[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 101
Ort: ESKILSTUNA.


Raketen. Tidning för Eskilstuna Goodtemplare. Utgifven i Eskilstuna af Ex. Klubben 1889 22/1-21/12, [hvarefter den utgafs i Köping med titel: Raketen. Tidning för Mälareprovinsernas nvkterhetsvänner (Officielt organ för Västmanlands och Södermanlands D. L. af I. O. G. T.) 1890 20/1-15/9]. Tr. i Eskilstuna Litografiska tryckeri (i litogr. öfvertryck) 1889 22/1-22/2, Eskilstuna tidnings tr. 1889 21/3-21/12 [och i Köping hos J. F. Säfberg 1890 20/1-15/9]. Ant.

1 m. 1889, därefter 2 m., 4 s. Fol., 2 sp. (32 x 21) 1889 22/1 o. 22/2, 3 sp. (32,5 x 29,6) 1889 21/3-21/12, därefter 4 sp. (33 x 21,8); 1 kr. (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades för skomakaren Fredrik Arvid Eriksson i Eskilstuna 1889 14/1 och boktryckerifaktorn Alfred Stärner 1889 23/12 i Köping. Den redigerades af F. Arvid Eriksson 1889, med biträde af E. Österberg 1889 21/1-22/2 och Edv. Hultin 1889 21/3, därefter ensam, Alfred Stärner 1890 20/1-5/6 och Gustaf Hülphers 1890 23/7-15/9.

[Jfr Raketen (3:719).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_101.htm