[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 688
Ort: Stockholm.


Svenska Missionsförbundet 1883 jan.-85 dec., hvarefter titeln ändrades till Missionsförbundet, Svenska Missionsförbundets Tidning 1886 jan.-fortgår 1895 1900. Tr. i Centraltryckeriet 1882 dec.-83 dec. samt därefter Hemlandsvännens tryckeri 1884-95, Sv. Tryckeriaktiebolaget 1896-98 1/6 och därefter i Sv. Tryckeribolaget Ekman & C:o. Fr. Med porträtt fr. o. m. 1886 och titelvignett fr. 1895 1/12.

1 m. 1883-89 nov., därefter 2 m., 16 s. 8:o, 2-sp. (19,5 x 12 à 12,3) t. o. m. 1894 1/12, 8 s. Fol., 3 sp. (33 x 22,7) 1894 15/12-95 13/11 och 8 à 16 s. 4:o, 2 sp. (24 x 18,5) fr. 1895 1/12. 1 kr. t. o. m. 1889, därefter 1 kr. 20 öre (o. p.).

Utg. och red. 1883-85 af Lars Per Ollén, som 1882 6/12 erhöll utg.-bevis, och därefter af missionsföreståndaren Erik Jakob Ekman, som 1885 30/11 erhöll utg.-bevis.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_688.htm