[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 510
Ort: HERNÖSAND


Norrlandsvännen. Politisk Nykterhets-, Nyhets- och Annonstidning för Wästernorrlands län 1890 9/9 (prof nr) o. 2/10 -92 23/1; (Norrlandsvännen) Ångermanlands Tidning 1892 26/1-31/12. Tr. hos Hernösands-Postens tryckeri aktiebolag 1890 9/9-9/10, Hernösands boktr.- aktiebolag 1890 14/10-30/10. Västernorrlands boktr.-aktiebolag 1890 4/11-92 23/1 o. Ångermanlands tidnings boktr.-aktiebolag 1892 26/1-31/12. Ant.

2 v., Ti. T. 1890 9/9-91 26/3, 3 v., Ti T. L. 1891 31/3-93 31/12, 4 s. Fol., 6 sp. (55 à 51,5 x 37,5); 1 kr. 1890 okt.-dec., 3 kr. 60 öre 1891 o. 4 kr. 1892 (p. i.).

Utg.-bevis å Norrlandsvännen utfärdades för Johan Erik Kvist 1890 20/8 och å Ångermanlands Tidning (uti fortlöpande nummerföljd), för folkskolläraren Jöns Niklas Sundkvist 1892 21/1 och å Nya Ångermanlands Tidning 1892 27/12 för redaktör Sven Magnus Myrström, som varit redaktionssekreterare 1890-92 jan. och därefter redaktör; af den sistnämnda tidningen synes dock intet nummer hafva utkommit.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_510.htm