[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 940
Ort: MALMÖ


Sveriges Allmänna Handels- och Industri-Tidning 1890 14/6- fortgår 1900. Tr. hos Stenström & Bartelson. Ant. Med titelvignett.

1 v., L., 4 s. Fol., 6 sp. (51,5 x 37,8) omväxlande med 7 sp. (62,6 x 44); 3 kr. 3 öre 1890 juni-dec., 5 kr. 50 öre 1891, 5 kr. 1892-96 och fr. 1900 samt 2 kr. 1897-99 (p. i.).

Utgjorde fortsättning af den i Stockholm 1888-90 12/5 utgifna Sveriges Handelstidning (se d. 2: 854) med därifrån fortlöpande nummerserie. Innan denna tidning började utkomma i Malmö hade där utgifvits ett Flygblad till Sveriges Handelstidning 1890 7/6.

Utg.-bevis härå utfärdades för grosshandlaren Gustaf Josephson 1890 10/6, som förut varit redaktör af Sveriges Handelstidning i Stockholm.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_940.htm