[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 795
Ort: Stockholm.


Facklan. Veckoblad för kristlig och medborgerlig upplysning (Fotnot: Utan detta tillägg 1888, men med devis: 2 Petr. 1: 19.) 1887 1/1-88 dec. Tr. i Svanbäcks boktr.-aktiebolag 1886 dec.-87 samt J. F. Englunds accidens tr. 1888. Ant. Med titelvignett 1886, 87.

1 v., F., 4 s. 4:o, 2-sp. (24 x 19) 1887, 2 m. 1888 1/1-1/8, därefter å obestämda tider och slutligen nr 18 (= 4:de qvartalet) på en gång, 8 s. 4:o, 2-sp. (19,3 x 14,1). 2 kr. för år.

Red. och utg. af Johan Fredrik Englund, hvilken 1886 28/12 erhöll utg.-bevis därå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_795.htm