[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 509
Ort: HERNÖSAND


Senapskornet. Missions- och Nykterhetstidning, utg. i Hernösand 1883 1/7-85 15/12 o. 1890-92, [Sundsvall 1886- 90 o. 1896-97 samt Visby 1893-95]. Tr. i Hernösand i Hernösands Boktr.-aktiebolag 1883-85, Västernorrlands boktr.bolag 1890-91 o. Norrlands vännens tr. 1892, [i Sundsvall hos H. V. Vesterlund 1886, 87, Boktr.-aktebolaget 1888-90 o. 1896-98 samt i Visby hos P. A. Wassberg 1893 o. Gotlands-Postens tr. 1894, 95. Ant.

2 m., 8 s. 1883-85 o. 1894, 95, 16 s. 1886-93 o. 96, 97, 8:o, 2 sp. (20,5 à 22 x 11,5 à 14,5); 1 kr.

Utg.-bevis härå utfärdades för kolportören Johan Erik Kvist 1883 21/5 i Hernösand, 1885 7/11 i Sundsvall och 1893 26/11 i Visby, hvilken redigerade tidskriften med biträde af A. O. Engblom, J. Löfgren, J. Hellgren, Fridolf Risberg, m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_509.htm