[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 348


Colportören. 1798 24/1-2/4 Stockholm, J. S. Ekmanson 1798. Fr.

2 v., O. L., 4 s. 4:o (16 x 11,8), 30 nr; 1 rdr specie för 50 nr.

Politisk och litterär tidskrift utg. af Carl Lindegren. Upphörde i följd af kungörelsen 1798 26/3. Ekmansson begärde väl att få fortsätta utgifvandet af denna tidning, men erhöll 1798 8/5 afslag på sin ansökan.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_348.htm