[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 243


Göthiske Hushållaren. För År 1781 [april-aug.] Götheborg. Tryckt och utgifven hos Lars Wahlström, 1781, 82. Fr. med devis: Salom. Ordspråk Cap. 24 v. 4.

Utgifningssätt obekant. 8 s. 8:o (14 x 7,5) 50 nr, deraf 30 nr 1781 och de öfriga 1782. 24 sk. för 50 nr på bättre och 20 sk. på sämre papper.

Ekonomisk tidskrift utgifven af ekonomi-direktören Martin Staaf.

Af uppgifter i själfva tidskriften framgår, att nr 1 utkommit efter 30/3 och nr 2 före 17/5 1781 samt dubbelnumret 49, 50 med innehållsförteckningen efter 1782 10/8.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_243.htm