[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 471
Ort: Stockholm.


Bikupan. Tidning för söndagsskolan och barnen i hemmet 1871 2/12 dec,-72 dec. i Stockholm [därefter i Göteborg, hvarest den fortgår 1895]. Tr. i Stockholm hos A. Holmberg & C:o 1871. 72 och i Göteborg hos H. L. Bolinder & C:o 1873-76, Göteborgs Handelstidnings aktiebolags tr. 1877-93, Sv. Budbärarens tr. 1894 jan.-sept. och därefter J. Antonssons tr.]. Ant. Med titel vignett 1872 samt träsnitt.

2 m. 1872-88, därefter minst 4 m., 8 s. 8:o, 2-sp. (18 à 19,5 x 10,5 à 14,5) med en kolorerad pl. årl. fr. o. m. 1876.

Tidningen åtföljdes 1873 af Bihang, innehållande korta utläggningar af söndagstexterna (1 m. 4 s., 8:o), samt 1891 af Bihang, afsedt för mindre barn (4 m., 4 s. 8:o). 1 rdr 1872-90 (o. p.) därefter 1 kr. (p. i.). Med Bihang kostade Bikupan 1 rdr 50 öre 1873 och 1 kr. 70 öre 1891.

Redigerad af T. Truvé, ehuru bokförläggaren P. Palmquist erhöll utg.-bevis därå i Stockholm 1871 22/11 och boktryckaren H. L. Bolinder 1872 11/12 i Göteborg. Baptistpredikanten Theodor Trued (Trulsson) Truvé erhöll utg.-bevis å Bikupan 1893 11/11 i Göteborg.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_471.htm