[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1103
Ort: SALA.


Sala Allehanda 1879 10/12-20/12 (profnr) o. 1880 2/1- fortgår 1900. Tr. i Nya boktryckeriet 1879-80 6/8, Constantin Lindgrén 1880 10/8-85 27/11 och därefter hos Ågren & Holmberg. Ant.

2 v., Ti. F., 4 a. Fol., 5 sp. (47,8 x 35,1) 1879-82 14/11 omväxlande med 4 sp. (43,4 x 28,1) 1880, 6 sp. (54,2 x 40) fr. 1881 och 7 sp. (58 x 47) fr. 1883 4/9, hvilket format den på sista åren haft.

Den åtföljes af Sala Allehandas Gratisbilaga för nytta och nöje 1887 21/12- fortfar 1900; 2 m., 8 s. 8:o, 2 sp. (19,1 x 13,2); 5 kr. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för Julius Fredrik Ågren 1879 3/12, som från dess början redigerat tidningen.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1103.htm