[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1299
Ort: UPSALA.


Student-Bladet. Utgifvet i Upsala 1845 2/12-46 23/12. Tr. hos Wahlström & C:o. Aut. Med titelvignett och träsnitt.

1 v., L., 4 s. 4:o, 2 sp. (24 x 19,2); 3 rdr 16 sk. bko (o. p.);

Register härtill utgafs 1847.

Utg.-bevis härå utfärdades för studenten Johan Nybom 1845 25/11. Redaktör var August Sohlman samt medarbetare Samuel Ödmann.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1299.htm