[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 530
Ort: Stockholm.


Illustreret Journal. 1875 okt., nov. [Kjøbenhavn, August Westrups förlag]. Tryckt i Stockholm, Centraltryckeriet. Ant. Med träsnitt. På danska.

1 m., 8 s. Fol., 3-sp. (36 x 23,8); blott 2 nr utkommo, 1 kr. för qvartalet.

Bokhållaren Alfred Roman erhöll 1875 2/12 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_530.htm