[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 387
Ort: Stockholm.


Annonstabell ur Nya Dagligt Allehanda. 1864 24/8-65 29/10. Tr. hos K. A. Lindström. Ant.

3 à 4 ggr. i veckan under sommarmånaderna, samt 1 à 2 gånger i veckan under vintermånaderna, 2 s. Fol., 6-sp. (58,5 x 41,5 à 40). 1 rdr 50 öre för år.

Utgjorde till större delen aftryck af annonserna i Nya Dagligt Allehanda. Dess redaktör K. A. Lindström erhöll utg.-bevis härå 1864 22/8. Den upphörde t. v. 1865 29/10 och synes därefter icke blifvit å nyo utgifven.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_387.htm