[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 306
Ort: Stockholm.


Illustrerad Tidning 1855 5/1-66 22/12, Illustrerad Tidning, den gamla 1867 5/1-28/12. Tr. i J. F. Meyer & Komp:s Litogr. institut. Ant. Med titelvignett och illustr. Samt gratis-plancher.

1 v. L., 4 sid. 1855-63. 65-67; 4 à 8 sid. 1864. Fol., 3 spalt. (34 à 38 x 23,2 à 23,5) samt register till hvarje årgång; 5 rdr 16 sk. bko eller 8 rdr rmt.

Den grundades af J. F. Meyer (död 1893 17/12) i förening med rektor P. E. Svedbom. Utg.-bevis härå hafva utfärdats för fil. d:r O. W. Ålund 1854 4/12, August Blanche 1856 27/12 Johan Gabriel Carlén, 1863 21/12 samt å Illustrerad Tidning, den gamla för Carl Henrik Rydberg 1866 8/12, hvilka samtliga äfven varit tidningens redaktörer. Textbidrag hafva lämnats af bl. a. N. J. Andersson, Richard Bergström (sign. Ernst Ruff), P. E. Bergstrand (Bias), Wilhelm von Braun, Fredrika Bremer, Edward Bäckström, Emilie Flygare-Carlén, C. Ekgren, A. E. Holmberg, Johan Jolin, N. Lilja, Emil von Quanten, J. G. Sehultz, F. W. Scholander, Marie Sophie Schwartz, Birger Schöldström, Elias Sehlstedt, C. V. A. Strandberg (Talis Qualis). Pehr Thomasson, Josefina Wettergrund (Lea) m. fl. Till illustrationerna hafva bidrag lämnats af Edward Bergh, J. C. Boklund, C. S. Hallbeck, J. F. Höckert, Marcus Larsson, G. W. Palm, F. W. Scholander, C. T. Staaff och P. G. Sundius m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_306.htm