[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 150


Bref til Herrar Riksens Råd. [1770 ?-22/8.] Stockholm, Grefingska tryckeriet. Ant.

Utgifningssätt obekant. 6 »bref» à 8 s. 4:o (15,3 x 11,6), 48 s., författade af riksrådet, grefve Carl Fred. Scheffer. I Företalet, dat. 1770 22/8, tillkännagifver C. C. Gjörwell, som var utgifvare af dessa bref, »att författaren af hvarjehanda mellankommande hinder funnit sig föranledd att desamma afbryta.»

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_150.htm