[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 667
Ort: Stockholm.


Tidskrift för Veterinärmedicin och husdjursskötsel 1882- fortgår 1895 95 dec. Tr. hos P. A. Norstedt & Söner. Ant.

4 h., 64 s. 8:o (18 x 9,8). 5 kr. (o. p.).

Red. och utg. af professuren vid Veterinärinstitutet i Stockholm Carl Adolf Lindqvist, som 1881 8/12 erhöll utg.-bevis därå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_667.htm