[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 224
Ort: GÖTEBORG.


Götheborgs Stads Tidning och Dagliga Annonceblad 1833 5/1- 31/12. Tr. hos G. Löwegren 1833 5/1-5/2 och därefter i Löwegrenska boktryckeriet. Ant.

6 v., 2 s. Fol., 2 sp, (25,5 x 15); 10 rdr bko.

Utgjorde en fortsättning af Aftonbladet (I: 410) och Götheborgs-Posten (se 211).

Utg.-bevis utfärdades för assessorn Georg Löwegren 1832 31/12 och studeranden Carl Edvard Löwegren 1833 4/3. En månads tid förflöt mellan nr 39 (19/2) och 40 (19/3) i afvaktan på att nytt utg.-bevis hann utfärdas efter Georg Löwegrens död (död 1833 5/2).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_224.htm