[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1670
Ort: STOCKHOLM


Fredsfanan. Organ för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1897 dec. (profnr) o. 1898 3/1- fortgår 1900. Ant. Med titelvignett och devis:

Frid på jorden. Pax quæritur justitia. Neutralitet för Skandinavien. Skiljedomsfördrag emellan staterna. Folkens förbrödring och successiv afväpning.

2 m. 1898, 17 nr 1899. 4 s. Fol., 3 sp. (27 à 29,5 x 19,8) 1897- 99 1/12 och därefter 4 årl., 16 s. 8:o (18 x 10); 1 kr. 20 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för folkskoleläraren i Sorunda Carl Anders Sundblad 1897 29/11, som redigerade tidningen med biträde af rotemannen Knut Sandstedt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1670.htm