16],

- R. M. 2: [270]; f.

Kling, J. 1: [34].

- H. 3: [223].

- S. G. 2: [340]; 3: [32], [488], [747], [748]; tp.

Klingbom, G. 2: [363], [508], [701], [938].

Klingenstierna, E. G. 2: [135].

Klinghammar, H. P. 3: [728].

- f. Cronholm, Emilia 2: [452].

Klingspor. C. A. 2: [340], [481]; f.

- M. S. Ph. 3: [763].

Klingstedt, M. E. 3: [330].

Klingström, F. G. 3: [1424].

Klingvall, J. G. 3: [1451].

Klosterberg, Ol. Ersson 2: [363]; 3: [143].

Kloth, Olof 1: [92].

Klüwer, L. 1: [406].

Knorring, E. O. von 2: [71], [215], [340], [363], [392], [615], [736]; tf.

- Ev. von 2: [241].

Knutsson, Anna 2: [452].

Knös. A. E. 3: [1291].

Knös, K. A. B. 2: [996]; 3: [1623].

- Olof Andersson 1: [180], [311], [347]

-Thekla L.A. 3: [1411]; f.

Koch, C. O. 3: [794].

- J. V. 3: [271].

- Thérèse Franciska 2: [770]; 3: [536].

- F. W. von 3: [145].

Kock, C. A. Lichnowsky 2: [614]; 3: [863]; f.

- E. A. 2: [879].

- Ernst 2: [820], [901], [909], [1037]; 3: [1861].

- James 3: [504].

- J. Ragnar 2: [890]; 3: [991], [1181]; tp.

- Paul de 2: [178].

Kodde, L. W. van der 3: [779]; p.

Kôersner, G. A. 3: [1586], [1838]; [ 2:843 ].

- P. W. 2: [71], [117]. [486], [643], [666], [817], [843]; 3: [1579], [1586], [1682], [1838]; tp.

Kohlis, C. 2: [654], [717].

Kollberg, A. H. 3: [1532].

Kollinius, A. Z. 3: [1390].

Kolmodin, Abr. 2: [855].

- J. A. 2: [148].

- f. Ignell, H. Ch. 3: [1853]; [ 2:973 ].

- O. 3: [1288].

Konow, S. von 2: [340], [392], [735].

Kossuth, Lajos 2: [340].

Kowalewski, Sonja 2: [117]; f.

Kraak, Joh. 1: [238].

Kræmer, Ch. (Lotten) L. von 2: [564], [822]; f.

- R. von 2: [392]; f.

Kraft, J. 2: F [25].

- L F. 1: [133].

- P. 1: [133].

Kramér, J. C. 3: [117].

Kramer, J. H. 2: [276], [326].

Krantz, E. 3: [1365].

Kreüger, J. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Kringelbach. O, 3: [331].

Kristersen, N. 2: [363].

Krohg, G. A. 3: [846], [851].

Krok, J. P. 2: [89]; 3: [223].

Kron, J. 3: [473].

Kronborg, Julius 2: [452]. [939].

Kronheim, R. 2: [735].

Kronstrand, E. 1: [70].

Krook, Axel E. J. 2: [260]. [300], [392], [439]; 3: [261], [275], [292], [529], [851], [997], [1502]; tf.

- G. A. 3: [1231].

- H. S. 2: [363].

- M. K. L. 3: [488], [876]; p.

- T. O. B. N 3: [835].

Kruhs, Daniel 3: [128].

Krusenstierna, J. E. von 2: [78]

Krüger, N. 2: [363].

Kryger, J. Fr. 1: [52], [99], [111].

Kröningssvärd, C. G. 3: [129], [133], F [10].

Kugelberg, O. 2: [947].

Kull, O. E. 3: [485].

Kullberg, And. Carlsson af 1: [16]. [123], [330b], [379], [390], [420]; 2: [152].

- C. V. 2: [207]; 3: [1480],

- E. G. Th. 3: [1076].

- K. A. af 2: [117], [166], [171], [216], [251], [311]; 3: [582]. [583]: f.

- S. P. 3: [513].

Kullenbergh, Carl A.J:son 3: [407]; p.

Kullgren, A. L. 2: [582]; 3: [290].

- f. Malmén, Olga 2: [582]; 3: [290].

Kullman, E. S. 1: [289].

- Emelie 2: [735].

Kunckel, G. A. 2: [282].

Küsel, C. F. 1: [42].

Kuylenstierna, Alexis E. H. 2: [392], [735]; 3: [903]; f.

- C. J. L. 3: [1155].

- Elisabeth 2: [735], [890]; 3: [489], [1834]; [ 2:822 ].

- Otto Fredrik 3: [1185], [1188], [1465].

Kvist, J. E. 2: [918]; 3: [509], [510], [1473], [1525], [1528], [1529]; p.

Kylander, T. F. 3: [1815]; [ 2:670 ].

Kylberg, H. W. 3: [587]. [588].

- W. L. A. 3: [536], [558].

Kåhlman, Sv. 2: [735].

Kålund, Kristian 3: [863].

Käck, Per H:son 2: [776].

Källqvist, J. P. 3: [622].

Källström, A. V. 3: [132].

Källström, Ch. 2: [697].

- W. E. 2: F [56].

Kästner, Abr. G. 1: [40].

Köhler, C. U. 1: [42].

Köller, H. P. 3: [917].

Kölmark, P. 1: [335].

Könsberg, Carl Magnus 1: [70], [128].

Körsner. - Se Kôersner.

Köster, A. 3: [259], F [22].

Lacroix, S. F. 2: [121].

Læstadius, G. L. 2: [648], [703], [719], [769], [789], [806]; 3: [308].

- L. L. 3: [1093].

- P. 3: [1179].

Lafargue, P. 3: [1619].

Lagberg, O. 3: [1217].

Lagerberg, A. M. 2: [993]; 3: [223].

Lagerbjeike, G. 2: [152]; 3: [1280a].

Lagerblad, E. O. 3: [609].

- O. F. 3: [609]; tp.

Lagerbring, G. O. R. 2: [156], [760].

Lagercrantz, C. P. 2: [215], [340]; t.

- E. S: [590].

- H. L. 2: [990].

- J. 2: [952]; p

- W. 3: [667].

Lagerfelt, G. A. 1: [70].

Lagergrén, A. B. Th. 3: [337].

Lagergren, A. P. 3: [806], [809].

- C. 3: [551].

- C. G. (baptistpredikant) 2: [313]; 3: [1189], [1322], [1323].

- Claës 2: [701], [993]; f.

- C. W. 3: [693]; p.

- J. 2: [553]. [618].

- J. K. 3: [1169].

Lagerhamn, C. M. 1: [293].

Lagerheim, O. E. A. 3: [223].

- f. Schwan, Ch. Adelaide 2: [370].

Lagerholm, O. V. 3: [1337].

Lagerlöf, Nils 3: [747], [748].

- Selma 2: [768], [822]; f.

Lagermark, J. A. 2: [643].

Lagerquist, J. 3: [575], [576].

Lagerqvist, J. A. 3: [828].

Lagerstedt, Oscar 3: [1209].

Lagerström, A. F. 2: [650].

- C. 3: [1732].

- J. 3: [708].

- J. H. 3: [1732].

- J. V. 2: [535].

- M. 1: [20].

Lagervall, G. F. 3: [1456].

Lagus, W. 1: [358].

Lahng, L. H. 1: [345]; 3: [1170].

Laicus, Philipp 2: [615].

Lalin, F. S. 2: [117]; tp.

Lallerstedt, G. 2: [117], [251].

Lamm, A. 2: [117], [340].

Lampa, S. 2: [626].

Landahl, C. 3: [667].

Landberg, Carlo 2: [340]; f.

Landén, B. 2: [606].

- C A. 2: [1017].

- U. V. 3: [1215]. [1533].

Lander. C. A. 3: [757].

- J. M. 3: [19]; t.

Landgren, G. Werner 3: [1383]; p.

- I. O. D. 3: [418].

- K. G. 2: [760]; 3: [1075], [1825]; tp.

Landin, Anton 2: [395]; [3:] [1201], [1206].

- A. P. 2: [395]: 3: [161], [179]; t.

- C. 3: [321].

- John 2: [810], [871]; p.

- K. O. 3: [169], [1206].

Landtmansson, C. 3: [982].

Lang, H. 3: [667].

Lange. J. 2: [516], [578]; 3: [1807].

- J. F. 2: [281].

- Per 1: [70]; 3: [529]; t

- Ph. 3: [259].

Langenheim, 3: [1486].

Langlet, E. V. 2: [336].

- I. A. 2: [971]; 3: [1597].

- V. G. 3: [223], [1337], [1772]; 2:71 ]; tp.

- f. Söderén, Math:a 2: [340], [370], [431], [475], [717], [719], [735], [822]; 3: [1378], [1834]; tfp.

Lannér, I. [113: 2], [114], [115].

Larsén, E. E. 3: [119].

Larssen, P. 3: [472].

Larson, L. E. 3: [1471], [1473].

- N. (i Karlstad) 3: [20].

- N. W. 3: [118]. [119], [120], [121], [122], [441]. [1383].

Larsson, A. 3: [779], [787].

- A. G. 3: [20], [21].

- A. P. 2: [529], [602], [609], [700], [918]; 3: [183], [1083], [1633]. F [100]; tp.

- C. A. 3: [779].

- C. O. 2: [363], [451], [452], [598], [664], [939]; tp.

- Emil 2: [777]; 3: [1075].

- G. 3: [1841]; [ 2:890 ].

- Hans 3: [223]; f.

- Hans Emil 3: [902]; f.

- I. V. K. 3: [439]; tp.

- Johannes 3: [1502], [1528]; p.

- J. A. 3: [567].

- J. Ola 3: [157], [158].

- L. A. 3: [1176]. [1177]; t.

- L. M. 3: [644].

- M. 2: [306].

- O. 3: [1227].

- Ola 3: [116].

- Per (cigarrarbetare) 3: [966].

- Petter (civilingeniör) 3: 9, [89].

- Per Harald 3: [1177]; t.

Laurelia, (g. Vinqvist o. Tranefelt) B. C. 1: [57].

Laurin, P. J. 3: [379].

Lebestadius, J. Chr. 2: [117].

Leche, J. C. [235].

- W. 3: [1791]; [ 2:392 ], [1823]; [ 2:735 ].

Lefébure, E. 3: [1361].

Lefevre, F. W. 3: [41], [942], [1416].

Leffler, C. A. 3: [1286], [1308], [1428].

- J. A. 2: [117], [592]: 3: [223], [334], [1327], [1823]; [ 2:735 ].

- K. P. 3: [1181]. [1352].

- L. P. - Se Läffler.

- S. P. 3: [1286], [1289].

- (gift Edgren o. duchessa di Cajanello), Anne Charlotte 2: [71], [117], [340]; f.

Lehman, Th. 2: [317].

Lehnberg, M. 1: [330b]; 3: [1741]; [ 1:28 ].

Leijonancker, F. W. (amiral) 1: [303].

- F. W. (landshöfding) 2: [270].

Leijonhjelm, A. G. N. 3: [610].

Leijonhufvud, Knut 1: [228].

- K. A. K:son 3: [1704]; f.

- Sigrid 2: [337]; f.

- Sophie, g. Adlersparre 2: [337], [768]; f.

- f. Stackelberg, M:a C. L. 2: [438].

Lejon, Gustaf F. 2: [890]; 3: [367].

Leman, Ph. 3: [223].

Lemström, Henr. 1: [88].

Lemke, Eugène 3: [77].

Lenander, Emil 3: 1.

Lenberg, C. A. Andersson 3: [1159].

Lenell, And. 3: [742].

Lengblom, Chr. 1: [223], [361]; 2: [1].

Lenngren, C. P. 1: [223].

- Anna Maria, f. Malmstedt 1: [201].

Lennmalm, F. 2: [180].

Lennstrand, V. E. 2: [877], [940]; 3: [188].

Lennström, A. 2: [166].

Lénström, C. J. 2: [166], [181], [285]; 3: [161], [162], f.

Leopold, C. G. af 1: [16], [305], [330b], [380].

Less, G. 1: [235].

Lessel, Anna 3: [1813]; [ 2:663 ].

Leufstedt, Carl 3: [373].

- G. J. 2: [77].

Leufvenmark, E. A. 3: [1685].

Leuhusen, F. O. 2: [379].

Lovan, O. N:son 3: [876].

Levart, J. [även Lewart] 3: [1574], [1791], [ 2:392 ], [1823];2:735 ]; p.

Levedal, A. J. 2: [358], [995]; 3: [1068], [1626].

Lewenhaupt, C. H. Eugène 3: [1331]; f.

Lewerentz, A, F. 3: [214].

- C. A. 3: [515], [516].

- F. J. 1: [372]; 3: [1111].

- F. W. 3: [984], [896].

Leverin, J. D. 3: [1402].

Levertin, O. 2: [117], [392], [666]; 3: [334], [1331], [1823], [ 2:735 ], [1834]; 2:822 ]; f.

Levin, A. H. 2: [167].

- C. H. 3: [1019]; p.

- Per 2: [363].

- P. A. 3: [1049].

Levison, C. A. 2: [117].

Levy, Alexander, 2: [844]; 3: [1655]. [1861].

Liander, Gust. Halfdan 3: [57], [819], [820], [1535].

Liberg, M. L. 3: [223], [240], [254], [473], [828].

Lichtenberg, A. 2: [363], [701].

- Frithiof 2: [363]; 3: [223].

Lidback. P. G. A. 3; [632], [635].

Lidbeck, A. 1: [206].

- C. J. 1: [364].

Lidberg, Karl Emil Nikolaus 3: [261], [1256], [1391]; t.

Lidbäck, J. G, 3: [228].

Lidell, A. J. 3: [521], [524], [526], [1256]; tp.

Lidén, J. H. 1: [123].

- L. L. L. 2: [926].

Lidfors, E. 1: [406].

Lidforss, B. 2: [392], [1040].

- Erik 2: [392].

- Karin (gift Jensen) 2: [760]; 3: [932], [1825]; tp.

- V. E. 2: [760]; 3: [902], [932]; tf.

Lidholm, K. E. 2: [663].

Lidman, A. F. 3: [461]. [464], [465]. [467]. [468]; tp.

- S. 1: [406].

Lidner, B. 1: [180], [242], [265], [269].

Lidströmer, Sigrid 3: [1772]; [ 2:71 ].

Lie, Jonas 3: [1514].

Liedbeck, P. J. 2: [308].

Liedberg, K. J. F. 3: [1491].

Liepe, C. Fr. 3: [260], F [24].

Liewén, E. 2: [823].

Lignell, Anders 3: [808], [821], [822]; t.

Lilja, N. J. 2: [241], [306]; 3: [223], [473], [478]. [833], [838], [847], [886], [887], [898].

Liljeberg, Aug. 3: [742].

Liljecrona, C. W. 2: [117]; 3: [828].

Liljedahl, T. A. 3: [1047].

Liljefors, Br. 2: [363].

Liljegren, J. G. 1: [406].

Liljenqvist, O. N. 3: [297].

Liljenström, S. G. 3: [437], [439].

Liljeqvist, P. E. 3: [1353].

Liljeroth, C. O. 3: [1254].

Liljestrand, A. E. 2: [468], [550], [611], [630], [677], [793].

- P. E. 3: [368]; t.

Liljewalch, Fr. 3: [1459].

Lilljeborg, C. P. 2: [117], [251].

Lilljeflycht, G. 1: 6.

Lilljenwalldh, C. C. 1: [395].

Limborg, O. 2: [363], [189]; 3: [486], [862], [1231].

Linck, Josef A. D. 2: [340], [564], [635], [657], [677], [687], [735]; 3: [1823]: tfp.

Lind, C. V. A. 3: [64], [489], [1191], [1544]; p.

- E. H. 3: [1331]; f.

- E. L. 3: [1841]; [ 2:890 ].

- E. O. 3: [1640], [1674].

- Jöns 1: [56].

- J. 2: [165].

- J. F. M. 2: [653].

- M. P. Nilsson 3: [482], [488], [856], [919], [1038]; tp.

Lindahl, C. F. 2: [260].

- C. Th. 3: [1276].

- Edv. Wald. 3: [888], [902], [914].

- Erik 2: [301].

- Ernst H. 3: [59], [60].

- P. Eriksson 3: [103].

Lindal, P. J. 3: [223], [1298], [1310], [1329], [1330], [1428]; t.

Lindau, Justus Neliander 2: [760], [923]; 3: [482], [738], [998], [1382], [1849]; tp.

Lindbeck, J. Andersson 2: [458], [461].

Lindberg, A. Pettersson 3: [1695].

- C. Algot Rudolf 3: [1559]. [1560]; tp.

- C. G. 1: [345].

- C. M. R. 2: [861].

- E. 2: [849], [851].

- Elsa 3: [902].

- Fr. H. K. 3: [261], [353], [359].

- G. 3: [132], [134], [151], [197]; p.

- G. E. 2: [392].

- J. N. 3: [744].

- J. Z. 2: [890], [958], [1011]; 3: [1841]; t.

- O. E. 3: [223], [1333].

Lindblad, A. 3: [377].

- Arne 3: [1190].

- E. W. 3: [1508], [1515]; tf.

Lindblad, J C. 3: [1288].

- J. M. 2: [271], [314], [338], [342]; 3: [677], [775], [895]; f.

- J. W. 2: [366], [452].

- K. 2: [363].

- K. A. 2: [363].

- M. Andersson 3: [677].

- Per 1: [68].

- P. J. 3: [684].

Lindblom, A. E. 2: [253]; 3: [828], [835].

- C. O. 3: [1519].

- Edel 2: [829].

- Ernst 2: [890].

- E. B. 3: [1099].

- F. P. 2: [539].

- J. Axelsson 1: [330b], [342].

- J. Chr. 3: [1428].

- J. F. 3: [187].

- J. Th. 2: [392]. [890]. [993]; 3: [223], [439], [441], [936]; tp.

- O. 1: [68].

- O. A. 3: [1614].

- S. (i Stögby) 3: [582].

Lindbom, J. A. 3: [1459], [1460], F [86].

Linde, E. E. Christie 2: [512], [553], F [82].

Lindeberg, A. 1: [223], [380], [381]; 2: [11]. [15], [212], [225], [251].

- A. W. 2: [363].

Lindeblad, Assar 1: [406]; 3: [231], [674].

- Gust. Ad. 2: [47].

Lindebäck. J. 1: [158].

Lindegren, Aug. 2: [363].

- C. 1: [335], [348].

- J. S: 2: [651].

- J. F. 2: [918]; 3: [1847]; p.

- K. A. M. 3: [118], [122].

Lindehn, H. A. W. 3: [223].

Lindell, Per G. E. 2: [486], [687], [696]. [783], [831]; 3: [1620]; tp.

Linder, Carl 3: [884]; p.

- f. Pettersson, Gurli 3: [1791]; [ 2:392 ].

- Maur. 3: [49], [1088], [1444]; tp.

- N. 2: [117], [340], [427], [572]; 3: [863]; f.

- Oliver A. 3: [1238].

Linderberg, Fernando 3: [787].

Linderoth, P. E. 2: [363].

Linders J. O. Emil 2: [890]; p.

Lindeström, N. P. 2: [298].

Lindfors, A. O. 3: [828]; f.

Lindgren, A. Hellen G. 2: [117], [1040]; 3: [1834]; 2:822 ]; f.

- Alvina Carolina Isabella 2: [754].

- A. M. 3: [238], [241], [246], [251], [253], [277], [298], F 3.

- C. L. 3: [608], [611].

- E. 3: [209], [914].

- Hugo 3: [808].

- H. A. 2: [18], [45], F [43].

- H. G. 3: [1288]; f.

- J. A. 3: [1124].

- J. F. 3: [1854]; [ 2:975 ].

- K. Adolf 2: [117], [363], [452], [508], [564], [636], [1040]; 3: [223], [1327]; tfp.

- L. Erik 2: [383], [514]; p.

- Martin 2: [363]; 3: [292].

Lindgrén, C. G. Constantin 3: [1104].

- G. A. 3: [11], [714], [1102].

Lindh, A, 2: [875].

- C. J. F. 3: [1109].

- E. L. 2: [skall vara 3:] [1841]; [ 2:890 ].

- J. 1: [214].

- K. M. 2: [735]; 3: [206], [763], [800], [1823]; tp.

- N. M. 1: [291], [314], [369], [375].

- P. M. 1: [369].

Lindhagen, D. G. 2: [210].

- John 2: [936].

- L. Th. 2: [504].

Lindhé, Oscar 3: [271].

- f. Hammarsten, Fr. Vilma 2: [822]; f.

Lindholm. A. 2: [520].

- A. J., 3: [161], [179].

- J. 3: [1529].

- J. Fr. 3: [49]. [91], [96], [104], [730]; tp.

- K. W. 3: [1092], [1095].

- P. A. A. 3: [150], [1097]; tf.

Lindhult, H. A. 1: [289]; 3: [1297].

Lindkvist, Alfred 2: [877], [890]; 3: [1841]; tfp.

Lindley, C. G. Lindgren 3: [1688].

Lindman, Axel 2: [392].

- C. S. Bl. 2: [345].

- Edv. Alexander 2: [660], [979]; 3: [1676]; p.

- E. M. 1: [127]; 3: [1749]

Lindquist, A. G. 3: [1391], [1518]; t.

- C. A. 2: [514].

- J. A. 3: [994], [995].

Lindqvist, A. Nilsson 2: F [86].

- C. A. 3: [228].

- Carl Napoleon 3: [118], [919], [936]; p.

- Efraim 3: [1473].

- Fredrik 3: [228].

- G. 3: [223].

- Josef 2: [605], [613], [662]; 3: [81], [323], [1038].

Lindroth, Edv. 3: [1272], [1280].

- Erik 3: [1135].

- Erik Gustaf 3: [1272], [1275], [1277]; t.

- Fr. E. 3: [454].

- Per Larsson 3: [929].

Lindskog, O. J. 3: [223]; t.

- Claes, 3: [902].

- J. M. 3: [223]; t.

- P. E. 1: [315], [372].

Lindstedt, J. 2: [517].

Lindström, A. M. 2: [301].

- C. A. 3: [506].

- C. F. 2: [98].

- C. J. V. 3: [1539].

- C. O. 3: [1436].

- C. O. P. 3: [1525].

- F. A. 3: [503], [609], [791].

- G. 3: [1457].

- J. F. 2: [637], [669].

- K. A. 2: [302], [340], [387]; t.

- K. G. A. 3: [1635], [1726].

- K. J. 3: [1277].

- O. 2: [918].

- O. P. A. 3: [1347].

Lindström-Hülphers, C. L. 3: [655].

Lindström-Saxon, Johan 2: [363]. [701]; 3: [17], [321], [929], [1191], [1515], [1523], [1544], [1549], [1550]; tfp.

Lindvall, C. A. 2: [735], [760].

- E. 3: [628].

- J. W. 3: [596].

Lindvall, K. J. 3: [622], [1120], [1744], [ 1:57 ], [1867], [ 2:607 ].

- R. 2: [735].

Ling. H. 2: [524].

- P. H. 1: [406].

Linge, S. A. 2: [480], [691]; 3: [992].

Link, H. F. 1: [40].

Linn, J. O. 1: [266].

Linnarsson, N. J. 3: [1313].

Linné, C. von 3: [1465].

Linnell, J. 3: [302].

- L. 3: [1424].

Linnström, Hj. 2: [652]; fp.

Linroth, K. 2: [180].

Lithell, J. 1: [345].

Lithman, Thor 3: [261], [473], [929].

Lithzenius, P. W. 1: [68].

Littorin, L. 3: [667].

Livijn, C. J. 1: [381], [391]; 2: [15], [21], [108], [114].

- T. 3: [321].

Lizelius, S. 1: [260].

Ljungberg, C. E. 3: [340], [363], [392]. [447], [472], [677], [735], [760]; 3: [223]; tf.

Ljungborg, C. A. 2: [340].

Ljunggren, A. 3: [677]; tp.

- A. G. 3: [323], [1428], [1437]; tp.

- C. A. Th. 2: [819].

- E. G. 3: [447].

- Elof 3: [1360], [1818]; [ 2:700 ].

- G. H. J. 2: [215], [340], [516]; 3: [828], [846], [887]; f.

- Thure Johan 3: [1150].

Ljungh, E. 2: [363], [684], [763].

Ljunghoff, A. 3: [840].

Ljunglund, L. K. V. 2: [735]; 3: [919], [936], [1708], [1725], [1856];2:993 ]; tp.

Ljungman, A. W. 3: [332].

Ljungquist, K. O. 3: [644].

Ljungqvist, P. J. 3: [1424].

Ljungstedt, C. E. 2: [390].

- Elisabeth 3: [452].

- f. Hjort, Aurore 2: [340]; f.

Ljungström, Andreas 3: [1424].

- C. J. 3: [853]; f.

- E. J. 3: [1424].

Ljungströmer, L. P. 2: F 5.

Lobin, H. A. 3: [840].

Lodin, E. O. A, 1: [206]; 2: [215], [340], [476], [735]; t.

Lodin, G. E. 2: [71].

Loenbom, S. 1: [46], [47], [94], [98], [124].

Lohmander, H. H, 3: [953].

Lomberg, P. D. 3: [221], [223], [228].

Looström, C. L. 2: [340]; f.

- Claës 2: [500].

Lorentz, C. 2: [117].

- C. j:r 2: [296].

- f. Lundin, Math:a 3: [320].

Lorentzon, E. A. 3: [70], [113], [508].

Lorenzon, S. 3: [730].

Lovén, F. 3: [660].

- J. Chr. 2: [362].

- Nils 3: [667].

- S. M. 2: [486].

Lühmann, W. von 1: [57].

Lund. C. 2: [849].

- C. D. 2: [882], [1022].

- F. (boktr.) 2: [765].

- Fredrik 2: [430].

- Gabriel [238].

- J. F. A. 2: [340], [553], [681], [735]; tp.

- P. av 1: [242], [265], [298a], b, [310], [336].

Lundahl, N. 2: [663].

- O. 2: [977].

Lundberg, Aug. (telegraf. assistent) 3: [1092].

- A. G. 3: [1170], [1171].

- A. V. 3: [1310], [1377]; t.

- C. 3: [1574].

- C. A. (konstförvandt) 3: [1208].

- C. A. (f. d. notarie) 2: [175].

- C. E. V. 3: [292].

- C. M. 3: [489].

- Erik 3: [638], [644], [1506].

- Fr. A. 2: [377].

- Gerda Amalia 3: [1577].

- G. Theo. 3: [439], [727], [932]; t.

- H. 3: [469].

- J. 3: [634], [636].

- J. W. 2: [208]; 3: [998], [1140], [1141], [1142].

- L. A. 3: [1137].

- N. P. 3: [828].

- N. Rudolf 2: [660], [957].

- O. J. 3: [828].

- P. M. F. 3: [1075], [1269].

- S. C. 2: [340].

Lundberg, Theo. 3: [490].

- Z. W. 2: F [57].

- f. Renhult, A. E. 3: [998], [1140].

- f. Nyblom, Ellen 2: [822]; f.

- f. Schulzenheim, Nonny 2: [363].

Lundberger, And. 3: [1114].

Lundbergsson, J. 2: [228]; 3: [1765]; [ 1:380 ].

Lundblad, A. P. 3: [1389].

- E. G. 1: [345].

- G. T. 3: [1129].

- J. 1: [302].

- J. F. 1: [413]; 2: [15].

- N. G. D. 2: [781]; 3: [1677].

- P. O. 1: [345].

Lundborg, F. Ragnar 3: [189], [504], [521], [1823]; 2:735 ]; p.

- G. R. 3: [137].

- H. J. 2: [320], [322], [389], [406].

- O. W. 3: [1227]; t.

- P. I. 2: [78].

- f. Lignell, Laura Tullia, 2: [389], [406].

Lundbäck, A. 2: [486].

Lunddahl, M. 3: F [74].

Lundeberg, A. 2: [750]; 3: [998].

- G. J. 3: [174]. [175]; t.

- J. W. 2: [227].

Lundegren, Isaak 1: [307].

Lundegård, Axel W. 2: [701]; 3: [409]; f.

- K. E. 2: [750]; 3: [118], [566], [667], [808], [998], [1001], [1088], [1181], [1533]; tp.

- S. Åkesson 2: [753].

- f. Malmgren, O. Ch. Åkesson 2: [964].

Lundell, A. G. 3: [1286].

- A. O. 3: F [17].

- Carl 2: [926].

- J. A. 2: [614]: 3: [1337], [1696]; f.

Lundén, Aron 3: [198], [203], [1529]; p.

- P. 3: [290], [355].

Lundequist, N. W. 2: [110], [184].

Lundeqvist, Lilly 2: [454], [582].

Lundgren, Adolf 2: [486].

- Alfred 3: [448], [449], [452], [453], F [38].

Lundgren, A. B. 3: [132], [1183].

- C. 3: [1424], [1428].

- C. A. (handlande) 2: [175].

- C. A. (husar) 3: [847].

- C. A. (typograf) 3: [1276].

- C. J. 1: [376a].

- Hjalmar 3: [902].

- Jetta 3: [1333].

- J. A. 2: [623].

- J. C. 3: [1333].

- J. E. 2: [756].

- J. P. 2: [670], [732], [760]; 3: [183].

- K. Hj. 3: [551], [1183]; tp.

- L. 2: [922]; 3: [348].

- L. L. 3: [521], [1789]; [ 2:363 ].

- P. 2: [117].

- Rafaël 2: [508].

- Sven 3: [553].

- S. B. A. 3: [902].

- W. 3: [1352].

- Lea (g. Ahlbom) 2: [240].

- f. Lindberg, C:a C:a [376].

Lundh, N. 1: [57]; 3: [667], [677]: t.

Lundhgren, O. W. 3: [1662].

Lundholm, C. A. V. 2: [440], [488].

- C. P. H. 2: [925], [991].

- N. 3: [731].

Lundhquisth, C. H. 3: [747].

Lundhquist, G. A. 2: [340], [760].

- Knut 2: [779]; 3: [607]. [1377]; t.

Lundin, C. F. 3: [1354].

- Claës J. 2: [71], [117], [340], [392], [410], [439], [475], [666], [822]; 3: [223], [483], [1772]; tfp.

- E. R. E. 3: [196].

- G. 3: [91], [94].

- Johan 3: [984].

- J. A. 3: [80]; t.

- P. J. 3: [1397]; tp.

Lundkvist, A. A:son 2: [873].

- V. 3: [1213].

Lundman, P. L. 2: [947].

Lundmark, S. 2: [777].

Lundquist, Abr. 2: [179], [183], [193], [200], [333].

- A. Victor E. 3: [32], [1000], [1004].

Lundquist, C. H. 2: [52].

- Ernst G. 2: [564]; 3: [1696]; f.

- N. 3: [70].

Lundqvist, Berndt Fr. 2: [392]. F [98]; 3: [779], [883], [884], [1198], [1247]; t.

- C. A. 3: [385].

- Henric 2: [735].

- K. 2: [735].

- Svante 3: [84], [723].

Lundstedt, B. W. 2: [760]; fp.

- C. F. 3: [687].

Lundsten, G. 3: [70], [1199].

Lundström, Axel 3: [1092].

- A. Börje 3: [504], [594], [808], [1337]; tp.

- A. N. 3: [1092], [1327]; tf.

- Eric 1: [74].

- G. F. 2: [340], [363], [392], [472], [594], [701], [743], [774], [793]; tfp.

- Gustaf 2: [497], [498].

- J. P. 1: [376a].

- K. J. V. 2: [340]; 3: [1337], [1362]; tf.

- N. E. 3: [30], [528].

- N. S. 3: [1337], [1823]; 2:735 ]; tp.

- Sven 3: [886], [894].

- f. Tengbom, U:a H:a

Mathilda 2: [340], [574].

Lundvall, Adolf 3: [984].

- C. E. 2: [169].

- L. E. 3: [939].

Lunell, Helena 3: [1766]; [ 1:388 ].

Luth, P. 1: [315], [347]; 3: [1762]; [ 1:372 ].

Luther, Martin 3: [1203].

Lütken, André 2: [71]; 3: [1223].

Luttropp, M. 2: [118], [121], [161].

Lybeck, G. 2: [349]: 3: [350], [1398].

Lybäck, Joh. Ferd. 2: [71]; 3: [261], [800], [1310]; p.

Lychou, N. J. 2: [340].

Lyckow, Gustaf 2: [890]; 3: [1428], [1553]; t.

Lynell, Nils Persson 3: [658], [1107].

Lysander, A. Th. 2: [279], [340]; 3: [223], [828]; f.

Lysell, A. E. 3: [345].

Lyth, P. G. 3: [1518], [1519], [1521], [1523].

Låftman, B. 2: [579].

Låstbom, A. Th, 3: [1292], [1293]

- Joh. 1: [84].

Läffler, L. Fr. 2: [614]; 3: [1772]; 2:71 ]; f.

Lärka, Per A. D. 2: [787]; 3: [1310], [1337], [1404].

Löf, E. G. 1: [266].

Löfdahl, O. M. 2: [603].

Löfgren, I. E. 3: [1460].

- Jonas 3: [195], [509]; t

- N. I. 1: [293]; f.

Löfstedt, Efr 3: [60], [124].

- H. 3: [504].

Löfström, S. A. 2: [591].

Löhdefink, A. F. T. C. 2: [372], [376].

Löhe, W. 2: [262].

Löhr, H, F. 3: [118], [221], [437], [439], [441], [727], [1382], [1383]; p.

Lönbohm, C. A. L. 2: [71]; tp.

Lönegren, E. F. 3: [1790]; [ 2:375 ].

Lönnberg. J. A. 3: [1533], [1543]; tp.

- O. G. 1: [127].

- f. Stenhammar, Mathilda L. J. 2: [340], [452], [760], [822]; f.

Lönnegren, A. V. 2: [878].

- J. P. 1: [382]; 3: [310], [1419]. [1420], [1421], [1423], [1425]. F [82].

Lönnerberg, B. W. 2: [363].

Lönngren, E. 2: [238].

Lönnholm, P. G. 2: [117].

Lönnrot, E. F. 2: [71]; t.

- Hj. A. M. 3: [223]: p.

Lötström, Jonas 1: [70].

Löwegren, C. E. 3: [224].

- Georg 1: [410], [421]; 2: [24], [383]. F 2, 3; 3: [211]. [212], [213], [217], [224], F [13].

Löwenadler, C. O.3: [1749]; [ 1:127 ].

Löwendahl, C. N. 2: [117].

Löwenhielm, C. G. 3: [1008].

- G. S. 2: [148], [412].

Löwenhjelm, C. A. 2: [181].

- G. 2: [181].

Löweström, O. W. 3: [343].

Lövgren, N. M. 2: [760]; 3: [207].

Löwing, J. O. O. 2: [575], [620], [737].

- f. Landin, Ida Fernanda 2: [575], [620].

Löwstädt, C. Th. 1: [127]; 2: [54], [77], [86], [94], F [19].

Maass, Ph. 3: [396].

Mac Kinstry 2: [868].

Mæchel, E. G. D. 2: [735]; 3: [902], [1772]; [ 2:71 ].

Magnell, E. G. R. 2: [363], [861], [890]; t.

Magni, A. P. 1: [289].

Magnusson, A. 3: [1367]

- Aug. 3: [1404].

- A. E. 3: [290].

- Anna Florentina [De la Brache] 3: [1367].

- A M. 2: [872].

- G. A. 2: [1014].

- G. G. 3: [1719], [1824]; [ 2:752 ].

Mairet, Jeanne 3: [1334].

Mallander, G. R. 2: [363], [392], [701]; 3: [294]; f.

Malm, A. H. 3: [223].

- A. W. 3: [223].

- C. V. 3: [223]

- Ernst O. L. 3: [32], [261], [353], [489], [640], [1382]; t.

- Joh. A. 2: [47], F 7.

- T. W. 2: [78].

- W. 2: [735].

Malmberg, E. H. 3: [1365].

- E J. 3: [504].

- G. L. 3: [1865]; [ 3:421 ].

- N. F. 3: [439], [919]; p.

Malmborg, E. 3: [1169].

- L. P. 3: [1247].

- f. Anrep, Ebba 3: [115].

Malmgren, A. E. 2: [71], [204], [215].

- C. E. 3: [193].

- C. G. 3: [1256].

- Johan 3: [223].

- J. A. W. 2: [363].

- K. J. A. 2: [661].

- Olivia Charlotta 2: [653], [749].

- P. G. 2: [301], F [74].

- S. L. O. 3: [406].

- Thure R. F. 3: [879], [880], [882], [1256], [1258], [1262]; tp.

Malmkvist, J. G. 2: [905], [933]; [3:] [1518], [1525], [1528a]; t.

Malmquist, C. G. P:son 3: [1232].

Malmqvist, J. B. L. 3: F [105].

- Karl Teofil 2: [429], [824]; 3: [569], [625], [1080], [1081], [1400], [1543].

Malmqvist, O. 2: [668].

Malmrot, Ernst 3: [174], [1502], [1533].

- K. J. 3: [1502], [1514]; t.

- Oskar J. 3: [1258], [1262].

Malmstedt, J. M. [201].

Malmsten, C. J. 3: [1293].

Malmström. Aug. 2: [939].

- B. E. 3: [1293], [1297], [1300]; f.

- C, G. 3: [1307]; f.

- Elias 3: [860].

- G. 2: [452].

- K. K. 2: [1041].

Manby, C. J. Nilsson 2: [536]; 3: [369].

Mandel, f. Lundberg. A. 2: F [67].

Mandelgren, N. M. 2: [411]; f.

Manderfelt, J. G. Ingman 1: [402].

Manderström, E. L. 1: [335].

Mandorff, C. A. J. 1: [317].

Mankell, Julius 2: [117], [135], [301], [392], [468], [472]; 3: [223], [473], [523], [686], [779]; tf.

- K. Abr. 2: [279]; f.

Mannelius, J. A. 2: [724], [735a]; 3: [344].

Manner, M. V. 3: [223], [261].

Mannerfelt, C. O. 3: [39].

Mannerhjerta, U. E. 2: [75].

Mannström, O. 3: [1360].

Manovill, Samu 3: [223].

Marcus, Isaac 2: [381].

Marholm, f. Hansson, Laura 2: [1040].

Marino, A. A. 3: [32], [36], [261]; t.

Marquardt, J. P. 1: [220].

Martin, Fale 2: [363], [392], [452], [472], [475], [508], [629], [701].

- J. E. 2: [301].

- R. 2: [799]. [1021].

- f. Elmblad, M. 2: [413], [582].

Martinell, A. 3: [822].

- C. A. 2: [108], F [22], [23].

Martinsson, H. 2: [344], [363], [697], [701], [791], [823], [977], [990], [993]; tf.

Matern, B. von 3: [261].

Matheus, J. 3: [711].

Matthiesen, R. M. W. 3: [502].

Mathson, A. F. 1: [206]; tp.

Mattsson, A. V. 3: [1720].

- W. R. 3: [261]; p.

May, W. Ch. 3: [1476].

Mazér, Th. A. 2: [760].

Medelius, J. O. 3: [602], F [46].

Medin, A. 2: [363].

- C. E. 2: [755].

- Frans (Mällborn, Mellbourne) 2: [512], [618].

- J. O. 2: [618].

- M. W. 2: [755].

Mehring, Fr. 3: [1619].

Meijer, A. L. 3: [949].

- Chr. Bernhard I. 2: [117], [452], [572], [635], [664]; 3: [902]; tfp.

- Hildur 2: [363].

- M. 2: [363].

Meijer-Grankvist. Se Grankvist.

Meijerberg, C. J. 2: [392].

Meinander, C. F. 2: [39].

Melander, E. 2: [340], [760].

- J. E. 3: [29].

- O. 3: [1428].

- J. M. Richard 2: [760]; f.

Melanderhjelm, D. 1: [330b].

Melbourne, Fr. 3: [152], [366], [744], [747]; tp.

Melén, A. 2: [420].

Melin, G. O. 3: [1674].

- H. M. 3: [825]; f.

- K. A. 2: [340], [839]; f.

Mellgren, Isak 1: [268]

- F. L. 3: [313].

Mellin, G. H. 2: [120], [158], [166], [168], [171], [184]. [216]; 3: [478], [483]; f.

- S. G. 1: [212].

Mellquist, A. P. 3: [1255], [1256].

Mellström, J. A. 3: [763].

- J. E. 3: [71]; tp.

Menander, H. 3: [1870]; [ 3:929 ].

Mengel, P. F. 2: [117]; 3: [261], [529], [763], [828], [888], [1025]; t.

Merle d'Aubigné, J. H. 3: [536], [540].

Metzén, K. J. 1: [68].

Meuller, E. A. 3: [1025].

- V. P. 3: [489]; p.

Meurling, Claes 3: [161].

- H. P. 3: [571].

- J. B. M. 3: [1399].

Meyer, Ernst L. Ph. 2: [666]; 3: [1331]; f.

- G. S. 2: [508], [660]; f.

- J. F. 2: [306], [309].

- Leopold 2: [982].

- O. 3: [1514].

- Ph. J. 2: [202], [281], [289], [290], [294], [297], [299], [304], [331], [334], [338], [342].

- Wilhelm 2: [701].

Michal, A. I. B. 3: [795].

- C. J. J. 3: [795]; p.

Michelsen. J. W. Hansenius 3: 1, 5; p.

- A. Chr. 3: 1, 5, [261], [334], [673], [779]; tp.

- J. D. 3: 1.

- J. W. 3: 1, 5; tp.

Millqvist, H. V. 2: [117]; 3: [261], [473], [650], [1310], [1352], [1502]; tp.

Miltopée, G. R. 3: [551]; tp.

- P. E. 3: [566].

- f. Palm, Eufrosyne 3: [551].

Mitander, Emil 3: [1718].

Mittag-Leffler, G. 2: [686]; p.

Mobach, E. 2: [363]; 3: [484].

Moback, K. R. 2: [666].

Moberg, Amy 2: [358], [579].

- C. J. 2: [891].

-- C. O. 3: [1404].

- J. A. 3: [796].

- P. 1: [57].

- S. V. 3: [1028].

Modéer, A. 1: [317], [337].

Modin, C.V. 2: [340], [760]; f.

Mohlin, N. J. 2: [504].

Molander, A. W. 3: [783].

- J. Harald 2: [363], [392], [1040]; tf.

Molin, C. A. 2: [301].

- J. 1: [199].

- P. A. 3: [1067].

Moll, F. 3: [1777]; [ 2:117 ].

- V. 2: [117]; 3: [1777].

Momma, P. 1: [44], [47], [127].

- W. 1: [127].

- f. von Bragner, Margareta 1: [36], [44].

Monson, 3: [1465].

Montan, C. O. 2: [71]; tp.

- E. W. 2: [71], [340]; tfp.

Montelius, G. O. A. 2: [465], [578]; tfp.

Montelius, K. J. 2: [148], [311].

Montén, A. 2: [826].

Montepin, Xavier de 2: [706].

Montgomery, G. A. 2: [92].

- Cederhjelm, H. 2: [363]; f.

Montin, Joh. 1: [52: 1, 2].

Moqvist, C. 3: [583]

Morén, A. G. 3: [1507].

- B. J. A. Bengtsson 3: [70], [71], [779], [800]; p.

Morgan, Lloyd 3: [875].

Morin, J. 2: [121].

- N. R. 3: [1231].

Morlin, J. F. 2: [900], [930].

Mortensen. J. 3: [902], [1862]; [ 2:1040 ].

Mosander, C. G. 2: [126], [263].

Mügge, Th. 3: [223].

Mühlbach, Louise 3: [974].

Müller C. 2: [85].

-- Fr. 3: [478].

- Joseph 2: [443]; p.

- J. D. A. 3: [61], [62], [473].

- J. P. 2: [231].

- Karl 2: [376].

- N. E. 2: [594].

- S. J. 1: [73].

Munck, P. 1: [123].

Munck af Rosenschöld, D. 1: [424]; 3: [469], [721], [824], [826].

- N. R. 2: [283], [301], [321], [391], [432], [597], [615]; 3: [494], [828], [923]; t.

- Th. 3: [1482].

Münnich, H. W. 2: [401], [618].

Münter, J. H. 1: [128]; 2: [51].

Munthe, A. L. 3: [481].

- A. M. F. (Puck Munthe) 2: [71].

Munther, F. J. 3: [536], [1428].

Murad Effendi 2: [340].

Murberg, J. 3: [1740]; [ 1:16 ].

Murelius, C. F. 3: [132], [134]; t.

Murray, E. C. Grenville 3: [1334].

Mützelburg, Adolf 2: [699].

Myhrman, f. Lindgren, Anna Kristina 2: [586].

Myrberg, O. F. 2: [718], [267]; f.

Myrström. S. M. 2: [820], [901]; 3: [508]. [510], [693], F [40], tp.

Mångberg, E. O. 3: [1278].

Månsson. M. A. E. 3: [945], [950].

- Per, i Galltorp 3: [582].

Mårtensson, L. A. 2: [691].

Mällborn. Fr. (Medin) 2: [512], [618].

Möller, Andreas 2: [117], [123], [246]. F [27].

- A. F. 3: [118], [1383].

- A. W. (bokhandlare) 2: [132].

- A. W. (konsul) 3: [538].

- C. 3: [920].

- C. E. 3: [1231], [1481].

- E. W. 2: [363], [861], [890], [938], [971a]; 3: [143], [364], [796], [1041], [1502], [1786]; [ 2:301 ].

- F. J. 2: [260].

- Hj. 3: [485].

- J. (biskop) 1: [356].

- J. (fältkommissarie) 2: [117].

- J. F. 2: [301].

- Jean M. 3: [847], [998], [1486]; tp.

Möllersvärd, K. J. M. 1: [288]; 2: [531], [569]; 3: [282]. [677], [1298]; t.

Mörner, C. Birger 2: [701]; 3: [1823];2:735 ]; f.

- H. 2: [269].

- H. W. 3: [766].

Mörtberg, P. A. 3: [453], [454].

Mörtzell, Jakob 3: [808].

Nachman, E. 2: [71], [392], [424], [472], [635]; t.

Nackrey, Lor. von 1: [207].

Nathorst, A. G. 2: [117], [340], [665], [735]; 3: [1772]; 2:71 ]; f.

- Hj. O. 2: [514], [760]; 3: [888], [896], [902].

- J. Th. 2: [137].

Nattsén, A. 2: [167].

Nauckhoff, C. 2: [283].

- H. P. W. 2: [735], [760]; 3: [489]. [1772]; 2:71 ]; t.

- f. af Klint, Adelaide 3: [1856]; [ 2:993 ].

Naumann, Chr. 2: [379]; f.

- Th. 2: [379].

Naville, E. 3: [1361].

Neander, John 2: [340], [460], [472]; 3: [1183], [1391]; tp.

- Johannes 2: [148].

Neikter, J. F. 1: [191], [276].

Nelander, M. 2: [663].

Nelin, I. 2: [301], [340], [363], [392], [666], [890]; 3: [473], [878], [923], [1256]; t.

Nelson, C. H. 3: [800], [954].

- J. F. 3: [721], [759]. [898], [1069], [1083], [1226], [1482]; tfp.

Nensén, Abr. 3: [502].

Nenzén, O. L. 2: [890].

Nerman, G. 2: [336], [340].

- Hj. A. 3: [640], [652].

- John 2: [938].

Nerpin, H. 2: [410].

Netherwood, C. 2: [51].

Netzel, W. 2: [180].

Neuman, A. F. 1: [57], [70], [201], [285].

Neumann, Karl 3: [439], [821], [822].

Nicander, K. A. 1: [406]; 2: [100], [171], [173]; 3: [1280a].

Nicodemi, S. M. Ch.3: F96.

Nielmi, A. 3: [454].

Nielsen, J. S. J. 3: [1368].

- Yngvar 2: [340].

Nihlén, A. 2: [735]; 3: [1772], [1823]; 2:71 ]; t.

Nikander, F. E. 3: [450], [451].

Nilson, A. N. 3: [178], [181], [194].

- Hans 2: [760]; 3: [1377].

Nilsson, A. 3: [618].

- Alexander 2: [469].

- Anders 1: [57], [382]; 3: [45], F 4.

- And. Gustaf 3: [84], [1000], [1259], [1260], [1518]; t.

- August 3: [929], [1870].

- A. O. 3: 1, F [62].

- A. P. 2: [721].

- C. A. 3: [640], [652].

- C. J. 3: [1440].

- C. P. 3: [413].

- Ernst 3: [223].

- E. G. 2: [452].

- Fr. 3: [1824]; [ 2:752 ].

- Georg 3: [170].

- G. A. 2: [260].

- Georg Alfred 3: [915].

- Jakob 3: [923].

- John 2: [923]; 3: [1849].

Nilsson, Jöns (arbetare) 3: [935].

- Jöns (folkskollärare) 3: [694].

- J. 3: [677], [1481], [1483].

- J. A. 3: [898].

- J. F. 3: [1470].

- Knut 2: [392]; 3: [1789]; [ 2:363 ].

- Kristian 3: [1734].

- L. F. 2: [340], [363], [871].

- Mårten 3: [926], [937].

- Nils 3: [299], [1431].

- N. E. 3: [1649].

- N. G. 3: [656], [706].

- Nils Hj 3: [685], [944].

- Per 3: [1328].

- Sven A:son 2: [914].

- f. Cederberg, Emma

Mathilda 2: [934].

Nilsson-Manby, C. J. - Se Manby.

Nisbetb, A. F. Hugo 2: [117], [340], [385], [410], [415], [424], [436], [594]; t.

- f. Andersson, Emmy Th. 2: [594].

Nissen, O. 3: [1049].

Nobel, f. Vettergrund, V. 3: [1333].

Nonnen, Edv. 3: [223].

- Emily 3: [270]; f.

Norberg, Alfred A. 2: [338], [475].

- Anders [216], [218], [231].

- C. F. 2: [735].

- Samuel 1: [86], [199].

Nordahl, O. 3: [89].

Nordau, Max 3: [223].

Nordberg 1: [70].

Nordell, A. 1: [303].

Nordeman, G. A. 2: [553].

Nordenadler, f. Wester, Ebba 2: [735].

Nordenborg, H. 3: [1535].

Nordenflycht, Hedv. Charlotta 186, 1: [235].

Nordenmark, N. V. E. 2: [890], [1040]; 3: [1730]; p.

Nordenskiöld, G. 2: [117].

- N. A. E. 3: [223]; fp.

Nordenskjöld, Aug. 1: [269].

- C. F. 1: [286].

Nordenson, E. J. 3: [1293].

- f. Kindebladh, Jenny 3: [716].

Nordenström, C. 2: [23].

Nordenståhl, K. G. 2: [340], [363]; 3: [41], [1087], [1342], [1343].

Nordensvan, G. G. 2: [117], [340], [394], [452], [666], [701], [822], [1040]; 3: [223], [1337], [1791];2:392 ]; tfp.

Nordforss, C. G. 2: [18].

- E. U. 1: [343].

Nordgren, Per 3: [1204], [1207].

Nordin. C. A. 3: [1220].

- C. G. 1: [16].

- C. R. 3: [640], [652].

- E. A. 3: [1626].

- Isidor 2: [363].

- J. G. 2: [353], [357], [402], [447].

- N. Persson 2: [264].

- P. Fr. S. 2: [624]; 3: [414].

Nordlander, Chr. 3: [431].

- Erik 3: [1772]; [ 2:71 ].

Nordlind, E. 3: [902].

Nordling, Joh. 2: [363], [392], [701], [735], [822], [972]; tfp.

Nordlund, Svante 2: [363].

- f. Gyllander, Sigrid Ch:a 2: [760], [1834]:2:822 ]; f.

Nordlöv, I. 2: [363].

Nordqvist, G. F. 3: [411].

- J. G. 2: [117].

Nordstedt, C. F. O. 2: [253]: 3: [835].

Nordström, A. E. K. 2: [745].

- E. I. F. 2: [368].

- M. 3: [502].

- O. H. 1: [376a].

- Simon, E. T. 2: [516], [665].

Nordwall, C. A. 3: [1637].

Noréen, A. G. 2: [614]; 3: [863], [1327], [1331], [1340], [1696]; tf.

Norelius, Ch. 3: [902].

- C. O. 3: [1511].

Norell, Sara Apollonia 3: [1210].

Norén, A. E. 2: [760]; 3: [763], [800]; p.

- F. A. 3: [1376].

- G. Rich. 2: [760]; f.

- J. 3: [742].

- J. Th. 3: [1376]; t.

- O. E. 2: [468], [594], [635], [657], [677], [735], [807]; 3: [161], [181], [353], [358], [359], [399], [400], [401]; t.

- V. E. 3: [1120]; f.

Norin, 0. A. 3: [732].

Noring, Alexis 2: [119].

- L. E. A. 3: [830].

Norlander, C. A. H. 2: [760].

- Emil A. 2: [938], [993]; 3: [1665], [1841]; 2:890 ]; tp.

Norlin, J. S. W. 2: [855], [889].

- Th. A. V. 2: [320]; 3: [1313]; f.

Norling, E. 2: [363].

- H. 2: [279], [340].

Norman, A. L. 2: [346], [356], [389], [412], [413], [417], F [66]; 3: [697].

- F. A. V. 2: [689].

- G. W. 1: [388].

- L. 2: [215], [333].

- P. E: 2: [198], [221], [234]; 3: [6], [8], [13], [86], [87], [642], [696], [1065], [1091].

Norrby, Carl J. 2: [760]; f.

- Ida, 2: [760].

- K. T. 3: [1466].

- Th. 1: [408]; 3: [1462].

Norrman, Axel 3: [1045], [1062].

- Fanny 3: [1645].

- J. T. 2: [712].

Norstedt, Carl 3: [617].

- Emil 2: [368].

- Fr. C. 1: [314].

Norström, B. 1: [402].

- Georg 1: [278].

- Isaac 1: [133].

- J. Vitalis A. 3: [223].

- O: H. 3: [667], [1231].

Northun, Edla Amanda 3: [1173].

Nougaret, M. 3: [223].

Nyberg, C. 2: [12].

- D. 3: [85], F 5.

- Jonas 1: [407].

- J. 2: [363]; 3: [1510].

- J. F. 3: [89], F 7.

- J. G. 2: [71]; 3: [998], [1140]; tp.

- J. O. 3: [504], [508], [1181], [1184].

- Johan Peter 3: [223], [529]. [1382], F [77].

- J. P. (i Sthlm) 2: [392].

- K. E. P. Thure 3: [45], [70], [71], [73], [74], [474], [551], [800], [873], [932], [936], [942], [1088], [1238], [1486]; t.

- K. J. 3: [1094].

- Sigfrid 2: [981]; 3: [223]; t.

Nyblæus, Gustaf 1: [206]; 2: [279], [340]; 3: [828], [888]; f.

- G. A. 2: [660].

- J. A. 2: [340]; f.

- Karl 3: [1508].

Nyblom, C. B. 2: [215], [340], [442], [516]; 3: [1331]; tf.

- Erik 3: [1544], [1791]; [ 2:392 ].

- f. Roed, H. A. 2: [215], [822]; f.

Nybom, Johan 2: [216], [648], [719]; 3: [1286], [1299], [1404]; f.

Nycander, Fr. 2: [363], [594]; 3: [1678]; tfp.

Nygren, Axel 3: [174], [175], [185]; t.

- Johan (redaktör) 3: [1214].

- J. (skrädderiarbetare) 2: [260].

- J, L. 3: [1097].

- Jacob Napoleon 3: [318], [334], [380], [398], [407]; p.

- W. R. 3: [1092].

Nyholm, C. G. A. 2: [833], F [90].

Nylén, G. O. 3: [107].

- N. R. 2: [908]; 3: [1595]; f.

Nyman, F. W. 3: 1; f.

- H. A. 3: [1645].

- J. N. I. K. 1: [206]; 2: [117], [340], [363], [451], [594], [666], [735], [763], [886], [890]; 3: [763], [888]; tp.

Nymansson, J. W. 1: [335].

- Per 2: [776]; 3: [473], [523], [650], [683], [779], [923]; t.

Nyqvist, J. (apotekare) 2: [345].

- J. I. (lektor) 1: [376a]; 3: F [44].

Nyrén, C. 1: [70], [73], [303].

Nyström, Anton K. 2: [392], [621], [625], [890], [909]; 3: [326]; tfp.

- Axel 2: [15].

- C. G. 3: [1857]; [ 2:996 ].

- Erik 2: [563], [609]; 3: [1847]; [ 2:918 ]

- Georg 3: [902].

- J. F. (lektor) 2: [760]; 3: [1696]; f.

- J. F. 3: [1860]; [ 2:1011 ].

- Klara Maria 2: [790].

- M. 2: [776].

- M. F. 2: [486], [917].

- N. J. 3: [1186].

Nyström, P. 2: [502].

- P. Jöransson 1: [34], [44].

- P. O. 3: [1473].

- Th. 2: [363].

- Torvald 3: [1678]; p.

- f. Stoopendal, Jenny 2: [939].

Nyvall, D. 2: [791].

- J. A. 2: [975]; 3: [552], [709].

Näsman, J. P. 3: [450], [451].

Obbarius, C. L. 3: [1407].

Obert, A. F. P. 2: [90].

Ocklind, O. Em. 2: [836].

Odel, A. 1: [110], [129: 9], [139]

Odhelius, J. 1: [129].

- J. L. 1: [238].

Odhner, A. C. 2: [472].

- H. J. E. 2: [663]; 3: [790].

Odin, H. L. A. 3: [1467].

- V. F. 2: [301].

Oehlreich. Fr. 3: [953].

- Nils 1: [62].

Oettinger, E. M. 2: [297].

Ohlander, J. 2: [663].

Ohlsson. A. H. 3: [929].

- C. J. 3: [554].

- Håkan 3: [849].

- Johan 2: [486].

- N. L. 2: [654].

- N. P. 3: [628].

- O. A. 3: [504], [508], [1535], [1536].

Olander, O. 2: [117].

Olausson. D. 3: [1404].

Olbers, E. G. F. 2: [399], [586].

Oldberg, A. A. 2: [508].

- S. 2: [927].

Olde, E. M. 3: [1293].

Oldenburg, Erik 2: [693]; 3: [1616], [1696].

Oléen, B. O:son 3: [622]; t.

Olin, H. G. 1: [212].

Olivecrona f. Roos, Rosalie 2: [337]; f.

Ollén, L. Per 2: [529], [609], [688], [700], [849], [918], [974]; 3: [1811]; t.

- N. P. 3: [1847]; [ 2:609 ].

Olofson, Sven 3: [667], [677].

Olofsson, C. O. 2: F [102].

Olrik. H. 3: [1807]; [ 2:578 ].

Olsen. J. O. 3: [603].

Olséni, N. 2: [614].

Olson, Adolf 3: [1075], [1079]; t.

- C. A. 3: [314], [322], [329], F [29].

- C. Arcadius 3: [667].

Olsson. A. V. 3: [327].

- B. F. 2: [117], [452], [878]; tf.

- C. 3: [586].

- C. A. 3: [242].

- C. G. 1: [57].

- Daniel 3: [640], [652], [658], [1836]; tp. [1836 är förmodligen fel. Skall nog vara 1823, vilket motsvarar post 2:735]

- G. Th 3: [655].

- Hans 3: [479].

- J. 3: [1500].

- John 2: [791].

- J. F. 3: [269].

- Jänny 3: [1813]; [ 2:663 ].

- M. 3: [936].

- Martin O. 3: [49], [96], [100], [566], [650]; t.

- O. Th. 3: [779], [800], [1042]; tp.

- P. O. 3: [1228], [1373].

Omberg, J. E. M. 3: [1349], F [75].

Ongman J. 2: [860].

Orre, J. V. 3: [417].

Orrelius, M. 1: [70].

Orstadius, A., j:r 3: [823].

Ortman, E. A. 2: [48], [51], [61], [71].

Oscar II 2: [993]; 3: [1834]; 2:822 ]; f.

Osterman, Edv. 3: [290].

- J. C. 3: [617].

- J. O. 3: [41]; tp.

Ottander, O. A. 2: [466].

Otter, F. W. von 3: [617].

Otterdahl, K. E. 3: [566], [800], [1083], [1225], [1227], [1337]; tp.

Otterström. J. 3: [828].

Ouchterlony, Hanna Cornelia 2: [697], [823], [841].

Owen, Samuel 2: [136].

Oxenstierna af Eka och Lindö, G. G. 2: F: [96].

Oxenstjerna, Axel 1: [97].

- Bengt 1: 6.

- J. G. 1: [330b].

- M. G. Leijonsköld 3: [223]; f.

Paban, A. T. 2: [342]; 3: [76].

Pahlin, A. 3: [742].

Pallin, Erik 3: [1834]; [ 2:822 ].

- Nils 2: [735].

- P. G. V. 3: [353], [1310], [1465], [1468]; tp.

Palm. Aug. Th. 2: [698], [752], [941]; t.

- A. Johansson 3: [1707].

- B. M. 3: [1382], [1383].

- C. M. 2: [735]; 3: [1298], [1337], [1788], [ 2:340 ], [1825], [ 2:760 ]; tp.

- G. W. 2: [306].

- J. J. 1: [418].

- Sv. (hofrättskommissarie i Kalmar) 3: [583].

- S. P. 3: [64], [72], [488]. [1226]; tp.

Palmær, H. B. 2: [117], [218], [241], [274]; 3: [763], [764], [770].

Palmberg, J. G. 3: [23].

- K. 2: [579], [609]; 3: [290].

Palmblad, N. P. 3: [677].

- V. F. 1: [325], [331], [387], [391], 2: [48], [233], [279]; 3: [1279], [1280a], [1284], [1287], [1288], [1290], [1301].

Palme, C. A. 2: [344].

- J. H. 2: [71], [117], [682]; f.

- Sven 2: [117], [890].

Palmer, P. And:son 2: [528].

- f. Holmgren, Clara Georgina 2: [528].

Palmér, E. 3: [223].

- (studerande) 1: [83].

Palmgren, K. E. 2: [687]; p.

- O. A. 3: [353].

Palmlund-Cramær, J. M. 2: [216], [218].

Palmquist, Fr. 1: [58: 5, 6].

- P. 2: [252], [319], [454], [471], [563]. [599]; 3: [475].

- Per Gabriel 2: [943].

Palmqvist, K. A. 3: [737], [957]; t.

- L. G. 3: [828].

- N. P. 3: [1473].

- P. Göransson 2: [573].

Palmstedt, C. 2: [340].

Palmstierna, C. F. 2: [340].

- N. A. Hj. 2: [482].

Paterson, E. J. 3: [278].

- W. 3: [326], [334], [340].

Pauli, C. Chr. 1: [118].

G. 2: [452].

O. E. 2: [340], [392], [472], [735], [760], [890].

Paulin, B. P. J. 2: [363].

Paullow, P. 2: [329].

Paulson, Joh:s 3: [223], [404]; f.

Paulsson, G. 3: [64].

- Per 3: [65], [724].

Paykull. L. G. 2: [392].

Payn. J. 3: [1334].

Pedersen, Jens 3: F [104].

Pehrsson, C. 3: [708], [713].

- N. P. 3: [330].

- T. A. 3: [424].

Pereswetoff-Morath, K. Fr. 3: [551], [763], [1097]; t.

- W. 2: [16].

Pers, Anders 3: [1404]; p.

Personne, J. W. 2: [340]; f.

- N. 2: [340]; f.

Persson, N. O. 3: [1486].

- O. (fröken) 3: [490].

- Per 3: [1232], [1234], [1661]; tp.

Peters, H. A. F. 3: [223], [349], [902], [1259], [1262]; t.

Peterson, Chr. 3: [239], [240], [248], [249], [256].

- Fl. A. Chr. 2: [967].

- O. 2: [524].

Peterson, Aug. Ad. 3: [536], [540], [541], [698].

- Axel (fil. d:r) 3: [1404], [1409], [1410].

- Edv. 2: [810]

- E. F. 3: [223].

- G. Reinhold 2: [392], [484], [496]. [508]; 3: [223], [439], [441], [508], [1181], [1377], [1481]; tp.

- K. E. 2: [871]

-Numa Vilhelm 3: [1716].

- Per Gottfrid 2: [666], [708]; 3: [77], [78], [79], [223]. [1067], [1150], [1502], [1538]; tp.

- Per Johan 3: [209], [536], [540], [541], [569]; p.

Petersson, Anders (boktr. i Kalmar) 3: [582], [594].

- And. Gustaf 3: [703]; tp.

- A. A. 2: [513].

- A. E. 3: [428].

- A. G. 3: [1502].

- A. J. 2: [318], [322]; 3: [1787].

- A. P. (boktr, i Vimmerby) 3: [1439].

- Conrad 3: [1220].

Petersson, Franz Oskar 3: [725], [726], [750], [757], [1007]; t.

- G. A. 3: [1000], [1004], [1149].

- Gust. Hj. 3: [582]; tp.

- Johan 2: [513].

- Joh. Ferdinand 3: [1384].

- P. A. 3: [1494], [1495].

- M. [285].

- Oskar (i Gefle) 2: [776]; 3: [187], [196], [203].

- P. O. T. 3: [177], [206],

- S. E. [68].

- Theoph. 3: [1244].

- Valfrid 3: [1794]; [ 2:462 ].

- f. Wiegandt, Rosalia Ulrika 3: [757].

Peto, O. 3: F [61].

Petré, Axel 3: [761].

- A. D 1: [321].

- A. F. [321].

- J. A. 3: [1120].

- K. R. (Pettersson) 3: [1120], [1121], [1122], [1124], [1125], [1126], [1156].

- Sven 3: [354].

- Torsten 3: [1147].

Petrée, J. P. 3: [1220]; tp.

Petrelli, D. T. J. 2: [952].

Petri, Herman 1: [68].

Pettersen, J. 2: [577].

Petterson, Conrad 2: [363], [585].

PettersÒon, Ch. L. 3: [1651].

Pettersson, Emil 2: [363].

- H. 2: [815], [894].

- J. A. 1: [70].

- A. (stud. i UpsaIa) 3: F [73].

- Alf 3: [1220].

- Alfred 3: [504], [508].

- Ad. Petter 2: [272].

- C. A. 2: [340], [553].

- Carl Aug. (bokhållare i Sthlm) 3: [1565].

- Carl A. (i Lidköping) 3: [744].

- C. J. 2: [794], [890]; 3: [1038]; t.

- Edv. Wilh. 3: [1068].

- J. F. 2: [760]; 3: [1298]; t.

- J. F. A. 3: [93].

- J. H. 2: [627].

- Joh:a Magdalena 3: [1120].

- J. O. 2: [852].

Pettersson, J. P. (snickaremästare) 2: [287].

- J. P. (boktryckare) 3: [1120].

- Knut 2: [301].

- Knut Aron 3: [190].

- Knut Richard 3: [744].

- (Petré), K. R. 3: [1120], [1121], [1122], [1124], [1125], [1126], [1156].

- K. V. T. 3: [1259].

- M. 3: [350].

- M. W. 3: [1125], [1395].

- Otto (prof. vid Sthlms högskola) 2: [871].

- [Gråbergh], O. A. 2: [634], [678], [916a], [988]; 3: [306], [316], [1855].

- P. 3: [136],

- P. E. 3: [504].

- Per Gustaf 3: [1218].

- S. K. 3: [673].

Petzold, C. A. 3: [1481], [1486], [1488].

- Joh. Ferd. 3: [1479], [1481].

- Julius Ferd. 3: [1481].

Pfaler, J. A. von 2: [106].

Pfannenstill, M. 3: [902].

Pfeiff, J. G. V. 3: [606], [917]; p.

Pfeiffer, A. 1: [127]; 3: [1761].

- Carl 3: [20].

- Johan [127].

- f. Schönbeck, Sara 2: [301]; [363], [384], [452], [576], [648]; f.

Philipson, L. M. 1: [303].

Philipsson, Jonas 2: [363]; 3: [223], [254], [258], [259]; t.

Piehl, K. F. 2: [117], [340]; 3: [1361]; f.

Pietschmann, 3: [1361].

Pihl, Axel 2: [383].

- Georg 3: [960].

Pihlblad, C. O. 2: [117].

Pihlgren, M. 1: [77].

Pihlman, J. 3: [1489].

Pihlstrand, Hj. 2: [363], [706], [721], [733]; 3: [1612].

- R. 2: [721], [890]; f.

Pikulell, A. 2: [301]; 3: [892].

Plan, G. 2: [89].

Planck, J. 1: [42].

- O. A. E. 2: [735].

Plate, J. 3: [1255], [1256].

Platin. A. 3: [359].

Plechanow, G. 3: [1619].

Polhammar, adlad Polhem, Chr. 1: [11].

Polheimer, A. Kr. 3: [947], [1499].

Ponson, du Terrail, P. A. de 2: [404], [632].

Pontén, Charles 2: [777].

- K. 3: [1424], [1437].

Pontin, E. M. C. 2: [227], [250], [263], [279].

- Magdalena Johanna 2: [250]

- M. M. af 2: [145], [263].

Pontoppidan, E. 1: [49].

Porat, C. O. von 1: [376a], 2: [340]; 3: [539]; tp.

Porthan, H. G. 1: [158].

Posse, Axel G. 2: [278], [300].

- f. Ehrenborg, Betty 2: [302], [319], [452]; f.

- Gösta 2: [392], [468].

- J. A. 2: [302].

Post, E. J. von 3: [1408].

Prael, Peter 1: [16].

Precher, W. 2: [839].

Prechtl, J. J. 2: [121].

Prescott, W. 3: [1321]

Prideaux, H. 2: [868]

Printzsköld, O. H. R. 2:

Prinzencreutz, B. W. 2: [279], [311], [340], [392]. [537], [591], [592]; t.

Proth, Mario 3: [223].

Prytz, Gunnar 2: [363], [820].

- K. W. A. 3: [1839]; [ 2:850 ].

- M. 3: [221], [223].

Psilander, A. 3: [1777]; 2:117 ]; tp.

- G. E. 3: [1382].

- N. F 2: [61].

Puget, Rosalie du 3: [529].

Pulchau. G. 1: [127].

Quennerstedt, A. W. 2: [760]; f.

Quensel, F. 2: [452].

- O. 3: [1356]; f.

Quiding, Annie V. E. 3: [1834]; 2:822 ]; f.

- J. A. 1: [418].

Quint, Kristina 3: [1082], [1643], [1664], [1733], [1871].

Qvanten, Emil von 2: [117], [215], [279], [306], [332], [340], [363], [392], [467], [664], [666]; 3: [762], [888], [1789]; tfp.

Qvanten, von, f. Örnberg, A. M. 2: [340], [392].

Qviberg, A. 3: [1473], [1476]; t.

Qviding, N. H. 3: [886]; f.

- Per 3: [1750]; [ 1:138 ].

Qvist, Jacob 1: [18].

- Johan 3: [1389], F [78].

Raa, F. A. O. 2: [351]

Raab, C. G. 2: [735].

- C. A. J. 3: [763].

- Hugo 2: [135], [354].

Raam, A. F. 1: [70].

- f. Jansson, Sara Johanna 1: [70].

Rabe, G. R. 2: [228]; 3: [1293].

- O. E. 1: [289].

Rabenius, G. T. 3: [223], [334], [342], [346], [349], [381], [1321].

- K. N. 3: [349].

Radloff, F. W. 1: [326].

Rahm, M. 3: [860], [861], [864], [873], [905].

- N. 2: [486].

Rahmn, J.A. W. 3: [1499]; t.

Rahnberg, Sten 3: [261].

Ramberg, K. A. 3: [223]; p.

Ramsay, född Karström, Ebba 2: [452]; 3: [223], [280], [284]; f.

Ramström, A. F. 3: [640].

- C. O. 1: [325]; 2: [228], [279]; 3: [1280a].

- J. 3: [1360]

- N. L. 3: [163].

Randel, Axel 3: [1034].

Rang, Efr. 3: [1626].

Raphael, A. F. 2: [117]; 3: [223]; f.

Rappe, N. Bréant A. 1: [127]; 2: [190], [227]; 3: [582].

- C. 3: [1428].

- W. (på Braås) [382].

Rask, Sven 1: [382].

Rasmussen, J. 3: [729], [730]

Rathcke, C. 2: [654], [717], [803].

Rathou, Emilie 2: [776].

Redec, J. P. 3: [218], [1231].

Redenbacher 2: [904].

Redin, K. J. 2: [883]; 3: [1582].

Regnér, Ad. 1: [386], [404]; 2: [4], [13], [17], [52], [61], [189].

Regnér, G. 1: [16], [75], [235], [246], [270].

- Per Bengtsson 3: [1280].

Rehnberg, A. H. 3: [364], [796], [1786]; [ 2:301 ].

Rehnqvist, G. A. O. 3: [779].

Rehnström, V. 2: [363].

Reinholdsson, H. B. 2: [438].

Renholm, J. G. 2: [215], [340], [363], [410], [666], [701], [715], [794], [890], [937]; 3: [261], [888], [903], [1509]; tp.

Rennerfelt, G. O. 2: [486].

Renouf, P. Le Page 3: [1361].

Reslow, W. F. 2: [1009].

Retzius, And. A. 2: [145]; f.

- C. G. 2: [126].

- M. G. 2: [117]; tfp.

-- f. Hierta, Anna 2: [117].

Reuter, J. 2: [56].

Reuterdahl, H. (artist) 2: [363].

- H. (ärkebiskop) 3: [825], [837]; f.

Reuterholm, E. Chr. 1: [129], [130: 2].

Reuterskiöld, C. A. 3: [1364].

- C. L. 3: [1823]; [ 2:735 ].

Reuterström, B. A. Ivar 3: [84], [439], [1535], [1791]; [ 2:392 ].

Reutersvärd, Honorine, 2: [735], [760].

Reynolds, G. W. M. 2: [551], [577].

Rhodin, A. M. 2: [177].

- H. H. 1: [199].

- L. H. 2: [297].

Ribbing, C. 3: [534].

- Lennart 2: [760].

- Seved 2: [760], [768], [802]; 3: [902]; f.

- Sigurd 2: [279]; 3: [1495].

Richaardt, G. 3: [378], [405].

Richardt, C. 3: [846].

Richert, Hj. 2: [852].

Richter, Erland 2: [698].

- Fr. 2: [23].

- J. 3: [655].

- Z 2: [632], [633].

Rickson, Levi 2: [392]; 3: [1502]; tp.

Ridderstad, C. Anton A. 3: [763]; f.

Ridderstad. C. F. 2: [117], [392]; 3: [763], [767], [769], [771], [791], [1064]; tf.

Ridderstolpe, F. L. 3: [1405].

Rieck-Müller, f. Sundberg, S. Maria P. 3: [1856]; 2:993 ]; f.

Riegels, F. W. 3: [1830].

Rietz, H. O. 2: [762].

- J. E. 3: [828]; f.

Riis, J. & A. 3: [1029].

Ring, H. (pastor) 2: [166].

- Herman A. 2: [340], [486], [666], [735], [786], 3: [1788], [1791] [Skall förmodligen vara 1792.], 2:394 ], [1823]; tfp.

- f. Jacobsén, Jacobine 2: [340], [786], [890]; tfp.

Ringbergh. N. F. 3: [582].

Ringenson, J. L. S. 2: [363].

Ringh, M. 2: [363].

Ringqvist, A. 2: [735].

- J. E. 2: [927].

Ringström, C. V. O. 3: [94], [1102].

Rinman, E. B. 3: [1823]; 2:735 ]; p.

- L. 3: [1511].

Ripa, Ernst 2: [666].

Risberg, Fridolf 3: [509].

- E. Ch. 3: [1502], [1514]; f.

Ristell, A. F. 1: [219].

Ritterberg, V. E. 1: [86].

Ritzén, I. 3: [504].

Roberg, K. 3: [223].

Robson, C. M. af 2: [23].

Rogberg, C. G. 3: [1285], [1288].

- Christina (Ina) A. H. 2: [452].

- Olof 2: [70].

Rogh, John 2: [340].

Rogier, G. H. de 1: [291].

Roman, Alfred 2: [530].

Romander, (gift Husberg), Jenny 2: [822], [893]; 3: [1834], [1842]; p.

Romare, L. 2: [275].

Romberg, P. A. 1: [57].

Romell, J. E. 2: [1027].

Ronander, C. V. H. 2: [126].

Ronqvist, J. F. 3: [1477].

Roos, August 3: [105].

- Anna Mathilda 3: [1851]; [ 2:953 ].

- A. W. 2: [216], [340], [392].

- C. A. 3: [1413].

- C. O. 3: [1302].

Roos, E. B. 3: [1473].

- G. H. T. 3: [1052].

- Mathilda Lovisa 2: [117], [452], [735], [822], [953]; f.

- af Hjelmsäter, M. H. 2: [472].

Roosval, E. C. 1: [293], [323].

- M. G. A. 2: [850], [1007]; 3: [1669], [1722]; tp.

Rooth, J. M. 3: [721]; p.

Rosander, Carl 1: [57]: 3: [1372].

- Fredrika 3: [1224].

- P. F. 2: [301]; 3: [1224].

Rosberg, Magnus Hansson 3: [929].

Rosdahl, And. 3: [621], [697].

Roséen, G. 3: [582].

Roselli, C. R. 2: [178]; 3: [128], [139].

Roselius, J. M. 1: [68].

Rosén, Johan 1: [73], [92], [96], [112], [180]; 3: [1748].

- J. M. 1: [127]; 2: [71], [117], [124], [163], [225], [226], [227], [233], [241], [301], [340], [344], [636], [993]; 3: [223], [887], [892]; tf.

- John (i Trelleborg) 3: [1248].

- John P. A. 2: [572]; f.

- K. P. 2: [849], [887], [918]; 3: [1310], [1337], [1347]; t.

- Mina 2: [849].

- f. Hammar, Anna 1: [180].

Rosen, Clarence von 2: [392], [735]; 3: [1676].

- Georg von 2: [452].

Rosenadler, Johan 1: [28].

Rosenberg, A. W. 1: [127].

- C. (i Köpenhamn) 3: [856].

- C. M. 2: [117], [735], [843], [923]; tfp.

- S. P. 3: [475].

Rosenblad, B. 2: [735]: 3: [1280a].

- M. 1: [281].

Rosendahl, J. J. E. 3: [1093], [1256], [1228]; p.

Rosengren, J. H. T. 3: [1424]; t.

Rosenheim, W. von 1: [201].

Rosenius, C. D. 2: [198].

- C. O. 2: [148], [198]; t.

- P. Efreim 2: [340], [363], [392], [664], [666], [701], [708], [735], [890], [1040]; 3: [96], [100]; tp.

- P. Josef 2: [701], [1015], [1016], [1024]; f.

Rosenqvist, Fr. L. (af Åkershult) 3: [51], [110], F [24].

Rosenstein, C. von 1: [330b].

- Nils von 1: [16], [20].

Rosensvärd, A. R. 2: [41].

Rossander, C. J. 2: [150], [714]; f.

- Erik, 2: [71].

- J. F. 3: [96], [100], [568a], [1846]; [ 2:917 ].

Rosvall, Thure 3: [70], [808].

Roth, J. 3: [1474], F 8.

- Magnus 2: [452].

- S. O. 2: [631], [683], [752], [758], [861], [922]; 3: [622], F [103].

Rothlieb, C. F. 2: [25], [72].

Rothman, J. G. 1: [89], [113], [127].

- J. H. 3: [650], [1352], p.

Rouget de S:t Hermine, F. 2: [264].

Rubach, G. 2: [571].

Rubenson, A. 2: [333].

- G. S. 2: [363].

- Mauritz 2: [392]; 3: [223], [269]; tf.

- R. 2: [156].

- Sigurd Olof 3: [488], [677].

- S. W. 3: [223].

Rudbeck, Th. 2: [216]; f.

Rudetbach, A. G. 3: [1300].

Rudenschöld, T. 3: [223].

Rudin, E. G. W. N. 2: [322], [609], [760]; f.

- K. W. 3: [378].

Rudvall, K. 3: [60].

Ruff, J. 2: [870].

Ruhe, Algot H. L. 3: [1862]; 2:1040 ]; p.

Rumstedt, Samuel 2: [127].

- J. D. 3: [439], [902], [919]; tp.

Rundberg, A. 3: [223].

Rundbäck, Jöns 2: [472].

Rundbäck O. E. 2: [609].

Rundgren, C. H. 2: [339], 3: [654], [1026], [1298], [1302]; f.

- G. 3: [1337].

Rundqvist, C. L. 3: [1376].

Rundström, C. E. 3: [1100].

Runfeldt, Emil 3: [155], [1473]

Runqvist, A. 3: [223].

- C. Robert 2: [363], [430], [463]; 3: [261]; t.

- Evert 3: [261].

Runstedt. J. U. 1: [57]; 3: [618], [619].

Runström, J. A. 2: [117], [340], [394], [635], [666], [890]; 3: [223], [334], [335], [1783]; 2:215 ]; tp.

Rusén, L. E. 3: [772].

Russworm, J. H. 1: [15].

Ruszwurm, C. 2: [285].

Rutström, C. B. 1: [16], [223], 2: 2.

Ryberg, Emil 3: [261].

- J. W. 3: [439].

- Klas 2: [363], [392], [451], [468], [508], [576], [793], [890], [993]; 3: [269], [650], [763], [1220], [1256]; tfp.

Rydbeck, A. Axelsson 3: [1437].

Rydberg, A. Viktor 2: [117]; 3: [223], [258], [340], [529], [1514]; tf.

- C. G. 2: [653].

- C. H. 2: [117], [215], [241], [283], [306], [311], [392], [430], [467], [576]; tfp.

- G. F. L. 3: [820], [1148].

- K. Teo 2: [340]; 3: [523], [607], [1007], [1185], [1465]; t.

Ryde. H. 3: [655].

Rydeberg. G. 3: [1428].

- O. Ant. Arc. 3: [223], [828], [839]. F [55].

Rydelius, Andrews 1: [14].

- C. G. M. 2: [918], [1019]; 3: [1019], [1465], [1473]; t.

- J. P. 2: [760]; 3: [155], [467], [640], [705], [707], [1518], [1841]; [ 2:890 ].

- S. P. 3: [1736].

Rydén, J. A. 2: [735]; 3: [1634], [1734].

- L. G. 1: [212].

Rydgren, C. M. 3: [1160].

- G. A. 3: [1043].

Rydgren, M. 3: [359].

Rydholm, O. B. 2: [660].

Rydin, C. G. 3: [31], [32].

- G. A. 3: [32].

- H. L. 2: [340], [760]; f.

Ryding. K. A. 2: [135].

Rydman, A. 1: [16], [31].

Rydner, L. 3: [860], [861], [873], [1238]; tp.

Rydqvist, C. M. 2: [114], [181], [233], [279], [340].

- J. E. 1: [127], [410]; 2: [84], [100], [114], [181], [215]; 3: [214], [1301]; f.

Rydström, C. 3: [1397].

Rylander, A. 3: [1824] [3:1824 borde motsvara post 2:752, men förefaller vara fel. Ingen A. Rylander har återfunnits i Sveriges periodiska litteratur.].

- L. G. 2: [204], [243], [255], [271], F [54]

Råbergh, H. 3: [1336].

Rådberg, F. 2: [115].

Rääf, L. F. 1: [406]; f.

- W. 2: [486].

Röding, A. 3: [984].

- J. 1: [44], [47], [51], [58].

Röhman, F. W. 3: [1372].

Rönnberg, A. D. 3: [475].

Rönnqvist, A. 3: [815], [817],

Rönqvist, P. J. 2: [117].

Rösjö, P. Jönsson 3: [1601]; t.

Sacher Masoch, L. 3: [1334].

Sachtleben, R. 2: [938].

Sahlberg, K. E. 3: [161], [800], [1209]; t.

- R. 2: [363].

Sahlbom, V. 2: [691].

Sahlén, Andreas 3: [1391]; t.

- A. M. 3: [1391].

Sahlholm, F. Nilsson 2: [321].

Sahlin, Albert 2: [363].

- H. A. 3: [1497].

- C. J. 2: [260], [301].

- Enar V. 2: [399].

- Gustaf 3: 1

- M. 1: [407].

Sahlstedt, Abr. M. 1: [28: 2], [37: 1], [58: 1, 4, 5, 6], [101].

Sahlstrand, C. A. G. 2: [615], [647].

Sahlström, C. 2: [340], [726].

- M. W. L. 2: [526], [778a].

Salander, B. 3: [1796]; [ 2:482 ].

- Erik 1: [50].

- N. 1: [315].

Salchow, V. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Salenius, Aug. 3: [353], [991], [1120], [1150]; t.

Salmonsson, H. A. 3: [118].

Salmson, A. J. 1: [341].

Saloman, M. Wolff 2: [371].

Salomon, O. 3: [336].

Salomonson, Anna 3: [118], [1863].

- S. 3: [820], [1543], [1553].

Salvén, P. Arvid 2: [769], [806]; 3: [716], [1667]; p

Salvius, L. 1: [38], [47], [71].

Samsioe, G. N. 2: [532].

Samuelsson, A. 3: [32].

- C. A. 2: [416].

- F. V. 3: [185]; p.

- K. A. 2: [416]; p.

- S. H. 3: [655].

Samzelius, J. A. Hugo 2: [340], [666]; 3: [1589]; tf.

- J. L:son 3: [1293].

Sand, George (= A. L. A. Dupin, gift Dudevant) 2: [662].

Sandahl, C. F. O. 2: [301], [388].

- D. M. 2: [340].

- O. Th. 2: [340], [626]; f.

Sandberg, Adolf 3: [1238], [1242].

- Algot G. O. 2: [117], [392], [701], [890]; 3: [1465], [1703], [1841]; tp.

- C. A. 3: [415], [423], [1157], [1826]; [ 2:769 ].

- C. F. J. 3: [422].

- C. J. V. 2: [525].

- C. L. 2: [301], [388].

- E. 2: [363], [993]; 3: [223].

- E. W. 2: [683].

- F. 2: [358], [639].

- Helge 3: [473].

- Hj. E. O. 2: [340], [735]; f.

- John 3: [1220], [1536].

- J. C. 3: [297].

- J. G. 2: [93].

- K. O. 3: [111].

- N. F. 2: [486], [888].

- P. M. J. 2: [631].

- Petrus Nilsson 3: [516], [518].

Sandblad, Nils 3: [355].

Sandbärg, E. L. P. 3: [1525], [1528], [1529]; p.

Sandegren, T. 3: [437].

Sandell, Lina - Se Berg,

f. Sandell, Carolina.

Sander, N. F. 2: [215], [993]; f.

Sandgren, C. J. 3: [261], [407].

- C. J. (fil. kand.) 3: [1616].

Sandin, Axel 3: [311].

Sandquist, O. 3: [691].

Sandsjö, F. O. 2: [861].

Sandstedt, A. G. E. 3: F [101].

- C. P. E. 3: [1646].

- Knut 3: [1670].

- P. A. 3: [592].

Sandström, Anna Maria Carolina 2: [696], [768]; f

- H. G. J. 2: [71]; tp.

- Israël 3: [223].

- Th. 2: [166], [175], [225].

Sandvall, Joh. 3: [223], [529].

Sanndahl, G. 3: [1019].

Sanne, J. A. 3: [582].

Santesson, B. P. A. 2: [648]; f.

- C. G. 1: [289].

- H. 2: [479].

Sasse, Christopher 1: [42].

Schagerström, J. A. 1: [288].

- N. O. 3: [728].

Schalin. Gerda 3: [64].

- f. Rosengren, Hedvig Corinna Vanadis 2: [535].

Schantz, G. von 1: [335].

- J. F. von 1: [16].

- Ludvig 1: [6], [9].

- Otto von 2: [439], [484].

Schartau, I. E. 1: [380].

- f. Voigtländer, Gustava 2: F [32].

Scheel, C. F. H. 3: [997].

Schéele, August 2: [363].

- E. J. F. 2: [363].

- Franz Adolf von 2: [134]; 3: [153], [631], [639], [643], F [50].

- Frans Alexander von 2: [760]; 3: [1352a]; tf.

- Georg von 2: [392].

- K. H. Gez. von 2: [760]; 3: [1335], [1464]; f.

Schéer, Fritz 3: [407].

Scheffer, C. F. 1: [62], [150].

Schenmark, J. 1: [68].

Schenström, R. O. A. 3: [1359].

Scherl, Fredrik 2: [396].

Scheutz, P. Georg 1: [223]; 2: [18], [35], [42], [47], [83], [117], [121], [155], [169], [192], [289], [304], [342], F 4; t.

- G. A. 3: [353], [1000].

Schiaparelli, G. V. 2: [156].

Schick, A. 1: [230].

Schildt, J. J. 1: [223], [232], [234], [253], [254], [255], [256].

Schinmeier, J. Ad. 1: [235].

Schirach, G. B. von 1: [297].

Schiöström, Carl 1: [127].

Schiött, E. 2: [363].

Schegel, E. B. 2: [452]; f.

Schlüter, Th. W. 2: [955].

Schlytern, H. 2: [147].

- Mary 2: [682].

Schmedeman, J. 1: 9.

Schmidt, A. N. 2: [228].

- C., med. d:r 3: [1049].

- C. Chr. 3: [666].

- C. G. 3: [1009], [1013].

- E. W. 3: .1502.

- F. L. 3: [132], [134], [136].

- Joh. Albrekt 1: [185].

- Nimrod 1: [382]; 3: [31].

Schnabel, L. 1: [57].

Schneider, B. J. 1: [28].

Schoerbing, C. M. 2: [16].

Scholander, F. W. 2: [306]; f.

Schonberg, G. 2: [363]

Schougge, G. V. 2: [239].

Schoultz, Viktoria 2: [822].

Schram, E. 1: [288].

Schreiber, F. A. 2: [948].

Schrewelius, F. G. 3: [828].

Schröder, E. A. 3: [1280a], [1288], [1290].

- G. 2: [392]; f.

- Johan 1: [133].

- J. H. 1: [406]; 3: [1281], [1280a], [1288], [1293], [1301].

Schröderheim, Elis 1: [223].

Schubart, T. 1: [10].

Schubin, Ossip 3: [1334].

Schucht, J. 3: [1321].

Schück, Henrik E. 3: [223], [1327], [1331], [1755], [1823]; 2:735 ]; f.

- M. 2: [325]; f.

Schulte, J. M. 2: F [85].

Schulthess, F. P. 3: [1802]; 2:549 ]; tp.

Schultz, A. F. (Joelsson) 3: [779], [789], [1075], [1252]; t.

- Hj C:son 3: [32], [488], [1544].

- J. G. 2: [306], [311], [338], [347], [363], [402]; 3: [529], [1310]; t.

- J. G. (Domkyrkosyssloman i Westerås) 3: [1402].

- J. H. 3: [70], [71], [73], [74], [75].

- J. W. 3: [1326].

Schultze, C. J. 2: [225].

- F. J. 2: [218].

Schulzenheim, D. von 1: [330b].

- D. Th. von 2: [340].

Schumburg, A. 2: F [64].

- R. J. H. 3: [1330].

Schüssler, G. C. 2: F [59]; 3: [232], F [19].

Schwabitz, f. L'Orange, Leontine 2: [301].

Schwartz, f. Birath, Marie Sofie 2: [279], [306], [338], [384]; f.

Schweder, O. D. 2: [117], [146].

Schwerin, B. von 1: [391]; 2: [21], [48]; 3: [1281].

- H. H. von 3: [876]; f.

Schöldström, Birger F. 2: [117], [306]. [340], [363], [392], [467], [468], [472], [508], [576], [648], [666], [701], [822], [938], [993], [1028]; 3: [223], [261], [269], [888], [1382], [1502], [1856]; tfp.

- Ingeborg 3: [1856]; [ 2:993 ].

- K. W. 2: [363], [508]; 3: [326]; tfp.

- O. L. 2: [363], [508].

Schön, C. August 2: [975]; 3: [390], [403].

- C. A. R. 2: [397].

Schönbeck, C. G. 3: [824].

- H. O. 1: [127]; 2: [100], [117], [241], [392], [666], [890]; tf.

- Henrik, j:r 2: [392]; 3: [473], [677]; tp.

Schönberg, And. 1: [123], [132].

- G. U. 2: [363]; 3: [19], [20], [292], [315], [335], [662], [997], [1262], F [26], [27].

- O. 2: [593].

Scott, G. 2: [198].

- W. 2: [76].

Sebell, F. W. 3: [1305].

Seberg, C. Albert J. 2: [392]; tp.

Sedergren, Sv.1: [407].

Sederstedt, J. B. 2: [890]; 3: [1825]; 2:760 ]; p.

Sefström, N. G. 2: [23].

Segerdahl, P. A. 3: [228].

Segerstedt, Albrekt Julius (lektor) 1: [238], [385]; 3: [1760].

- A. J. (semin.-adj.) 2: [508]; 3: [640], [645], [646], [648], [649], [651], [652]; f.

Segerstéen, A. G. 2: [1004]; 3: [111], [112], [113], [367], [865], [1039], [1054], [1057], [1090], [1143], [1145]; t.

Segerström, L. A. 2: [71].

Segersven, O. E. V. F. 3: [1104].

Segrell, f. Schevenius, Charlotta 3: [1766]; [ 1:388 ].

Sehlstedt, Elias 2: [306], [344], [363], [439]; 3: [1286]; f.

Selahn, A. 3: [1182].

- E. P. 3: [1302].

Selander, N. H. 3: [1293].

- P. 3: [1119].

Seldener, H. P. T. 3: [469], [1088], [1183]; tp.

Seligmann, Joseph 2: [500], [664], [814]: p.

Sellberg, J. P. 3: F [67].

Sellergren, G. 2: [486], [852].

Sellin, Erik 2: [556].

- P. I. 2: [958], [991].

Selling, Axel 3: [32], [197].

- C. Arvid 2: [890]; 3: [954], [1841]; tp.

- H. W. 3: [304].

Sellman, Joh. Es. 3; [1470].

- J. E. J. 2: [760]; 3: [353], [489], [493], [551], [572], [1150], [1783]; 2:215 ]; tfp.

Semb, Chr. 2: [730].

Senell, Ol. 1: [133].

Serrander, J. O. M. 2: [117]; 3: [161], [181], [184], [1249], [1502], [1514]; t.

- K. W. Elof 2: [735], [890]; 3: [161], [1581], [1841]; tp.

- Torsten 3: [161];p.

Settergren, C. 3: [516].

- K. G. V. 3: [1365].

Setterwall, Kristian 2: [643].

- N. 3: F [41].

Severin, C. A. E. 3: [58], [1087]; tp.

- C. O. F. 3: [1087]; tp.

- Charlotta 3: [757].

- E. O. H. [även stavat Sewerin] 3: [488], [1087], [1823]; 2:735 ]; tp.

- Georg R. N. 3: [1087]; tp.

- Knut E. V. 3: [757], [1087]; t.

- Sven A. Svensson 2: [392]; 3: [689], [862], [1231].

Sidenbladh, Elis 2: [518].

- Karl 2: [518]; fp.

Sidner, Anders 3: [502].

Siegbahn, P. M. 3: [1228], [1229].

Sievers, P. F. 2: [589].

Signeul, C. E. 3: [892].

Sigurdh, S. P. 3: [779].

Siktberg, L. J. 2: [215], [279], [311], [344].

Silén, V. 3: [342].

Silfverhjelm, C. G. 3: [1758].

Silverstolpe, C. G. U. 2: [561], [643]; f.

- G. A. 1: [326], [330b], [341].

Silfverstråhle, G. 2: [145].

Siljeström, P. A. 2: [228], [245], [298], [363], [427], [447], [472], [517]; f.

Sillén, A. W. af 3: [1305]; f.

Silow, C. 2: [735].

Silvander, A. L. 3: [41], [42].

- F. A. 1: [199].

Simmingsköld, C. O. K. 2: [456]; 3: [1087].

- J. 1: [137a], [137b], [188].

Sissak-Bardizbanian, f. Hallman-Knös, Anna Katrina 3: [1377], [1862]; 2:1040 ]; p.

Simon, M. J. 3: [1835]; [ 2:826 ].

Sjösteen, B. G. J:son 3: [223], [677], [902], [1544]; tp.

- N. A. H. 3: [223]; p.

Sjöbeck, C. J. 1: [106].

- J. Pontus 3: [854], [876], [902], [1753]; 1:206 ]; t.

Sjöberg, Axel 2: [936], [938].

- D. E. 3: [536], [551], [747]; t.

- Edv. D. 2: [208], [218].

Sjöberg, Erik (Vitalis) 2: [76].

- Ernst G. C. 2: [980]; p.

- Franz 2: [260].

- G. M. 2: [521].

- G. W. 3: [1155]; t.

- J. A. 2: [382].

- J. G. 2: F [14].

- J. Victor 2: [392], [993]; 3: [261], [902]; tp.

- O. E. 3: [993].

Sjöblom, Erik 3: [261], [1385].

- Knut 3: [1238].

Sjöbohm, F. J. T. 3: [441], [998], [1237], [1238].

Sjöborg, N. H. 1: [406]; 2: [15]

Sjöbring, P. 3: [1288].

Sjödin, A. 2: [697].

- Anna 2: [823].

Sjöding, A. 2: [373].

Sjögréen, A. 2: [363].

Sjögren, Emil 2: [881].

- G. A. 3: [1208].

- J. M. 1: [418].

- Fabian 3: [1199].

- K. A. Otto 2: [340], [666], [687], [735], [942]; 3: [223], [1310]; tfp.

- P. A. 2: [363].

- Una 2: [890].

Sjöholm, L. 2: [260].

Sjölander, K. 3: [70], [730], [954].

Sjöqvist, Fr. 2: [47].

- J. W. 1: [133].

Sjöstedt, A. A:son 3: [412].

- E. V. 3: [902]; p.

- G. 3: [513].

- G. W. 2: [581].

Sjöstrand. Hj. G. 2: [735], [760], 3: [132], [134], [551], [572], [1823]; tp.

Sjöström, A. 3: [1728].

- C. J. 3: [902]; f.

- G. A. 3: [202].

- G. L. 2: [586], [791].

- J. 3: [902].

- J. A. 3: [1404].

- J. E. 3: [892].

- J. M. 3: [473], [898], [1482]; tp.

- Otto 3: [223].

- S. P. 3: [1232], [1233].

Sjövall, E. P. 3: [215].

- G. A. 3: [679].

Skantze, Alb. 3: [884].

Skarin, P. A. 2: [844], [911], [966].

Skarstedt, C. W. 3: [166], [828], [840], [888]; f.

- K. A. Wald. 2: [117], [828]; 3: [150], [523], [698], [703], [705]; tp.

Skjöldebrand, E. 1: [100], [123].

Skog, Ulrika Charlotta 3: [1556].

Skoglund, O. 3: [223].

Skogman, C. D. 1: [19]; 2: [196].

Skogqvist, M. Larsson 3: [132]

Skough, C. F. 3: [621].

Skram, A. O. E. 3: [223].

Skytte, G. L. 3: [63].

Skåningh, P. D. 2: [110a].

Sköld, J. A. 3: [1551].

- V. 3: [485].

Sköldberg, E. Alfred 3: [536], [698].

Smith, C. E. 2: [394], [660]; fp.

- E. A. 2; [660].

- J. 2: [882].

- John Albr. 3: [1238].

Smitt, F. A. 2: [117].

- Immanuel 1: [86].

- K. W. 3: [779], [1042]; t.

- M. P. 1: [86].

Snellman, J. W. 2: [166].

Snoilsky, C. 2: [215]; f.

Snöbohm, A. T. 3: [1469].

Sohlén, H. 3: [1191].

Sohlman, C. A. 3: [223].

- H. 2: [117], [956]; 3: [1632], [1776] [3:1776 skulle motsvara post 2:106, men detta förefaller vara fel.]; tp.

- P. Aug. F. 2: [117], [251], [285]; 3: [1299]; tf.

Sohm, P. 1: [206].

- R. 2: [903]. Soldin, L. A. 2: [325].

Sollén, J. A. 3: [1133].

Sommelius, Gustaf 1: [123], [192], [206].

- G. L. 2: [166]; 3: [223].

Sondén, C. U. 2: [180].

- Klas 2: [462], [486], [810], [871]; 3: [1794].

- C. M. 2: [180]; f.

- P. A. 1: [240], [391]; 2: [38], [65]; 3: [1279], [1281], [1280a].

Soneson, Olof 3: [854].

Spaak, C. J. 1: [68].

Spak, N. L. 1: [362].

Spaldencreutz, A. J. 1: [352], [363].

Spanier, Natalia 2: [372], [404].

Sparre, B. 1: [330b].

- Carl 1: [85].

- C. G. 1: [391].

- Emma 2: [993].

- E. J. 2: [360].

- P. G. 3: [618]; f.

- Sigge 2: [363], [667].

Spegel, H. 3: [1465].

Spener, Ph. J. 1: [18].

Spielhagen, F. 3: [1334].

Spilhammar, J R. 2: [117], [156], [215], [340], [596], [760], [880]; tfp.

Spolen, J. O. 3: F [11].

Sporsén, Otto M. 3: [582], [612], [1424], [1432].

- P. 3: [576], [1301].

Sprinchorn, C. K. S. 2: [760]; f.

- P. A. 2: [155].

Spurgeon, C. H. 2: [609]; 3: [963], F [104].

Spångberg, Ernst 3: [1199], [1226], [1544].

- Jacob 2: [626].

- K. Valfrid 3: [261], [566], [568], [800], [954]; 3: [1777]; 2:117 ] tp.

Staaf, J. 3: [1179], [1180].

- M. 1: [243].

Staaff, K. A. 2: [392]; p.

- P. G. 2: [71], [392], [666], [690], [708], [817]; 3: [1791]; tfp,

Stackelberg, Adolf 2: [466].

Stadenberg, S. 1: [168].

Stadling. Jonas Jonsson 2: [117], [430], [692], [860]; 3: [223]; t.

Staël von Holstein, C. L. 1: [422].

- C. L. J. 3: [686].

Stafsing, F. B. 3: [1794]; [ 2:462 ].

Stahre, Efr. 3: [220].

- G. A. 1: [288].

- G. W. 2: [363], [508], F [76]; f.

Stangenberg, K. V. A. 3: [1645]; p.

Starbäck, C. Georg 2: [392], [452]; 3: [223], [1025], [1027], [1028]; f.

- K. 2: [890].

Starkenberg, F. B. 3: [1680].

Stamberg, H. 3: [150].

Stavenow, L. V. A. 3: [223]; f.

Steckau, J. A. 1: [194].

Stedt, H. 3: [1772]; [ 2:71 ].

Steele, Rob. 1: [34].

Steenberg, A. 2: [632].

Steffen, G. F. 2: [666]; 3: [223], [902], [1862]; 2:1040 ]; tfp.

Steffenburg, Adalrik 3: [188]. [141].

- Egil 3: [1659].

Steijer, A. 2: [703], [733], [735], [805]; 3: [489], [923], [930], [946].

Steindorff, (egyptolog) 3: [1361].

Steiner, G. F. 3: [902].

Steinmetz, A. 2: [454].

Stenbeck, C. N. 3: [661].

- J. H. 3: [1139], [1427], [1429].

- J. M. 3: [604].

- O. A. A. 3: [1138].

Stenberg, S. A. 3: [1694].

Stenbäck, Jonas 3: [1271].

- Thure 3: [714]; t.

Stendahl, C. A. 2: [482].

- L. 3: [1808]; [ 2:580 ].

Stenfelt, P. E. 2: [392], [434]; t.

Stenhagen, 1: [44].

Stenhammar, C.1: [391].

- J. 1: [305].

- Jac. Ax. 1: [325], [330b], [387]; 3: [1280].

Stenholm, C. 3: [1181].

- C. A. 2: [640].

- Erik 3: [590], [641].

Stenman, I. G. 3: [132], [714].

- P. 1: [133].

Stenmark, A. C. 2: [728], [847]; 3: [1468].

- F. 2: [117].

- L. 3: [488].

Stenström, Adolf E. 3: [96], [100], [468], [508], [718], [725]; p.

- J. A. 1: [376a]; 2: [760]; 3: [1298], [1310], [1825]; t.

Stenvall, N. S. 2: [549].

Stephens, George 2: [251], [285]; f.

- J. S. F. 3: [1428].

Sterky, A. Th. 2: [666].

Sterky, F. 2: [752]; 3: [377]; t.

Sterner, Anders 3: [441], [796].

Sthén, K. W. 2: [815], [1035].

Stiegler, C. R. 3: [646].

Stille, Arthur 3: [876].

Stjerna, K. 3: [902].

Stjerncrantz, A. A. 1: [232].

Stjerngranat. A. W. 2: [130]. F [30], [37]; 3: [44], [581], [582].

Stjernquist, O. 2: [398].

Stiernstedt, S. F. A. 2: [452]; t.

Stiernstolpe, J. M. 2: [18].

Stjernström, A. G. 3: 4.

- C. G. 3: [1331].

Stockenström, H. von 2: [482].

Stockman, C. M. 3: [223].

Stolpe, A. E. 3: [982].

- C. M. G. 2: [592]; p.

- K. Hjalmar 2: [518]; f.

Stomberg, A. Evald 3: [261], [566]; tp.

Storckenfelt, Sigrid M. E. 2: [322].

Storm, G. 3: [863].

Strandberg, Ad. 3: [223].

- C. 2: [215].

- C. G. A. 3: [1518]; tfp.

- C. V. A. 2: [71], [166], [215], [241], [246]. [251], [257], [306], [344]; 3: [828], [839]; tf.

- E. W. 1: [269].

- Hilma 2: [1040].

- O. 2: [215].

- P. R. 2: [71], [215], [880]; 3: [1783]; t.

Strandell, Paul 1: [57].

Straube, E. 2: [404].

- f. Spanier. Bertha 2: [372], [404], [735].

Strauss, F. A. & O. 2: [806].

- Johann 2: [993].

Strehlenert, A. V. 3: [529], [533].

Stridsberg, E. 3: [1696].

Strimesius, J. S. 1: [20].

Strindberg, C. O. 2: [335], [472].

- J. Aug. 2: [340], [392], [452], [468], [475], [493], [508]. [552], [701]; 3: [223], [954]; tf.

- J. Oscar 2: [363], [993].

Strinnholm, A. M. 2: 7; f.

Strussenfelt, A. L. von 2: F [34].

- Constance von 2: [64].

- Ulrika Sophia von 2: [993]; 3: [223], [478], [763], [773]; f.

Struve, J. H. 3: [677], [1181]; t.

Ströberg, F. O. 2: [1019].

Ströhm, S. G. M. 3: [582], [583].

Ström, A. Th. 1: [376a]; 3: [49], [54], [1088]; tp.

- C. A. 2: [260].

- Emil 1: [57].

- G. R. 3: F [54].

- J. E. 2: [301], [432], [597].

- R. 2: [486].

Strömberg, A. 3: [334].

- A. M. 2: [777].

- A. Th. 2: [340]; f.

- B. J. G. L. 2: [310], [312], [499], [668], [720]; 3: [309], [311], [352].

- C. A. (landssekr. i Venersborg) 3: [1390].

- C. A. (stadskomminister i Eksjö) 3: [56].

- Charles F. L. W. 3: [598], [599], [840].

- C. Vilh. A 3: [261], [420], [429].

- L. 3: [1556].

- N. E. 3: [663].

- O. E. 3: [1543].

- P A 3: [1371]

Strömbom, N. G. 3: [1122].

Strömbäck, K. A. 2: [340], [392], [666]; 3: [223], [1382]; t.

Strömer, E. 3: [223].

- Hj. 2: [392]; f.

Strömert, A. T. 3: [49].

Strömstedt, A. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Strömsten, L. M. 3: [42], [43], [1481], [1483], [1485], [1486].

Sturm, Ch. Chr.1: [235], [246].

Sturzen-Becker, O. P. (Sturzenbecher före år 1855) 2: [117], [149], [194], [201], [215], [216], [344], F [47]; 3: [237], [261], [473], [474], [476], [478], [480], [582], [1064], F [56]; f. V. T. P. 2: [394], [519]; t.

Stuxberg, Anton 2: [392], [665]; 3: [334]; f.

Styffe, C. G. 3: [846]; f.

- Knut 2: [23].

Stylin, B. 3: [223].

Styrlander, A. V. 3: [203].

Ståhl, A. J. 1: [40]; 2: [214].

- C. J. 2: [675]; 3: [1108].

- David 1: [56].

- H. E. 2: [214].

- M. L. 3: [1766]; [ 1:388 ].

Ståhlgren, Frith. Eugène 3: [203], [323], [385], [427], F [88].

Stål, C. A. 3: [223], [261], [296]; t.

- Stellan W. 2: [751], F [84].

Stålberg, K. Wilhelmina 2: [74], [202], [216], [243], [290], [294], [338], [363], [396], [439]; f.

Stålhammar, F. H. O. 3: [317].

Stålhane, Figge 3: [1199].

Stärner, Alfred 3: [101], [719], [720], [721], [759], [1544]; tp.

Suell, G. 1: [380]; 3: [1765].

Sully, James 3: [875].

Sundbaum, J. A. 2: [84].

Sundberg, A. N. 3: [845]; f.

- A. 2: [363], [392].

- C. 3: [504].

- C. S. 2: [363].

- C. O. 3: [1306].

- G. 1: [212].

- J. A. 2: [772].

- K. A. 2: F [104], [ 2:954b ].

- L. J. F. 3: [145], [149], [205], [1096].

- O. W. 3: [582], [595].

- P. 1: [313].

- P. O. 3: [1109].

- f. Ohman, E. M. 3: [145].

Sundberger, G. P. 1: [323].

Sundblad, A.1: [415].

- C. A. 3: [1670].

- Johannes 2: [340], [735], [760], [822], [890]; 3: [1746]; 1:70 ]; f.

- J. D. R. 2: [680].

Sundberg, C. G. 2: [1026]; 3: [1574].

- J. W. 2: [274].

Sundbärg, A. G. 2: [760], [824]; p.

Sundel, O. 1: [354], [379].

Sundelin, U. R. F. 3: [1356]; f.

Sundelius, I. A. 3: [406].

- M. G. 3: [1490].

Sundén, A. G. 3: [70].

Sundewall, C. J. 3: [831]; f,

- J. H. T 2: [834].

Sundgren, Pär O. 3: [488], [551], [954], [1544]; tp

Sundhammar, G. F. 3: [1337]: t.

Sundin, C. J. 3: [1461].

- E. R. 2: [340]; 3: [1746], 1:70 ], [1788]; tp.

- J. D. 1: [335].

- L. P. 2: [844].

- M. A. 1: [335].

Sundius, P. G. 2: [306].

Sundkvist, J. N. 3: [510].

Sundler, A. W. 2: [301], [329], [364]; 3: [261], [1151], [1152].

- F. 3: [30],

- G. 3: [218].

- T. 2: [18], [109], [113].

Sundqvist, C. G. 1: [266].

- E. P. 1: [266].

- Pehr 1: [266].

Sundstedt, A. V. 2: [340], [472]; f.

- Anna 3: [1725].

Sundstén, H. 2: [677].

Sundström, C. R. 2: [71], [340]; tf.

- f. Häggström, Lilly 2: [890]; 3: [1604].

Sundt, E. 2: [71].

Sundvallson, J. 2: [317]; 3: [1298].

Suneson, C. J. O. 2: [786]; 3: [1692], [1701], [1721].

Svahn, C A. 2: [117], [392], [439].

- F. Oskar B. 2: [684], [710], [760]; 3: [261], [582], [594]; tf.

- Victor 2: [444], [445].

Svalander, C. E. 2: [372].

- G. 3: [228].

Svanbeck, J. F. 3: [1029].

Svanberg, A. F. 3: [1293].

- C. H. 2: F [53].

- J. 2: [363]; 3: [372]; f.

- J. E. 1: [127].

- J. P. 1: [293].

- f. Andersson, M:a 3: [372].

Svanborg, J. 3: [824].

Svanholm, S. 1: [207].

- f. Sauerbier, A. K. 1: [207].

Svanlund, S. 3: [1791]; [ 2:392 ].

- M. E. Andersson 3: [948].

Svanström, Fridolf 3: [19];f.

Svarenius, K. H. 3: [111].

Svartengren, J. J. 2: [340].

- T. H. 3: [818].

- Y. A. 3: [650], [800], [1352], [1502]; tp.

Svartling, A. 3: [796], [1046].

- W. 2: [392], [666]; t.

Svedberg, A. 3: [223], [648].

- L. E. 2: [407].

Svedbom, J. 3: [502], [503].

- P. E. 2: [117], [228], [306]; 3: [1293].

Svedborg, J. 3: [1392], [1394].

Svedelius, G. 2: [23].

- W. E. 2: [340]; 3: [1293]; f.

Svedenborg, Emanuel 1: [11]; 3: [1426].

Svedenhjelm, E. J:son 2: [301].

Svedenstierna, E. T. 1: [364]; 2: [23].

Swederus, G. 1: [127]; 2: [340], F [40]; f.

- M. 1: [191], [229], [230], [271].

- N. S. 1: [268].

Svedlund, P. A. 3: [174], [176].

Svedman, E.1: [57].

- G. A. 3: [1468].

Svedmark, E. 2: [479], [735].

Svenonius, F. Sv. 2: [340]; t.

- F. V. 2: [340].

Svensén, C. J. 2: [363], [468].

- R. Emil L. 2: [117], [363], [708], [942]; 3: [223], [1087], [1339], [1444]; tfp.

Svenson, A. J. F. 3: [473], [1481], [1482], [1483]; tp.

Svensson, A. T. A. 2: [501], [535], [547], [680]; 3: [1853]; [ 2:973 ].

- C. Fr. 3: [57], [59].

- Ernst W. 3: [439].

- Evald 2: [363].

- G. 1: [280].

- G. E. H. 3: [1298].

- J. V. 3: [1178].

- Johan (skollärare i Lidköping) 3: [744].

- Johannes (vaktmästare i Örebro) 3: [1517].

- J. Aron 2: [467]: 3: [119], [439], [443]; t.

- J. P. 2: [250], [263].

- J. W. 2: [494], [501], [520], [551], [570], [644], [662], [683], [721], [742], [861].

- N. (lektor i Umeå 3: [1276].

- Nils (typograf) 2: [846].

- P. M. 3: [752].

- Sven 2: [846].

- Sven - Se Severin, S.

- S. H. B. 3: [677].

- S. J. 2: [117].

- f. Andersson, A. M. 3: [357].

Svenzon, S. A. 3: [1660].

Swinhufvud. C. F. 1: [57], [323].

- f. Vinqvist. M. Ch. 1: [57].

Swärd, G. 2: [358].

Sydow, K. Andreas 3: [1394].

- Fingal von, 2: [416].

- J. L. von 2: [215].

- K. August von 3: [1300]

- O. G, G. von 2; [725].

Sylwenius, A. J. 1: [187], [201].

Syréen, P. H. 1: [425]; 3: [615].

Säf, M. 1: [105].

Säfberg, J. F. 3: [714].

- K. E. 3: [714], [720]; p.

Säfbom, J. E. 3: [762].

Säilä, J. 3: [451].

Sällberg, K. Thure 2: [735]; 3: [442], [1445]; f.

Sällvin, H. A. 3: [1183], [1538], [1545]; p.

Särnström, C. G. 3: [1794]; [ 2:462 ].

Säterstrand, K. G. 2: [798], [812]; 3: [1668].

- S. J. 3: [1114].

Sätherberg, C. H. 2: [338], [735], [993]; f.

Säve. C. F. 3: [846]; f.

- J. A. 2: [427].

- Pehr 3: [1450], [1453].

- P. M. A. 3: [1028]; f.

Söderbaum, P. H. 2: [660].

Söderberg. C. E. 2: [586].

- E. G. 3: [900].

- E. N. 3: [504], [1337], [1825], [ 2:760 ], [1834], [ 2:822 ]; tfp.

- Hj. 2: [392], [1040]; 3: [1823]; f.

- J. E. 2: [71]; p.

- Johan 3: [822].

- Joël G. 2: [517], [663]; 3: [747].

- Jöns Chr. 3: [633], [634].

- Louis 3: [951].

Söderblom, K. P. 2: [685], [767], [868], [954].

Söderbom, A. S. E. 3: [1176], [1177]; t.

Söderén, Math. - Se Langlet, f. Söderén, M. Södergren. A. V. 2: [71]; 3: [223], [261], [334], [335], [796], [800]; tp.

- C. G. 3: [1426]. [1424].

Söderlind, Gabriel 3: [1114].

- J. 2: [228]

Söderling, C. O. 3: [1442], [1444], [1447].

- J. N. 3: [223].

- Sten E. 3: [1518], [1522], [1528a]; tp.

- Sigurd 3: [1518].

Söderlund, C. A. 2: [890].

Söderman, Fr. 2: [71].

- J. F. 2: [79].

- Sven E. 3: [1772]; 2:71 ] tfp.

Södermark. J. A. 3: [168].

Söderqvist, E. M. 3: [12], [15].

- G. 2: [340].

- Louise - Se Flodin, f. Söderqvist.

Söderstedt, C. G. 2: [175].

- G. 2: [117].

- J. E. 2: [301].

Söderström, And. 3: [1219].

- B. A. 3: [610].

- C. F. 3: [436].

- C. J. 3: [433].

- C. M. 1: [407].

- G. 3: [223].

- H. T. 3: [998], [1000], [1048], [1140], [1142].

- Jonas 3: [433], [604].

- J. D. 3: [488].

- J. E. 3: [223], [302], [349], [366], [523].

Södling, J. G. 3: [530].

Sörensen, N. J. 3: [787].

Sörenson, I. U. 3: [984].

Tallberg, A. 3: [1586].

Tamm, Hugo 2: [71].

Tammelin, F. O. W. 2: [363], [508], [993]; f.

Tanninen, P. 2: [363].

Tapper, F. P:son 3: [1442], [1447].

Taube, E. L. 2: [392].

- H. A. 2: [340].

- O. F. 2: [135].

Tavaststjerna. J. A. 2: [697], [1040].

Taylor, J. Hudson 2: [609].

Tedin, H. 3: [902].

Tegnér. Elof Chr. 2: [518], [643]; 3: [902]; f.

- John 3: [150].

- Esaias 1: [206], [406]; 2: [65], [100]; 3: [824], [1864]; [ 3:222 ].

- Esaias H. W. 3: [1327]; f.

- J. B. 2: [368], [830].

Telenius, Minna 2: [363].

Tell, F. von. 2: [729].

Temme, J. D. H. 2: [662].

Templien, M. F. 1: [45].

Tengberg, J. G. C. 2: [363], [703], [719], [721], [993]; 3: [45], [223], [292]; tf.

- J. M. 3: [742], [1150].

- J. R. 2: [578]; f.

Tengby, M. A. 3: [397].

Tengdahl, K. A. 2: [752]; p.

Tengmalm, P. G. 1: [313].

Tengström, J. 1: [158]; 2: [138].

- L. F. E. 3: [223], [379], [1633], [1638], [1841]; 2:890 ]; p.

Tengvall, C. G. [Även Tengwall] 3: [32], [36], [353], [488], [551], [1791], 2:392 ], [1823], [ 2:735 ]; tp.

Tengzelius, N. F. 3: [772], [1217].

Ténint, L. G. 2: [117], [340].

Tenow, Chr. 2: [890].

- f. Ros, Elna 2: [909]; 3: [1578]; f.

Ternstedt, N. J. 2: [760].

Ternström, J. 2: [188]; 3: [669].

Terquem, O. 2: [121].

Tersmeden. K. J. 2: [117], [340], [363], [993]; 3: [89]; tp.

- P. R. 2: [117]; t.

Tesch, E. J. 3: [1572].

Tesche, P. J. 2: [63].

Teüchler, P. A. von 3: [407]; p.

Thalén, Gösta 3: [1083].

- R. 3: [1318].

Tham, C. W. A. 3: [1293]; f.

- P. (på Dagsnäs) 1: [228], [305], [315].

Thedonius, K. F. 2: [145]; 3: [835].

Thelin, A. 2: [924]; 3: [155], [157], [722], [1014], [1528].

- Bertram 2: [363].

Theorell, J. P. 1: [127]; 2: [39], [140], [206], [246], [279]; 3: [223]; f.

- S. L. 2: [39].

Thiel, A. 3: [288].

- E: 3: [1823], [ 2:735 ].

Thiodolf, O. 3: [1181], [1183], [1543].

Thimgren, J. E. 1: [376a]; 2: [331], [338], [363], [392]; 3: [529], [539], [667], [1310]; t.

Tholander, H. 2: [23].

- P. W. 1: [406]; 3: [1281]

- P. W. (i Moskva) 2: [340].

Thomæus, J. J. 2: [69], 3: [673].

Thomander, J. H. 2: [100]; 3: [604], [825], [827]; f.

Thomasson, Per 2: [301], [306], [338], [384], [431], [460], [468], [576], [618], [648]; 3: [483], [582], [887], [1028]; tf.

Thomée, A. J. 3: [1184].

- G. 2: [71], [117], [150], [175], [229], [246], [251], [299], [340]; f.

Thomson, A. 3: [1155].

- N. H. 2: [158]; 3: [887].

- Otto 2: [878].

Thorborg, Viktor 3: [465], [468].

Thorell, f. Norddahl, Adelaide Eugenia 3: [1].

- Per (komminister) 3: 1.

Thorelli, O. 2: [708].

Thorén, K. G. 3: [1219], [1220]; tp.

Thorild, Thomas 1: [273], [303].

- I. 2: [240].

Thorkildsen, C. 3: [655].

Thornberg. F. O. 3: [469], [477].

Thornée, P. A. 3: [41].

Thorsander, G. O. 3: [261], [504], [1150], [1534]; tf.

Thorsell, Chr. 3: [867].

- J. F. 3: [618].

Thorsén, J. O. 2: F [93], [94]; 3: [384], [1192], [1221].

Thorson, F. W. 3: [1489].

Thunberg, A. 1: [320].

Thunblad, N. J. 3: [557].

Thundahl, A. 3: [464].

Thunman, F. 2: [71].

- P. W. 2: [117], [279].

Thunström, Aug. C. 3: [970].

-, Conr. 2: [525]; 3: [1697].

Thurgren, J. A. 2: [400].

Thyselius, J. Erik A. 2: [117], [666], [701], [1040]; 3: [1791], 2:392 ], [1823], 2:735 ], [1862]; tfp;

- P. E. 2: [228]; 3: [1293]; f.

Thysell, J. 3: [692].

Thörn, G. 3: [290].

Thörnberg, C. H. 1: [57]; 3: [621]; t.

- E. H. 3: [102], [367], [403], [566], [1198], [1199], [1871]; p.

Thörneqvist, M. 3: [1440].

Tibell, G. W. af 1: [406].

Tiburtius, T.1: [70].

Tidander, L. G. T. 2: [340], [729], [735]; 3: [197], [1428], [1823]; tfp.

Tidblad, A. E. 2: [486].

Tidén, L. 1: [405]: 3: [1112], [1115], [1116], [1118].

Tidlund, A. E. 2: [486].

- David, 2: [618].

Tiede, J. F. 1: [235].

Tigerstedt, R. A. A. 2: [180], [856]; f.

Timander, J. W.1: [127].

Tinggren, C. G. 3: [421].

Tingsten, L. H. 2: [735]; 3: [1778]; [ 2:135 ].

Tirén, J. 2: [939].

- f. Rydberg, Gerda 2: [939].

Tisell, C. J. 3: [1333].

Tolfström, M. C. 2: [215].

Toll, J. Chr. 3: [1766]; [ 1:388 ].

- R. G. 3: [360].

Tollin, F. 2: [166].

Tollstorp, J. P. 3: [762], [1369].

Topelius, Z. 3: [340], [839].

Toran, V. A. 2: [117].

Torbjörnson, L. 2: [21]; 3: [214], [215], [1776]; [ 2:106 ].

Torelius, P. G. 2: [760]; 3: [1596]; tp.

Torell, J. 3: [431], [469], [477].

Torén, C. A. 2: [441]; f.

- R. V. 3: [1249], [1460].

Torgny, E. G. Eriksson 3: [145], [721], [759], [1120], [1386]; t.

Torin, C. M. 3: [1113].

- K. 3: [290], [853].

Tornberg, C. J. 3: [1293]; f.

- E. 3: [620], [832].

Tornblad, Hj. B. 3: [408].

Tornérhielm, J. C. A. 2: [302], [533].

Torpadie, A. L. F. 3: [582].

Torpadius, J. I. 1: [66].

Torpson, N. 1: [206]; 2: [687].

Torrén, E. 2: [1037].

Torsell, D. 3: [1404].

-J. G. 3: [132], [1295].

- L. 3: [1228]. Tottie, C. 2: [735].

- H. W. 2: [533], [760]; f.

- Jacob 1: [85].

Tranberg, J. A. 2: [457].

Tranchell, J:s 3: [223].

Tranefelt, Anders 1: [57].

- f Laurelia, B. Chr.1: [57].

Treffenberg, C. 2: [340]; 3: [1411].

Troilius, C. O. 2: [23].

- C. R. 2: [340].

- S. G. 2: [180], [714].

Trolle, C. E. af 3: [617].

- H. af 1: [57], 3: [621]; f.

Trolle-Wachtmeister, H. G. 3: [888], [1765]; 1:380 ] f.

Truvé, T. Trulsson 2: [471], [599]; 3: [311], [393], [403], [1517], [1794], [ 2:471 ].

Tubh, P. 3: [621].

Tullberg, C. M. 3: [886], [890].

- O. M. 3: [1290].

Tullström, Otto 3: [1481].

Tunelius, L. G. 3: [1759]; [ 1:314 ].

Tydén, A. G. 2: [663].

Tynell, A. 3: [170].

Tärnlund, A. 3: [32], [1590], [1604].

Tönningh, L. C. 2: [71].

Törling, S. 2: [279], [340].

Tornberg, C. L. 2: [363], [568], [735], [760]; 3: [161], [353].

- J. E. 3: [640], [652], [653].

Törnblom, C. G. Albert 2: [523], [649], [885]; 3: [51], [364], [796], [1046], [1109].

- Isidor 2: [363].

- J. 3: [94].

- J. A. 3: [1220].

Törneblad, B. J. 1: [383]; 2: [15], [22], [26]; 3: [1281], [1770]; [ 2:38 ].

Törnebladh, H. R. 3: [1772]; 2:71 ]; f.

Törnebohm, A. E. 2: [479].

Törnequist, E. O. K. 3: [1310]; t.

- F. A. 1: [70]; 3: [1033], [1310]; t.

- J. F. Ch.1: [70].

- Jean F. 1: [70]; t.

- John K. 1. 70; 3: [954], [1632]; tp.

Törner, C. A. E. 2: [301].

- J. M. 3: [1019].

Törneros, A. 3: [1280a], [1288], [1290].

Törngren, August 3: [292].

- L. M. 2: [340], [524], [760]; 3: [1799].

Törnqvist, J. F. 3: [11].

Törnstrand, G. 1: [133].

Törnström, Anna 3: [1862]; [ 2:1040 ].

- F. 2: [301].

Törnwall, G. P. 3: [1276].

Uddén, O. W. 2: [176].

Uddgren, C. G. 3: [292], [353], [1259], [1823], [ 2:735 ], [1862]; 2:1040 ]; tp.

Uddman, Ulrik 2: [363].

Uggla, (specerihandlande i Linköping) 3: [789].

- C. G. 2: [260], [300], [382]; 3: F [49].

- C. W. 2: [91].

Ulander, Leonard 3: [1092]

Ulén, G. W. 3: [36].

Ulff, G. E. 3: [617].

Ulleberg, G. O. 3: [1830].

Ullgren, D. F. 3: [228].

Ullman, Er. Erl.1: [236], [253], [254], [255], [256].

- U. L. 2: [760]; 3: [1336]; f.

- Viggo 3: [223].

Ullström, D. G. 2: [175].

Ulrich, Arvid 2: [340], [735].

- F. D. 1: [70].

Ulrich, J, O. 3: [1018].

Ulriksen, Pr. 3: [685].

Unander, Pr. 3: [1274].

Unée, O. L. 2: [340]; tp.

Unge, C. E. 3: [167], [174]

- O. S. von 2: [74].

Ungewitter, Julius j:r 3: [1772], 2:71 ], [1856]; 2:993 ]; p.

Unonius, M. E. 3: [964].

Upmark, G. H. W. 2: [71]; f.

Uppström, A. E. W. 2: [285], [340]; 3: [846], [1293].

Utfall, Jakob von 2: [443], [445], [477], [538]; t.

Utterberg. A. F. 1: [127].

Utterström, G. G. 2: [551].

Wachtmeister, C. A. 3: [617].

- H. G. Trolle- 3: [888], [1765]; [ 2:380 ].

Wadman, C. J. 1: [332].

- J. A. 3: [214].

- K. W. 2: [340], [760]; 3: [91], [693]; t.

Wadsberg, Augusta 3: [1378].

Wadström, C. B. Ph. 2: [302], [318], [320], [452], [559], [560], [599], [821]; 3: [1626]; tf.

- C. N. 1: [70].

- Lars Niclas 1: [70].

Wærn, C. F. 2: [537].

Wærnér, Ninian 2: [735], [936]; 3: [1000]; tf.

Wagnsson, G. 2: [609].

Wahlberg, A. F. 3: [1768]; [ 2:23 ].

- J. A. 2: [311]; 3: [582].

- J. Erik 2: [613], [898]; 3: [102], [523], [697], [703], [1658]; tp.

- P. F. 2: [145], [210].

Wahlbom, G. 2: [260], [301], [347], [363]; t

- f. Meijer, Hilda 2: [363].

Wahlenberg, Anna (gift Kjerrman) 2: [363], [392], [486], [822]; fp.

- Eva 2: [392]; p.

- G. 3: [1280a].

Wahlfisk, J. 2: [760].

Wahlgren, A. N. H. 2: [366].

- M. G. 2: F [44]; 3: [225].

Wahlin, O. F. 3: [1402], [1406].

Vahlin, O. V. 3: [138], [150].

Wahlqvist, O. A. 3: [457].

Wahlqvist, W. 3: [1575].

Wahlstedt, Ida Maria Henriette 2: [896].

- L. J. 3: [685], [688].

Wahlström, A. Th. 3: [261].

- Anna Maria Carolina 2: [829].

- B. C. 2: [117].

- B. Hj. 3: [644].

- Johan Gabriel 3: [10].

- Jonas Gustaf, fil. d:r 2: [117], [181]; 3: [282], [677], [1292], [1293], [1404], [1411], [1502], [1508]; t.

- L. 1: [280]; 3: [1758].

Wahrenberg, E. R. 2: [228].

Walberg, C. G. 2: [9], [12], [18]; 3: [1767];[ 1:398 ].

Waldenström, E. 3: [1183].

- P. P. 2: [198], [503], [565], [609]; tf.

Valentin, Alfred 3: [1783]; [ 2:215 ].

- K. F. 3: [223], [1823]; 2:735 ]; p.

Valerius, J. D. 1: [16]; 2: [100].

Wall, A. R. M. 2: [117], [232], [241], [242], [277], [392], [435]; 3: [223]; t.

- Annie 2: [993].

Wallander, Alf 2: [939].

- C E. 2: [228].

Wallbeck-Hallgren, Th. A. 3: [353], [1130], [1131], [1823]; 2:735 ] p.

Wallberg, Carl 3: [763]; [1223]; p.

- C. H. 3: [763], [765]; tp.

Walldén, Abr. 2: [71].

- A. R. 2: [71].

- Eva 3: [1772]; [ 2:71 ].

- J. A. 2: [71], [236], [246]; t:

- J. W. E. 2: [71]; 3: [1772]; tp.

Walldow, E. v. 2: [846].

Wallén. A. V. 2: [735].

- Jakob 3: [808].

Wallenberg, A. O. 2: [117], [251], [340], [392], [430], [468], [472], [553], [594]; 3: [261]; t.

- G. O. 2: [340], [735].

- Marcus 1: [68].

Wallencrona, G.1: [362].

Wallengren. S. Axel O. 2: [363], [890], [1040]: 3: [860]; tf.

Wallensteen, J. P. [70].

- f. Himmelman, Nanna A. 3: [1709].

Wallenstråle, M. G. 1: [92], [199].

Vallentin, A. 2: [363].

- Hugo F. 2: [117], [292], [363]; tp.

Waller, J. 2: [345].

Wallgren, Hj. G. 2: [735], [760]; 3: [1337], [1788], 2:340 ], [1823]; tp.

- G. 3: [1030].

- f. Cronhamn, E. H. 3: [1856]; [ 2:993 ].

Wallin, Anders 2: [160], [172], [237].

- B. Fridolf E. 3: [772], [773], [775].

- Erik 3; [784].

- F. E. 3: [1378], [1379].

- J. 3: [1391].

- Johan, fil d:r 3: [235], [239].

- Joh. Adam 3: [594]; tp.

- J. E. 3: [1636].

- J. O. 1: [380].

- J. P. 2: [594]; 3: [508], [1185], [1337], [1831]; 2:793 ]; tf.

- K. 2: [462]; 3: [1794].

- K. A. 2: [707], [915].

- Pehr Julius 3: [738], [860], [861], [864], [874], [936], [991], [1238]; tp.

- Robert 2: [363].

- R. W. 3: [402].

- f. Sanderholm, Karolina Maria 3: [780], [782], [784], [785], [999].

Wallis, Curt 2: [117], [180]; 3: [1823]; 2:735 ]; p.

- Ernst B. E. 2: [117], [622], [635]; tfp.

Wallman, J. H.1: [406].

Wallmark. E. A. 2: [215], [363], [938]; f.

- P. A. 1: [16], [375], [380]; 2: [50], [87], [152], [215]; 3: [1765].

Wallner, A. A. 3: [1624].

Wallqvist, S. 1: [345].

Wallroth, K. A. 3: [1794]2:462 ].

Walmstedt, H. O. 2: [117].

- L. P. 3: [1288].

Walter, J. F. 2: [81], F [13].

Walther, E. Th. 3: [868].

Vannérus, Allén 2: [1040]; f.

Wansölin, S. 2: [776].

Warburg, C. S. 3: [266].

- K. J. 2: [363]; 3: [223]; tfp.

- Sam. 3: [223].

- S. E. 3: [223].

Warden, Fr. 3: [1465].

Warder, C. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

Warell, C. J. 3: [243], [514].

Varenius, N. A. 2: [340].

- P. O. 2: [760]; f.

- f. Forsselius, B. U. Josephine 3: [1715].

Warfvinge, F. W. 2: [180].

Warholm, A. 2: [486].

- Claës 2: [760].

- J. W. 3: [1120]; f.

- O. A. 3: [832].

Warnke, A. 2: F 8.

Wastensson, A. 3: [1397].

Watts, G. 2: [890].

Watz, H. 2: [890].

Wawrinsky, E. O. W. 2: [1002]; 3: [223], [319]; p.

- R. 2: [117]; 3: [1794] [3:1794 motsvarar post 2:462, men där finns ingen R. (Richard) Wawrinsky. Däremot finns det en rättelse gällande T. E. (Thure) Wawrinsky. 3:1794 är m.a.o. felplacerad.].

- T. E. 2: [462]; 3: [1598].

Weber, A. D. 2: [71], [394], [482], F [71]; t.

Vegesack, E. von 2: [128], F [29].

Vehse, K. E. 2: [297].

Weibull, L. U. A. 3: [902]; f.

- Martin J. J. 3: [852], [902], [1327]; f.

- Mats 3: [876].

Weidenhjelm, L. H. 3: [774].

Weigel, Chr.1: [54].

Veiland, Per M:son 3: [667], [1310], [1349]; t.

Weise, Eug. 2: [654].

Welander, J. P. 3: [854]; [1654]; 3: [1753]; [ 1:206 ]. p.

Velhaven, J. S. 3: [846].

Welin, G. 2: [117].

- H. A. J. 3: [1646].

- K. G. A. 3: [1798]; [ 2:515 ].

- O. A. 2: [466]; 3: [1400].

- S. [i posten stavat Velin] 3: [1813]; [ 2:663 ].

- f. Berger, Sofia Lovisa 3: [1400].

Welinder, N. J. 3: [959].

- P. P. 3: [680].

Wendel, J. 2: [340], [531], [574]; 3: [677], [779]; t.

- Waldemar 3: [650].

Vendelius, P. Jansson 2: [1036].

Wendell, H. A. 1: [206]; 2: [614].

- J. A. 2: [797].

Wennberg, A. 3: [1209].

- f. Wigström Johanna Fredrika 2: [301].

Wennerberg, S. G:son 2: [482], [1796].

Wennerholm, B. 2: [482].

- J. G. H. 2: [581]; 3: [1613].

Wennerlund, J. 2: [27].

Wennerqvist, P. R. 2: [340]; p.

- Olof 3: [919], [1256], [1483], [1502], [1515].

Wennerus, C. A. J. 3: [743].

Wennersten, Ad. 3: [983].

Wennström, C. F. 2: [51].

Werlander, P. L. 3: [579].

Wernberg, J. Hjalmar 2: [776], [890], [960]; 3: [51], [796], [1581].

Wernell, S. A. O:son 2: [776], [809], [813], [921]; 3: [111], [116], [473], [650], [923], [1041], [1221], [1227], [1584], [1617], [1622].

Werner, C. H. Hj. 3: [32], [998], [1388], [1486], [1487], [1499], [1615]; t.

- Feodor (Murad Effen-di) 2: [340].

- Hildegard 2: [392].

- J. C. E. 3: [1066].

- J. F. 2: [949].

- J. H. 1: [9].

- K. F. 2: [311], [363], [368], [392], [993], [1028]; f.

- L. 2: [735]; 3: [94], [1791], 2:392 ], [1823]; tp.

- Pauline, Ingeborg 3: [1848]; [ 2:919 ].

Weselius, J. I. 3: [1370].

Wessel, Nils [även stavat Vessel] 3: [929], [1870].

Wessler, J. A. 2: F [99].

Wessman, N. 1: [61].

Wesström, O. N. 2: [89].

Westberg, Axel 3: [116], [820], [1183], [1632].

- G. L. 3: [1869]; [ 3:884 ].

- H. E. 3: [1585].

- J. E. 3: [667], [693], [887], [902]; tp.

- J. J. 1: [228].

- P. W. 3: [807].

- S. J. 1: [376a].

Westdahl, C. 1: [418].

- f. Cronhjelm, E. E. P. 2: [452]; f.

Westenius, J. B. 3: [523], [667], [677], [898], [899], [900], [903], [909].

Wester, A. B. [I posten stavat Vester.] 3: [1847]; [ 2:918 ].

Vester, Ellen H. M. 3: [1862]; 2:1040 ]; p.

Werter, Marcus 2: [599]; 3: [521].

- O. A. 3: [1542].

- (från Manhem) A. M. 2: [601], [610], [771].

Westerberg, A. F. 3: [1580].

- J. 2: [47].

- L. 1: [127].

- Otto 2: [586].

Westerdahl, G. T. 3: [622].

Westergaard, N. L. 3: [846].

Westergren, K. J. E. 3: [1473].

Vesterin, G. A. 3: [1813]; [ 2:663 ].

Westerlind, Jetta 2: [857].

Westerling F. A. 2: [78], [199], [279].

- G. P. 2: [246].

- J. G. 1: [127]; 2: [13], [153].

Westerlund, Adolf Fr. 3: [1067], [1169], [1172]; [1174]; t.

- C. P. 3: [1167], [1169].

- Fr. 3: [980].

- O. 2: [760].

Westermark, Emil 3: [1397].

- M. 2: [125].

Westerstrand, P. 2: [241].

Westin, Aug. 3: [581], [584], [585].

- C. E. 2: [844]; 3: [108], [1107]; t.

- H. L. 3: [261]; f.

- Johan 3: [186].

- J. F. 3: [1625].

Westman, A. Th. 3: [455], [922].

- C. 1: [360].

- Claës A. G. 2: [71].

- Olof 1: [249].

- Per 3: [769].

- P. I. F. 3: [1702].

Westmarck, N. 2: [279].

Westrell, C. 3: [926].

- Erik 2: [337], [340].

Westrin. J. Th. 2: [572]; 3: [1772], 2:71 ], [1806]; f.

Westrup, Aug. 2: [500].

Weström, A. 1: [86].

- A. P. A. 3: [1465], [1468], [1469]: p,

Wetter, Willgott A. G. 3: [1424].

Wetterbergh, A. J. [338].

- C. A. (Onkel Adam) 2: [117], [216], [279], [338]; 3: [223], [763], [1028], [1538]; tf.

Wetterdahl, J. 2: [29].

Wettergrund, V. 3: [1481].

- f. Lundberg, Josefine L. A. 2: [117], [306], [340], [439], [452], [475], [822]; 3: [483], [779]. [1378]; tf.

- Valborg (gift Nobel) 3: [1333].

Wetterhoff, K. G. 2: [279], [340], [363], [394], [410], [508]; tf.

Wetterling, J. Olof 3: [292], [312].

Vetterlund, Fr. 2: [452]; 3: [876]; f:

Wetterstedt, Nils af 1: [16]; 2: [141].

Wetterstrand, F. 2: [340].

Whatmore, H. 2: [697].

Viberg, A. 2: [252], [313], [328], [692]; 3: [319], [1300].

Wiberg, P. 2; [721].

- S. G. 1: [212],

Wiborg. A. 1: [223].

Wiborg A. & C:o 2: [98].

Vibärg, K. Ansälm 2: [684]; 3: [334], [1051], [1053], [1169], [1258], [1424], [1432], [1434], [1502]; t.

Wicander, J. P. [även stavat Vicander] 3: [1779], 2:148 ], [1787], [ 2:318 ].

Wickenberg. N. P. O. 3: F [66].

Wicksell, J. G. Knut 2: [628], [666], [890]; 3: [102], [473], [650], [779], [1352]; p.

Wickström, V. H. 2: [666]; 3: [763], [1544]; tfp.

Victorin, C. Alfred 2: [760], [993]; f.

- Henrik Leonhard 2: [340], [760]; 3: [143], [144], [1225], [1515], tp.

- Hugo A. 2: [760]; tp.

Widbeck, J. 2: [89].

Widblad, Erik 1: [202].

Wide, Anders 2: [524].

- Sam K. A. 2: [760]; f.

Widebeck, I. S. 1: [345].

Wideen, C. J. 3: [1731].

Widegren, E. A. 2: [363]; tp.

- Gustaf 2: [993].

- Pär Gustaf 3: [394]

Widell, G. E. 3: [223], [258].

Widén, A. 3: [475].

- J. 2: [760].

Vidfond, Valfrid 2: [363].

Widlund, P. O. 2: [264].

Widman, G. 2: [301].

- J. H. 3: [207].

- O. 2: [871].

Widmark, Elov 3: [261].

- P. F. 2: [363], [508], [808], [813]; tf.

Vidocq, E. F. 2: [568].

Widstrand, F. H. 3: [1785]; [ 2:272 ].

Wiedemann, A. 3: [1361].

- N. Nilsson 2: [550].

- f. Moltzer, Jenny 2: [550].

Wiemer, A. 3: [596].

Wieselgren, H. O. 2: [117], [392], [394]; 3: [1823]; 2:735 ]; tfp.

- P. 2: [84]; 3: [828], [832], [1774]; 2:80 ]; f.

- P. M. 3: [366].

- P. Sigfrid 2: [452], [527], [645]; 3: [223], [261]; f.

Wieslander, I. 3: [317].

- f. Backman, Inez 2: [392], [993]; f.

Wigert-Lundström, H. 3: [1841];2:890 ]; p.

Wigforss, J. A. 3: [441], [847], [860], [1244]; tp.

Wigström, f. Nilsson, Eva 2: [735], [822]; 3: [483], [773], [1378], [1428]; f.

Wihde, S. A. 3: [1367].

Wiik, Lars Larsson 3: [1518].

Wijk, I. G. O. 3: [743].

Wijkander, E. A. Aug. 3: [1327]; f.

Wijkman-Casparsson, I.1: [288].

Wijnbladh, H. 2: [392]; 3: [269].

Vikander, K. G. 3: [302].

Wikander, G. O. 3: [268], [475].

Wikblad, J. H. 3: [515].

- S. Herman 2: [117].

Wikner, Per 2: [776], [1005].

Wikström, Alexander 3: [708].

- Anna Magdalena 2: [864].

- C. G. 3: [655].

Vikström, K. Arvid 2: [392], [691], [735]; tfp.

Wilander, H. M. 2: [666].

- P. Nilsson 3: [1484].

Wilcke, J. H. 2: [445].

Wilckens, K. L. 3: [886], [887].

Wilde, And.1: [64], [123].

Wilhelmsson, G. Walfrid 2: [691], [1012].

Wilkens, K. F. 3: F [58].

Willén, G. 3: [290], [1433], [1435].

Willman, G. 2: F [17].

- L. 2: [215].

Willström, J. 2: [772].

Wilner, A. M. Mårtensson 3: [625], [860], [873].

Wilson, Tom 2: [363], [890].

Wiman, E. A. 2: [486].

Wimmer, L. F. A. 3: [863].

Wimmerkrantz, A. F. Jonsson 2: [545]; 3: [1440], [1441], [1443], [1446]; tp.

Wimmerstedt, J. M. 2: [228]; 3: [223]

Winberg, H. L. O. 3: [858], [859], [1728], F [60]; t.

Winblad, P. 2: [79].

Winbom, J. A. 1: [288]; 3: [1285].

Windahl, E. A. 1: [282].

Vinell, f. Lidberg, Sigrid 2: [340].

Winer, G. B. 3: [1305].

Winborg, F. A. 2: [797], [916], [932], [996]; 3: [1123], [1562], [1594], [1657], [1729].

Winge, G. A. 2: [72].

- P. E. 1: [224]; 3: [1071], [1072].

Vingren, G. 3: [684].

Wingstedt, C. 2: [338].

Wingård, C. F. 2: [65], [214].

- J. D. af 1: [362].

- R. 3: [261].

Winkel-Horn, Fr. 3: [1444],

Winkler, J. P. 2: [735], [890]; p.

Vinqvist, f. Laurelia, Brita Christina 1: [57].

- Johan 1: [57].

- Maria Chr. (gift 1: Strandell, 2: Svinhufvud) 1: [57].

Winroth, A. O. 2: [340]; f.

- E. A. 2: [470], [499].

- W. F. 2: [340], [368].

Winslow, O. 3: [908].

Wirell, And.1: [83].

Wirén, Joh. 2: [71]; tp.

Virgin, A. G. 3: [478], [1167]; f.

Virgin, O. W. 2: [482].

- J. G. 3: [485].

Viridén, Hj. 2: [71].

Wirsén, A. E. 2: [447].

- C. D. af 2: [215], [442], [760], [822], [939]; tf.

Wirström L. O. 3: [513].

Wisén, K. J. 3: [49], [677], [1226]; tp.

- Th. 3: [863]; f.

Vising, J. 3: [223]; f.

Wising, P. J. 2: [180]; 3: [1780].

Wistrand, A. H. 2: [156], [180]; f.

Wiström, C. W. T. 3: [504], [738], [987], [990], [1107], [1347], [1468]; p.

Witt, Clemens 3: [621].

Witting, V. 2: [640].

Wittrock, V. B. 2: [735].

Vogel, J. Chr. 2: [851], [881].

- M. 2: [735].

Wohlfahrt, B. W. 2: [215]; 3: [261].

Wohlfarth, Adolf 3: [223].

- A. 3: [321].

Wolf, F. A. 3: [1281].

Wollert, C. A. K. 2: [992].

Wollmar, J. A. 3: [887].

Wolyn, C. A. 3: [618].

Wong, A. 3: [1376].

Vougt, Aug. 2: [162].

- C. F. 2: [162].

- G. F. 3: [814].

- H. 3: [1075].

Wranér, Henrik 2: [392], [735], [890], [939], [993]; 3: [607], [860], [861], [889], [902], [1481], [1482], [1543], [1813], 2:663 ], [1867]; tfp.

Vrang, Erik Pärson 3: [124], [132], [1298], [1518]; p.

Wrangel. C. G. 2: [71], [392], [660]; 3: [537], [550], [551], [1823]; 2:735 ]; tfp.

- Evert H. G. 3: [876], [902]; f.

- Fr. 2: [135].

- F. U. 2: [340], [607], [1028]; 3: [1704], [1823]; 2:735 ]; f.

- H. G. W. 2: [340], [735].

- E:a Ch:a. (gift d'Albedyhll) 1: [206].

- Erik 1: [62].

Wreteblad, J. U.1: [266].

Wretlind, E. W. 2: [609], [802], [802a], [826], [827]; 3: [223], [290], [326], [1049].

Wretman, F. V. 2: F [45].

Wulff, C. A. 2: [907]; 3: [1051], [1053], [1055]; t.

- C. J. A 2: [71], [117].

- Fr. A. 3: [876], [902].

- G. A. 2: [88].

Vult von Steijern, J. F. W. 2: [392], [394], [636], [666]; 3: [954]; tp.

Wåhlin, A. F. 3: [576], [578].

- K. L. 2: [117], [735], [944]; 3: [902], [1337], [1792]; 2:394 ]; tfp.

- L. P. 1: [350].

- P. O. 3: [404].

Wägner, Sven 3: [856]; t.

Wännerdahl, H. J. R. 3: [114].

Wästberg, f. Andersson, Anna 2: [327], [338], [363], [452], [760]; 3: [223]; f.

- H. E. 2: [327], [890], [1018].

Wästfält, C. G. Skoglar 2: [363]; [3:] [1460].

- H. 2: [654].

Yhlen, Gerhard von 3: [301].

Yngwe, O. 3: [157].

Youngberg, N. A. 3: [1473]. [ Skall vara 3:1472 ]

Ysberg, J. K. 3: [1482].

Zaar, L. 3: [1501], F [52].

Zacco, H. F. 2: [735].

Zachrisson, J. 3: [1382].

- J. A. 3: [291], [662], [663], [1382]; t.

- P. A. W. 3: [387]; p.

Zander, J. G. 3: [1630].

- Josua 3: [576], [578].

Zandin, C. G. 2: [525].

Zarent, Johan 1: [48].

Zedritz, C. E. 3: [1293].

- C. J. E. 2: [717].

Zeipel, C. S. F. von 1: [325]; 2: [74], [227]; 3: [1280a].

Zethræus, A. F. 2: [71].

- J. Fr. 2: [392], [735]; 3: [1823]; tp.

- J. L. 2: [279], [340], F [48].

Zetterholm, Carl 3: [292], [484].

Zetterlund, C. G. 2: [392].

- J. E. 3: [1422].

Zetterstedt, G. W. 3: [1409].

Zetterström, H. H. 3: [489], [1809]; 2:594 ]; p.

- J. G. 2: [73].

- J. N. 1: [190].

Zibet, C. B. 1: [330b].

Zickerman. V. A. 2: [673].

Ziedner, M. W. 3: [1775]; [ 2:101 ].

- Tor Edvin 2: [363], [392], [468], [486], [531]; 3: [681], [1310]; tp.

Ziegert, A. G. 2: [224].

Ziervogel, Evald 1: [59].

Ziesnitz, K. M. 3: [1600], [1619].

Zimdahl, P. 3: [185], [1136]; f.

Zorn, A. L. 2: [363], [796].

Zweigbergk, A. H. von 2: [452], [483], F75; 3: [566].

- O. F. von 2: [117], [392], [666]; 3: [1791]; tp.

- f. Christenson, Anna Maria 2: [117]; 3: [566], [1791]; 2:392 ]; tp.

Åberg, A. 2: [166].

- Anders 3: [66], [495].

- C. M. 2: [301].

- E. 2: [363].

- [Sjöberg] f Jonsson, Elisabeth Katarina 2: [655].

- Henrik 3: [1262].

- Ivar 3: [1259].

- Johan (kapellpredikant) 2: [483].

- J. O. 2: [431], [460], [472], [553], [576], [648], [662], [793], [836], [870], [983], F [107]; 3: [1841]; 2:890 ]; tf.

- Lennart 3: [436].

- L. H. 3: [1337]; f.

- L. J. 2: [392].

Åbergh, J. O. 2: [408].

- O. 3: [602].

Ågren, D. G. 3: [1499].

- E. R. 3: [1569].

- J. F. 3: [1103], [1104].

- P. G. 3: [223], [252], [258], F [21].

Åhlström, O. 1: [290].

Åhman, Aug. 3: [488], [954]; p.

Åhrén, E. 3: [1561], [1674].

Åkerberg A. F. 2: [117], [574], [606], [666], [667], [708], [793], [828], [849], [918]; 3: [334], [1619]; tf.

Åkerberg. Arvid 3: [1183], [1413].

- Erik 2: [881].

- J. S. 3: [554].

- K. A. 3: [1564].

- Wilhelm 2: [363].

Åkerblom, C. 3: [488], [919], [932], [1486]; tp.

- Casper 3: [888].

- Fredrik 2: [430]; 3: [261], [407]; tp.

- H. P. 2: [47].

- J. F. 3: [128].

- W. 3: [731].

Åkerhielm, C. Helge 3: [1772]; 2:71 ]; p.

- Dan Vincent 2: [71], [735], [760]; 3: [738], [902], [932], [1746]; t.

- G. S. 3: [1365].

- H. 2: [735].

- Samuel 1: [6], [9].

Åkerlund, P. Aug. 2: [347]; 3: [36].

Åkerman, A. Richard 2: [23]. [203].

- Joachim 2: [23], [203].

- N. 2: [99].

Åkermark, Alma, Marh:a (gift Breinholm) 3: [339].

- Gudmund 3: [1789]; [ 2:363 ].

- K. 3: [292], [333], [334]; p.

Åkersten, August 2: [472].

Åkesson, K. 2: [732]; 3: [1672].

Ålund, O. W. 2: [117], [306], [392]; 3: [223].

Åman, K. F. 3: [1259].

- Nilsson, G. 2: [392].

Ångström, C. A. 2: [409], [486].

- N. A. 3: [1862]; [ 2:1040 ].

- J. 3: [1293].

Årén, A. 3: [1769]; [ 2:27 ].

Årre, K. O. 3: [695], F [69].

Åsbrink, G. E. 2: [363]; 3: [488], [494], [1658], [1823]; 2:735 ]; tp.

Åsenius, N. M. 3: [1200]

Åslund, D. 3: [1532].

- O. A. 2: [820], [858], [901], [993].

Åstrand, J. J. 3: [223], [241].

Åström, Hugo 2: [468].

- J. 1: [330b].

- J. K. F. 2: [426].

- W. 3: [1428].

Ärnström, D. A. 2: [302], [311] [ I 2:311 finns ingen Ärnström. ]; 3: [1787]; [ 2:318 ].

Öberg, B. F. O. 3: F [90].

- C. H. E. 3: [1169].

- C. J. E. 3: [89], [92], [94], [97], [455], [460], [1169], [1235], [1253]; t.

- C. O. 3: [1854]; [ 2:975 ].

- John 3: [303], [325], [334].

- L. Th. 2: [239], [240].

Öbom, A. G. 3: [1369].

Ödberg, J. F. 3: [853].

- Tycho 2: [451], [938].

Ödman, N. A. 2: [78].

- N. P. 2: [340], [760], [939]; 3: [223]; f.

Ödmann, Gabriel 2: [598]; 3: [161], [181], [197], [486], [487]; ft.

- f. Braun, Jenny Maria 2: [301], [890]; 3: [261]; fp.

- Samuel 3: [1281].

- S. M. 2: [301], [472]; 3: [1312], [1786]; tf.

Ödmansson, E. 2: [180].

Öfverberg, N. F. 1: [408].

Öfverlind, E. F. 2: [301].

Öhman, Adolf 2: [244].

- F. A. 3: [969], [970], [971], [973], [974], [976], [977], [978], [979], [1031], [1250], [1251].

- J. E. 3: [1293].

- Michael 1: [133].

Öhnell, L. 3: [820].

Öhrlin, Olof Pétri 1: [49].

Öhrvall, B. 1: [73], [92].

Ölander, P. A. 2: [71].

Öman, G. E. 3: [1502], [1514]; t.

- V. E. 3: [1502], [1514], [1516]; tfp.

Öquist, Anna 3: [1591].

Örling, F. R. 2: [340].

Örnberg, L. M. V. 2: [607], [859].

Örström, K. A. 1: [133].

Örtendahl, C. F. 3: [777].

Örtengren, P. J. 2: [363]

Östberg, C. 2: [301], [340], [363], [594].

- C. N. 3: [1424].

- G. F. 2: [340].

Österberg, B. J. 3: [728].

- E. 3: [101].

- Edvin 3: [730].

- G. 3: [102].

- H. F. 3: [730].

Österberg, H. O. H. 3: [730].

- J. 3: [1478].

- Josias 2: [117].

- J. O. 3: [668].

- N. E. 3: [1237].

- N. P. 3: [728].

Österdahl, G. P. 3: [1181], [1791]; [ 2:392 ].

- H. 3: [1870]; [ 3:929 ].

Östergren, C. L. 2: [452]; f.

- K. A. 3: [1324].

- P. A. 3: [32].

Österling, H. 1: [36]; 3: [353], [359], [486], [936], [938], [1099]; tp.

Österlund, C. A. T. 3: [1206]; t.

- Charlotta Krist:a 3: [1206].

Östgren, K. V. (Kalle) 3: [17].

Östling, Albert 3: [1518]; tp.

Östlund, C. 3: [1022].

- C. E. 2: [266].

Östman, F. 2: [301].

- Jarl 3: [174].

- J. E. 3: [714].

Östrand, Herman 2: [440].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_s_542_590.htm