[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1297
Ort: UPSALA.


Intelligensblad utgifvet i Upsala 1844 2/1-45 30/12. Tr. hos Leffler & Sebell. Ant.

40 nr årl. (hvarje Ti. under läseterminerna), 8 à 4 s. 4:o, 2 sp (23,3 à 25 x 16 à 17); 4 rdr bko 1844 o. 3 rdr bko 1845 (o. p.).

Utg.-bevis härå utfärdades för akademiadjunkten, fil. d:r F. G. Afzelius 1843 7/12, som redigerade denna tidskrift, hvari Carl Ekendahl, H. A. Lindhult och B. E. Malmström voro medarbetare. Dess uppgift var att följa vetenskapernas utveckling, företrädesvis den filosofiska och humanistiska, referera utlandets litteratur, redogöra för universitets- och läroverksangelägenheter äfvensom meddela små poem och litterära notiser.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1297.htm