[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1508
Ort: ÖREBRO.


Örebro Tidning 1856 29/11-58 31/3. Tr. hos N. M. Lindh. Ant.

2 v., O. L. 1856, 57 o. 6 v. 1858, 4 s. Fol., 4 sp. (44,5 x 29,5) 1856-57 23/12 och 3 sp. (30,7 x 21) fr. 1857 30/12; 16 sk. bko 1856 dec., 3 rdr 16 sk. bko 1857 och 9 rdr rmt 1858.

Örebro tidning utgafs af boktryckaren Abraham Bohlin, som härför å nyo begagnade sitt 1845 25/11 erhållna utg.-bevis (jfr 1: 369 och 3: 1506). Karl Nybl_us (sign. Flux Deran) var redaktör; fil. d:r Jonas G. Wahlström och Elis Wilhelm Lindblad voro medarbetare däri.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1508.htm