[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 116


Medborgaren. 1768 (30/5)-71. Nr 1 o. 2 sakna tryckort, nr 3 är tryckt i Stockholm hos Wennberg & Nordström 1768, liksom ock nr 5-16 1771; nr 4 är - liksom ock nr 1 o. 2 - tryckt i Norrköping hos J. B. Blume 1768. Fr. med olika bibelspråk såsom deviser.

Utkom å obestämda tider, hv. nr 4 s. 8:o (15,2 à 14,8 x 8,9) à 6 öre kpmt. 16 nr (64 s.) utkommo.

Anon. utg. af mag. Carl Brunckman, hvilken uti nr 5 »förklarar sig willig att wid påfordran grundligen förswara sitt däri brukade egendomliga 'skriv-sätt'». Tidningens tredje nr blef jämte de två första åtalade och belagda med kvarstad d. 11 juni 1768, enl. uppgift af Braad, i följd af franska ambassadörens begäran. 3:dje numret omtrycktes 1771 med uteslutande af de första 14 raderna, som ansetts förgripliga.

[Jfr 1:117.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_116.htm