[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 729
Ort: Stockholm.


Svensk Militär-Tidning. Organ för arméen och flottan. 1884 11/10-85 27/6. Tr. hos O. S. Rumstedt. Ant.

1 v., L., 4 s. Fol., 5-sp. (46 x 33,5); 4 kr.

Red. och utg. af ingeniören Lars Gustaf Theodor Tidander, som 1884 9/10 erhöll utg.-bevis härå. Bidrag därtill hafva lämnats af bl. a. öfverstlöjtnanten grefve G. A. Adlersparre (sign. P. L. = Peter Lappman), kapten G. A. Ekholm (E.), major F. von Tell (-l) och löjtnant O. T. E. Byström (T. E.).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_729.htm