[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 1040
Ort: Stockholm.


Nordisk Revy för litteratur och konst, politik och sociala ämnen, under medverkan af in- och utländska författare, utgifven af Erik Thyselius. 1895 jan.-fortgår -96 dec. och med titeltillägget ändradt till: för politik, sociala ämnen, konst och litteratur 1897 jan.-99 dec.. Tr. hos G. Lindström 1894 nov. och dec.

2 m., 48 à 40 s. 1895 och därefter 1 m., 80 s. 8:o (20 x 10,7) t o. m. 1897, hvarefter formatet minskades till (18,7 x 9,5). Innehållsförteckning till årg. 1895-99 medföljde sista årg. 8:o (20 x 10,7); 10 kr. (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades 1894 16/10 för skriftställaren Johan Erik August Thyselius, som utgaf årg. 1895: h. 1, 2 i nov. och dec. 1894.

Bland medarbetarne däri märkas Edvard Alkman, Georg Brandes, Hj. Branting, John Bratt, medarbetare i Göteborgs Handels- o. Sjöfartstidning, Daniel Fallström, Karl Erik Forsslund, Klas Fåhræus, Gustaf af Geijerstam, Karl af Geijerstam, Per Hallström, Laura Marholm-Hansson, Ola Hansson, Olof Högberg (Simson), Alfred Jensen, C. E. Jensen, Ellen Key, Emil Kléen, Bengt Lidforss, Adolf Lindgren (A. L.), Hellen Lindgren, Harald Molander (Charles Johanson), N. V. E. Nordenmark, Georg Nordensvan, Efraim Rosenius (R-s-s), Paul Rosenius, Hilma Strandberg, Hjalmar Söderberg, Karl A. Tavaststjerna, Axel Wallengren (Gabriel Ruhe, William), Allen Vannérus, Volontaire m. fl.

Förutom de ofvan nämnda må bland medarbetare nämnas: L. A. Ahlgren (Laicus, Valand), I. A. Davidsson, Ernst Didring, Vilh. Ekelund (Ove), Alb. Eriksson, Carl Forsstrand (C. F., Antecaptivus, Protus, Separatista), Gustaf Fröding, Jane Gernandt-Claine, A. Hemming (A. Haraldson), Ellen Idström, Rudolf Kjellén, J. Kreüger, Paul Meijer-Granqvist, Johan Mortensen, Algot Ruhe, V. Salchow (w-S-w), Anna Sissak-Bardizbanian, C. F. Steffen [G. F.?], Adolf Strömstedf, Anna Törnström, Gustaf Uddgren, Carl Warder, Ellen Vester (H. Vilhelmsson), N. A. Ångström m. fl. Utgifvarens, Erik Thyselius', egna signaturer voro: Gasparone, Kurt, Gil Blas, Bengt, Karl Knutsson m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_1040.htm