[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 566
Ort: Stockholm.


Folkbladet. Populär tidskrift i blandade ämnen för alla samhällsklasser, utgifven af K. J. Ekeblad 1877 jan.-aug. Tr. hos J. W. Svensson. Ant.

1 m., 16 s., 8:o (18,5 x 11,2). 1 kr.

Litteratören Karl Johan Ekeblad [Gustafsson] erhöll 1876 2/12 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_566.htm