[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1101
Ort: RONNEBY.


Ronneby-Posten. Tidning för Ronneby stad och mellersta Blekinge (utg. i Karlshamn 1894 14/12-fortgår 1900. Tr. i E. G. Johanssons boktryckeri (Svante Johansson).] Ant.

2 v., Ti. F., 4 s. Fol., 7 sp. (54,5 x 44); 3 kr. 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för boktryckaren Svante Johansson 1894 7/12. Den redigerades af Per Hansson med Joël Eriksson såsom redaktionsombud i Ronneby.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1101.htm