[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 178


Fruntimmers-Tidningar. 1772 [1/4]-73 [16/1]. Stockholm, Wennberg och Nordström. Fr.

2 v., O. L.; 8 s. 8:o (13,8 x 7,2); 6 dlr kpmt för 32 nr. Del. 1 består af 32 nr (254 s. och 2 s. innehållsförteckning) men af d. 2 utkommo blott 3 nr (24 s.) Litterär tidning på vers och prosa utgifven af C. C. Gjörwell.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_178.htm