[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 157
Ort: Stockholm.


Panorama. 1835 17/1-11/7. Tr. hos D. M. Lublin 1835 17/1-28/2, Carl Deleen 1835 7/3-2/5 och L. Westerberg 9/5-11/7. Ant. o. Fr.

1 v., L.; 4 s. 4:o 2-sp. (18,6 à 18 x 15 à 15,7); 26 nr. 3 rdr 16 sk. bko. för år.

Politisk och litterär veckotidning utgifven på franska, tyska och engelska å Alb. Bonniers förlag, hvilken erhöll utg.-bevis 1834 18/12. Vid tidningens upphörande lämnades åt prenumeranterna till ersättning Det historiska och geografiska archivet, som äfven utgafs af Alb. Bonnier.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_157.htm