[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 118


Nationelt Sundt Förnuft... 1768 16/6-69. Stockholm, nr 1-10 tryckta hos C. Stolpe 1768; 11-23 i Kongl. Finska Boktryckeriet 1769. Fr.

Skulle utgifvas 1 v., 8 s. 4:o (16 x 10,8); 6 dlr kpmt för 24 ark. 23 nr (136 R.) utkommo.

Innehållet dels moraliskt och dels hufvudsakligen nationalekonomiskt. Öfversatt från engelskan af Carl Christer Pauli, enl. Apelblad.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_118.htm