[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 364


Samlingar i Bergsvetenskapen af E. T. Svedenstierna och C. J. Lidbeck. Första [-Fjerde] Delen. Stockholm, C. Delén 1806-12 och H. A. Nordström 1811. Med grav. titelblad,

4 h. årl. 1806, därefter å obestämda tider 76 à 100 s. 8:o (14,5 à 15,5 x 7,5 à 8); tillsammans 4 delar, hvaraf den sista utkom på en gång 1811.

Öfvermasmästarne E. T. Svedenstierna och C. J. Lidbeck erhöllo 1805 5/9 privilegium härå. Företalet är dateradt: Stockholm d. 31 dec. 1805.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_364.htm