[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 38
Ort: BORÅS.


Vestergötland. Veckotidning för Elfsborgs län och angränsande städer 1893 8/4-94 10/11 och därefter kallad Boråsposten. Veckoupplagan Vestergötland 1894 17/11-fortgår 1900. Tr. i Boråspostens tr. Ant.

1 v., L., 4 s., samt fr. 1899 understundom äfven på O., 2. s., Fol. 6 sp. (60 x 39) omväxlande med 4 sp. (41,5 x 25,8) samt 8 sp. (73 x 52,5) fr. 1899; 1 kr. 20 öre 1894, 95 och därefter 70 öre (p. i.).

Red. och utg. af Anders Brander, som 1893 23/3 erhöll utg.- bevis å Vestergötland... samt 1894 18/10 å Boråsposten. Veckoupplagan Vestergötland, som utgjorde en omedelbar fortsättning af den förstnämnda i fortlöpande nummerföljd.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_38.htm