[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 453
Ort: Stockholm.


Fortuna-Posten, tidning för in- och utländska stats- och stads-obligationer samt lotterier 1870 11/1-28/2. Tr. hos J. & A. Riis 1870 11/1 och därefter G. W. Blomqvist. Ant.

2 à 4 m., 4 s. Fol., 4-sp. (40 x 27,4). 3 rdr för år.

Utg. och red. af bokhandlaren C. H. Fahlstedt, som 1869 20/12 erhöll utg.-bevis härå. Tidningen uppgick fr. o. m. 1870 mars i Veritas (2: 433) [= Fortuna. Skall i stället vara 2:436].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_453.htm