[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 572
Ort: Stockholm.


Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi... utg. af d:r N. Linder 1877 juli. Tr. i Gernandts boktryckeri [1875 1/4-] 1877 juli[-92 och Iduns tr.-aktiebolag 1893, 94]. Ant. Med träsnitt.

3 à 4 h. i m., 96 s. 8:o, 8-sp. (20,2 x 12). 20 h. för 20 kr. (p. i.).

Lektor N. Linder erhöll 1877 28/4 utg.-bevis å detta arbete, hvilket likväl endast 1877 juli-dec. utgafs såsom periodisk skrift. Denna å direktör C. E. Gernandts förlag utgifna stora encyklopedi blef sedermera fullständigt utgifven i 18 band, det sista 1894 20/9. Lektor N. Linder har redigerat bokst. A-Ek, litteratören B. F. Olsson (död 1882 17/12) bokst. Em-Hemman samt jämte litteratören John Rosén och fil. d:r Theodor Westrin hvilka båda redigerat återstoden med undantag bokst. S, som redigerats af fil. d:r Bernhard Meyer. Se vidare härom i slutet af bd 18, där äfven finnes en förteckning öfver medarbetarne. D:r Th. Westrin har ock redigerat de båda 1896-99 utgifna Supplementbanden.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_572.htm