[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1102
Ort: SALA.


Sala Tidning 1860 29/12-76 10/6 och 1878 4/12-81 29/6 och Sala nya Tidning 1876 23/6-78 30/11. Tr. hos G. A. Lindgrén 1860 29/12-76 10/6, G. A. Lindgréns tr. 1876 23/6-78, C. E. Eriksson 1879 2/l-29/10, R. E. Runström 1879 1/11-81 9/4 och Runströms koukursmassas tr. 1881 13/4-29/6. Fr. o Ant. t. o. m. 1876 8/7 o. därefter Ant.

1 v., L., 1860-77 o. därefter 2 v., O. L., 4 s. Fol., 3 sp. (33,5 à 35 x 21,2 à 20,6) 1860-67 och därefter 4 sp. (40,5 x 26,5); 4 rdr rmt 1861-77 o. därefter 5 kr. (o. p.).

Utg.-bevis å Sala Tidning utfärdades för boktryckaren Gustaf Adolf Lindgrén 1860 24/12 (död 1876 15/6), å Nya Sala Tidning för f. d. löjtnanten, bokhandlaren Daniel Feodor Aminoff 1876 20/6 samt å Sala Tidning för boktryckaren Carl Victor Oscar Ringström 1878 6/11 och bokhandlaren Carl Erik Eriksson 1879 20/1.

I tidningen uppgifves O. H. Gullbrand 1881 4/5-11/6 vara dess redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1102.htm