[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 937
Ort: Stockholm.


Veckan, dess ställningar och förhållanden 1891 sept.-92 23/4. Tr. hos Gernandts boktr.-aktiebolag. Ant.

1 v., 8 à 16 s. Fol., 2-sp. (29,5 x 21); 1 kr. 50 öre för sista kvartalet 1891 och 5 kr. 1892 (p. i.); däraf utkommo 13 nr 1891 och 17 nr 1892 förutom extrabladet 23/4 hvari dess upphörande tillkännagafs.

Skulle åtföljas af en bilaga, hvilket likväl ej skedde.

Red. och utgifven af kongl. sekreteraren Johan Gottfrid Renholm, som 1891 18/9 erhöll utg.-bevis härå.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_937.htm