[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 385


Svenska Boktrycknings-Historien, Journal utan Critik. 1810 maj-11 april. Strengnäs, A. J. Segerstedt, 1810,11. Ant.

1 m., 48 s.; lit. 8:o (13 x 7,4); 574 s. 1 rdr 16 sk. bko för hela årg.

Litterär tidskrift, refererande alla nyutkomna svenska arbeten, utg. af L. Hammarsköld, redaktör, och A. J. Segerstedt, förläggare.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_385.htm