[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 1
Ort: Stockholm.


Hushålls-Tidning för år 1813 [14/1-14 1/12]. Marquardska Tryckeriet 1813, 14. Fr.

1 v., T.; 8 s. 8:o (14,7 x 8,2); 2 rdr 8 sk. bko 1813 och 1 rdr 32 sk. bko 1814 för 50 nr.

Utgifven af advokatfiskalen Chr. Lengblom, hvilken 1813 5/1 erhöll utg.-bevis å denna tidskrift, som var af ekonomiskt och tekniskt innehåll.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_1.htm
Kontakt: te@kb.se
Kungl. biblioteket