[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 49


Nödig Undersökning om the uti wår Lutherska Församling nu för tiden mäst gängse Theologiske Stridigheter, hvaruti först upptages then Danske Menozæ willosatser, besynnerligen then uti thess beskrifning om Tron. Hvilket arbete kommer arketals at utgifvas af Aletophilus. 1749 Juni-Sept. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Fr.

1 v., O.; 4 s. 4:o (17 x 11,5); 8 dlr kpmt för årg. 14 nr utkommo.

Riktad mot Pontoppidans didaktiska roman Menoza, äfvensom Hernhutismen. Utg. af Mag. Olof Petri Öhrlin. Den är endast till utgifningssättet tidskrift.

Se vidare härom Sylwan, a. a., s. 223-226,

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_49.htm