[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1166
Ort: STRENGNÄS.


Södermanlands och Nerikes Nyheter 1845 8/2-46 25/7. Tr. hos C. E. Ekmarck. Ant.

1 v., L., 4 s. 4:o, 2 sp. (22,4 x 15,7); 2 rdr 24 sk. bko.

Utg.-bevis härå utfärdades för assessorn Carl Erik Ekmarck 1845 14/1; tidningen upphörde i följd af dennes död 1846 23/7. Jfr nr 1164.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1166.htm