[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 661
Ort: Stockholm.


Literaturvännen. Tidskrift för roman- och novelliteratur 1881 okt. Tr. hos J. Andersson. Ant.

1 v., 24 s. 12:o (15,2 x 9). 1 kr. 25 öre för qvartalet jämte rätt att erhålla sitt eller någon väns fotografi i stort format för dem, som abonnerat på hel årg. Blott 4 nr utkommo.

Utg.-bevis härå utfärdades 1881 10/11 för Karl Johan August Malmgren.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_661.htm