[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 335
Ort: GÖTEBORG.


Söndagen. Göteborgs Nyheters Söndagsnummer. 1884 24/11-85 27/12. Tr. i Förpostens aktiebolags tr. Ant. Med titelvignett fr. 1884 28/12 o porträtt fr. 1885 5/7.

1 v., S., 4 s., 7 sp. (58,5 à 63 x 44 à 45,5), med undantag af 1885 26/4-7/6 då den var 8 sp. (65 x 52); ensam 50 öre 1884 dec., 4 kr. 1885.

Red. o. utg. af Axel Valfrid Södergren, som 1884 5/11 erhöll utg.-bevis härå. Red.-sekreterare var J. A. Runström. Gustaf Schönberg (Gösta) har författat »Göteborgs Krönika» i h v. nr. En flitig författare i »Söndagen» var signaturen Kilian, hvilken delvis betecknade öfverintendenten Henrik Westin.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_335.htm