[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 435
Ort: Stockholm.


Nya Läsebiblioteket 1869. Tr. hos R. Wall. Ant.

1 v., 36 s. 12:o (12,2 x 6,7). utgjorde följetong i Dagens Nyheter, hvilken fr. 1869 2/1 varit så anordnad, att den kunde utklippas och inbindas. Utdelades gratis till dess prenumeranter. Blott 1 h. utkom, innehållande Björnstjerne Björnsons Fiskarflickan. Öfversättning [af A. Anderson-Edenberg]. (243 s. 12:o). Jfr 2: 392.

Boktryckaren Rudolf Wall erhöll 1868 19/12 utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_435.htm