[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 111


Den Förnuftige Fritänkaren. 1767 2/11-68. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet. Fr.

1 v., O.; 8 s. 4:o (16,3 x 11,8); 52 nr, hvaraf blott nr 1 utkom 1767 2/11, alla de öfriga följande året; 18 dlr kpmt.

Tidskriften, som har politiskt och nationalekonomiskt innehåll, är författad af kommissarien Johan Fredrik Kryger.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_111.htm