[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 95


Kongl. Bibliotekets Dagbok. Stockholm d. 1 Juli 1766. U. t. [Stockholm, C. Stolpe]. Ant.

1 v., 20 s. 8:o (15,5 x 8,1). Utan prisuppgift. Mera utkom ej.

Utgafs af kongl. bibliotekarien C. C. Gjörwell i afsigt att belysa kongl. bibliotekets historia samt beskrifva och förteckna där förvarade märkligare böcker, anmäla nyutkomna arbeten samt redogöra för utländska bibliotek och arkiv.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_95.htm