[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 72


Öfversättaren. 1758 [nov.]. U. t. [Stockholm.] Fr.

1 v., 8 s. 4:o (15,5 x 10,3); 12 dlr kpmt för 48 nr. Blott 5 nr (40 s.) utkommo.

Veckoskrift i historia, moral, naturvetenskap och ekonomi, utg. af C. Chr. Gjörwell, som själf lärer indragit hela upplagan däraf. Se Sthms Post Tidn. 1758: 92 och Sv. Archivum 1 (1790): s. 351.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_72.htm