[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 667
Ort: KRISTIANSTAD.


Skånska Posten 1830 21/7-59 2/11 o. med titeltillägget : Tidning för Christianstads stad och län 1859 16/11-71 30/9; Nya Skånska Posten Tidning för Kristianstads stad och län 1871 4/10-99 30/6. Tr. hos Schmidt & C:o 1830-57 27/6, Herm. Lang 1857 1/7- 71 30/12, Langska boktryckeriet 1872 2/1-73 16/8 och Boktryckeriaktiebolaget fr. 1873 20/8. Fr. 1830-35, därefter Ant., omväxlande med Fr. i slutet af 1850-talet.

1 v., O., 1830-39; 2 v., O. L., 1840-73; 3 v., Ti. T. L. 1874-81 och 6 v. fr. 1882 2/1; 4 à 2 s. Fol. 2 sp. (23,3 à 26 x 16,5 18,4) 1830-48, 3 sp. (28,8 à 36,5 x 21,3 à 24,5) 1849-59 2/11, 4 sp. (38 à 39,8 x 24,5) 1859 16/11-62 2/7 o. 1883, 5 sp. (42 à 50,5 x 30,8 à 33,5) 1862 5/7-77 omväxlande med 6 sp. (55,4 à 51 x 42,6 à 40) 1878-82 och fr. 1884, 40 sk. bko 1830 juli-dec.; 2 rdr bko 1831 -39, 4 rdr bko 1840-48 o. 1855-62, 4 rdr 24 sk. bko 1849-54, 6 rdr 50 öre 1863-65, 1874-81 o. 1892-96, 5 rdr 50 öre 1866- 73, 7 kr. 1882-91, 5 kr. 1897, 4 kr. 1898 o. 1 kr. 67 öre 1899 (o. p.).

Sedan Christianstads Weckoblad 1840 upphört, utgaf kapten C. G. Hjertman »Christianstads Weckoblad, Supplementblad till Skånska Posten», 8 à 12 nr årligen 1841-48 (jfr I: 388). Fr. o. m. 1898 23/4 utgafs å marknadsdagar »Annonsblad till Skånska Posten», 1 à 2 v., 1 à 2 s. Fol. 5 à 6 sp., som utdelades gratis.

Utgifningsbevis å Skånska Posten utfärdades för löjtnanten vid Vendes artilleri C. G. Hjertman 1830 12/7 och boktryckaren Herman Lang 1859 8/11; A Nya Skånska Posten för boktryckerifaktorn C. F. Kjellquist 1871 26/9, redaktören Nils Lundh 1879 20/3 samt litteratören Johan Edvard Westberg 1884 8/9.

Dess redaktörer hafva varit C. G. Hjertman 1830-död 59 2/11, Herman Lang 1859-68, Jean Thimgren 1868 okt.-70 sept., O. H. Norström 1870 okt.-71 sept., Nils Lundh 1871 okt.-84 30/9, J. E. Westberg 1884 1/10-99 30/6. Tidningen med tryckeri uppsattes af d. v. hofrättsassessorn C. Chr. Schmidt, kaptenerna C. G. Hjertman och J. Bahér, bokhandlaren Ludvig Littorin och rektor P. J. Böklin. I dess redaktion deltogo C. Chr. Schmidt 1830-44 o. P. J. Böklin 1830-40, hvarjämte bidrag dit lämnades af hofrättsassessorn W. Appelberg, regementspastorerna Nils Lovén (Nicolovius) och Christian Thorsell samt lärarne vid hertig Carls skola Olof Hörman, J. Centerwall och Lars Feuk (på 1830 o. 40-talen).

I Nya Skånska Posten hafva varit medarbetare Johan Berndt Westenius 1861-65, Nils Lundh 1864- 71 sept., redaktionssekreteraren Hjalmar Falkengren 1881-83 o. 84 1/10-86 1/11, Per Veiland 1884 1/1-1/10, K. E. Lundegård 1886 febr.-nov., V. Jäderblom (sign. C. F.) 1886 1/11-93 1/10, Karl Landahl 1893 1/10-95 1/9, fil. d:r Karl Enghoff 1895 1/9-96 10/11, Knut Emanuel Holmgren 1896 1/11-98 1/10 och Sven Olofsson 1898 1/10-99 1/5. Tillfälliga bidrag hafva lämnats af bl. a. kammarherre Sigge Sporre, major Wilhelm Lagercrantz och landssekreteraren Carl Arcardius Olson.

Nya Skånska Posten uppgick fr. 1899 1/7 i Kristianstads Läns Tidning, som därefter antog titeln: Nya Skånska Posten Kristianstads Läns Tidning (se nr 693).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_667.htm