[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 37
Ort: BORÅS.


Boråsposten (Tidning för Borås och södra Västergötland) 1893 5/4-94 14/11 hvarefter titeltillägget ändrades till: (Stora upplagan) fr. 1894 16/11- fortgår 1900. Tr. i Boråspostens tr. Ant.

3 v., M. O. F., 4 s. Fol., 6 sp. (59,5 x 39,2), omväxlande fr. 1899 8/12 med 8 sp. (73 x 52,5); 5 kr. (p. i.).

Utg.-bevis å Boråsposten (Tidning för Borås och södra Vestergötland) utfärdades 1893 23/3 för redaktionssekreteraren Anders Brander, som 1894 16/10 erhöll utg.-bevis å Boråsposten (Stora upplagan), och hvilken fortfarande är dess redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_37.htm