[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 363
Ort: Stockholm.


Söndags-Nisse. Illustreradt veckoblad för skämt, humor och satir 1862 2/2-fortgår 1895 1900. Tr. hos J. & A. Riis 1862 2/2-31/8. N. Marcus 1862 7/9-63 27/9, I. Marcus 1863 4/10-67 29/9; Bergström & Lindroth 1867 6/10-71 31/12, I. Marcus 1872 7/1-73 3/8, I. Marcus boktr, aktiebolag 1873 10/8-75 1/8, Associationsboktryckeriet 1875 8/8-81 25/12, C. E. Gernandts boktryckeri 1882 1/1-3/9, Gernandts boktr, aktiebolag 1882 10/9-93 samt därefter Iduns boktr. aktiebolag. Ant. Med titelvignett och illustrationer i träsnitt t. o. m. 1893, därefter i auto- eller fototypi. Den har haft såsom devis: »Alla brancher äro bra - utom den tråkiga.» t. o. m. 1862 22/10 därefter »Alla sätt äro bra - utom det tråkiga.»

1 v., L.; 4 à 8 s. Fol., 3-sp. (28,2 à 30,5 x 18,6 à 21,7) t. o. m. 1894, därefter i hvart nr texten 6 8. Fol., 2-sp. och annonserna 2 s. 4 à 5-sp. (31,5. x 22,2). 4 kr. 75 öre för år (o. p.). Af åtskilliga nummer äro flere, af några t. o. m. hvarandra olika upplagor tryckta, såsom af 1864:11, 1868:3 och 1880:24. Till årsprenumeranterna lämnades såsom gratisbihang en illustrerad Nisse-Kalender 1871-93 liksom Söndags-Nisses julnummer 1894 o. 95 samt Midsommar- och Julnummer 1895-fortfarande 1900, 24 à 22 s. utom annonser, i koloreradt omslag Fol., 2-sp. (29,7 x 20,2), som kostade separat 50 öre.

Söndags-Nisses grundläggare var xylografen Gustaf Wahlbom (död 1876), som äfven var dess förläggare, i hvilken befattning han efterträddes 1876-80 af sin enka, fru Hilda Wahlbom,född Meijer, samt Frans Hodell fr. o. m. 1881, efter hvilkens död 1890 25/5 dennes sterbhus öfvertog förlaget af tidningen, hvilket sedermera inköptes af Söndags-Nisses Aktiebolag 1894 1/7 för 50,000 kr.

Följande personer hafva erhållit utg.-bevis därå:

Studeranden B. P. J. Paulin 1862 12/2, faktor N. Andersson 1862 30/8, litteratören Birger Fredrik Schöldström 1869 30/11, litteratören Frans Oscar Leonard Hodell 1870 1/12, Julia Mathilda Hodell 1890 28/5, med. fil. kandidaten Karl Wilhelm Schöldström 1890 5/7, litteratören Oscar Bensow 1894 3/1 samt agenten Hugo Fredrik Ferdinand Vallentin 1894 4/5, som 20/11 s. å. äfven erhöll utg.-bevis å Söndags-Nisses Julnummer.

Dess redaktörer hafva varit Lorentz Reinhold Leonard Götberg 1862, 63, Johan Gustaf Schultz 1864-död 69 28/11, Birger Schöldström 1869 5/12-70 27/11, Frans Hodell 1870 4/12-död 90 25/5, Birger Schöldström 1890 1/6-6/7, Karl Schöldström 1890 13/7-93 31/12, Oscar Bensow 1894 7/1-6/5 och Hugo Vallentin från 1894 13/5.

Dess tecknare hafva varit Gustaf Wahlbom 1862-76, Bertram Thelin 1876 2/4-död 80 24/6, Edvard Forsström 1880 4/7-fortfarande 1895 och Albert Engström fr. o. m. 1894 maj. Illustrationsbidrag hafva förekommit af bl. a. Fritz Ahlgrensson, Axel Axelsson, Hjalmar Eneroth, Wilhelm Gernandt, Otto Högborg, A. K. L. Hallstedt, P. Hedman, Verner von Heidenstam, C. G. Hellquist, N. Kjellberg, Nils Krüger, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Agi Lindegren, Hildur Meijer, Henrik Reuterdahl, Artur Sjögréen, Oscar Svalander, Isidor Törnblom, skådespelaren Gustaf Ullberg, A. L. Zorn, Emil Åberg samt silhuetter af Ernst Ljungh och telegrafassistenten Bernhard Hwasser. Tidningens xylografer hafva - förutom Wahlbom själf - varit Erik Israëlsson 1862-1868 april och Mauritz Meijer 1868 april-1893 dec.

I Söndags-Nisses jubelnummer 1887 20/2 finnas införda, dels en af Birger Schöldström författad historik öfver tidningens dittillsvarande öden, dels ock grundläggarens Gustaf Wahlboms porträtt samt en af Edvard Forsström tecknad allegorisk bild: »Kling, klang!», hvarå igenkännas dragen af bladets redaktörer, förnämste medarbetare med ritstift och penna samt vänner och gynnare.

Följande signaturer hafva med bidrag på vers och prosa begagnats i tidningen af nedannämnda personer (enligt meddelande från tidningens redaktion):

A. = Per Emanuel Bergstrand; A. En. = Axel Ericsson; Affe = Alf Hansson; A. J-n = Aron Jonasson; Alf Stjerne = Gunnar Alving; A. L-g. = Albert Lichtenberg; Alma Rek = Hjalmar Ekerot; Alvar Svenske och A. S. = Per August Sjögren död 1898 28/11; Amatör = A. W. Kinberg (1866); Anders Trögelin = först J. G. Schultz, därefter flere, bland dem Jonas Philipsson (förf. till Luftvelocipedbref 1870, 71); Anna A. = Anna Wästberg, född Andersson; Anonymus = Gabriel Salomon Rubensson; Anton Blom = Anna Blumenthal, född Schönbeck; Antonio = A. Boggiano; A-st = Jacob Johan August Berggren; Atka = Robert Geete; Aug. Cdt = August Callerstedt; Augur = K. Lindblad; Augusta Swärmenflykt = H. O. Guldbrand; Aura = Carl Eneroth; A. V-n = Arthur Valentin; Bayard = Sigge Sparre; Bazil = Bertram Thelin; B-g = Otto Gustafsson; Bias = P. E. Bergstrand; Bismarck = Forsberg; Bob = Robert Runqvist; Bonifacius = Sigge Sporre; B. R. = J. G. Schultz; Brio = Efraim Rosenius; Brr. = Gustaf Flink; Butcher = A. Engdahl; Bx = Gustaf Schonberg; Byggde-Nisse = L. A. Ahlgren; Bädecker d. y. = Arthur och Hugo Vallentin; C. = Carl Eneroth; Cabriolo = Arvid Axelsson; Ca-Lix-Tus = C. L. Törnberg; Calorie = K. E. Forsslund; Camille = Urban Dahl (bref från Paris); Ceno = Emil Norling; Chicot = Carl Eneroth; Civis = C. J. Svensén (riksdagsman); -ek. = P. F. Dahlbäck; Clemence de Q. = Karl Schöldström; C-t = Carl Eneroth; Cunigunda von Pomeransenstock = Emilie Björnberg; Daniel = Daniel Fallström; D. G. = Adolf Lindgren; Dienstag = Knut Tersmeden; E. = Ernst Wallmark; E-d = Teodor Ekelund; E. F. = Edvard Fredin; Ejnar = Klas Ryberg (1870 är denna signatur begagnad äfven af Fredrik Barthelson); Elis = Isidor Nordin; Emil P. = Emil Pettersson; Emilio = K. Schöldström; E. M-ll = E. Magnell; En ledsam passagerare = Isak Byström; -ens B. = Lorens Berggren; Enzio = Edvin Ziedner; Ernst Lange = Ernst Högman; E. S-dt = Elias Sehlstedt (1863); -est- = Nils Hildestrand; Evald S. = Evald Svensson; Exetastikos = Oscar Bensow; F. = Edvard Faustman (bref från Kamerun); Fabian = August Henricsson; Fallstaff Fakir = Axel Wallengren; Fenrisulfven = J. G. Schultz; Fergus = August Scheele (konditor i Stockholm); F. H. = Frans Hodell; Fingal = Fredrik Barthelson; F. L-g. = Frifhiof Lichtenberg; F. M. C. = Fanny Matilda Chrysander, född Ekman; F. O. = Frans Hodell; Folmer = Karl Schöldström; Franciscus = Frans Hodell; Fredman = Frans Hodell; Frou-Frou = Emilie Björnberg; - g - = G. Engman; Gabbe = Gabriel S. Rubensson; Giovanni = A. Boggiano; Gong-Gong = Hugo Vallentin; G. P-z = Gunnar Prytz; Gubben = Knut Forsberg (1866); Gubben Noack = Karl Ekström; Guido = Gustaf Åsbrink; Gustaf E. = Gustaf Engström; Gustaf Richard = Gustaf R. Mallander; Gusten B. = August Backlund; Gösta = G. U. Schönberg; Göteborgs Nisse = Aron Jonasson; H. A. = Hilma Ahlgrensson, född Hermansson (bref från Paris); Hakon Jarl = Karl Warburg; Halfdan M. och Halfdan Mörk = Karl Hemgren; Halvor Grip = Johan Nordling; Hans Persson = Emil Svensén; Harald = Harald Beyer; Harleqvin = Richard Gustafsson; H-d = Maximilian Axelson; Helmer = Gustaf Wilhelm Stahre; Hemera = E. J. F. Schéele; Hilarius = J. G.Schultz; Historicus = Arthur Vallentin; Hjulmänska = Hugo Vallentin; H-ld B-m = Harald Boström; H-l-n = Andreas Hasselgren; H. M-n = Herman Martinsson; Human Body = Th. Nyström; H. V. = Hugo Vallentin; Icarus = Georg Felldin; I. N. = Ivar Nelin; Inventor = Hugo Vallentin; Isidor K. = Isidor Kjellberg; Isidor T. = Isidor Törnblom; Jacques = Oscar Hjalmar Guldbrand; Jag, Jeppe = P. E. Bergstrand; Jergen Puckel = Tore Ericsson; Jim = Harald Jakobsson; Jip = Ivan Nordlöw; J. N. N. = J. N. Nyman; John Tbg = John Tengberg; Julia Hoppenrath = F. Barthelson; Julie Å. = J. N. Nyman; Julius = Julius Hodell; J. v. E-n = Jean Thimgren; Jöns Träbock = Peter Emrik Linderoth; Jörgen = Georg Filip Lundström; K. = Gustaf Klingbom; K. A. C. = K. A. Cervin; Karl Pettersson = Hugo Vallentin; Kilian = Sigge Sparre; Kille = A. W. Kinberg; Klas = Magnus Ringh; Klatsch och Klm = Karl Schöldström; Kolbruna Skald = M. Axelson; Korpus = Ivan Nordlöw; Kozciusko = Skoglar Wästfält; K. V. = K. V. Jansson; K. W. = Karl Wetterhoff; Lasse = Hugo Vallentin; Lbg = A. W. Lindeberg, Leo = Hugo Gyllander; L. G. N-n = L. G. Nilsson; Loke = F. Barthelson; L. O. Rens = E. Moback; Lorenzo = J. L. S. Ringenson (dansör vid K. Operan); Lotten = Charlotte Deppe, född Tunelli; Lulle = K. A. Hagberg; Långhundundriander = Frans Hodell; Malle = Gustaf R. Mallander; Maro = Albert Sahlin, fabrikör i Eslöf, Sveriges förnämste tidningssamlare; Mas = Johan Johansson; Maximilian och M-n = Maximilian Axelson; M. E-d = Magnus Elmblad; Memor = Carl Eneroth; Methodius Probus = Gustaf Engström; Mick = K. A. Lindblad; Milda Karamell = Anna Wahlenberg; Minchen Strömberg = Frans Hodell; -m-n = Tom Wilson; Moje = Mauritz Berwald; Mont d'Or = Gustaf Gullberg; Moses d. y. = Karl Schöldström; Mox = John Bohman; Murre = Maurits Meyer m. fl.; Måns Månsson = Måns Hultin; Måns Märsgast = Karl Schöldström; Mårten Holk j:r = Reinhold Götberg; N. = Christian Högman, bibl.-amanuens i Upsala (1865); -n = Richard Gustafsson (1869); Nasse = Aron Jonasson; Nasus = Victor Rehnström; Nbg = J. Nyberg; Nemo = Frans Hodell; Neutral = F. Barthelson; Nicke Nubb = Aron Jonasson; N-r = Fredrik Nycander: N:r 63 = Gustaf v. Bergen; Nullus = Frans Hodell; N-y L-g = Nonny Lundberg, f. von Schulzenheim; Occa = Oscar Strindberg; Octavio = Octavio Beer; Ol. Ersson = Olof Ersson Klosterberg; Olle Bill = V. Billstén (bref från London); Olle Vickerberg = Wilhelm Åkerberg; Ottar = Johan Alfred Walter Malmgren; Papageno = Otto Leopold Schöldström; Parentator = Karl Schöldström; Paul Louis o. P.-L. = Robert Wilhelm Lönnerberg; Pedro Emrico = P. E. Linderoth; Pelle Klang = Karl Schöldström; P. L. = Per Levin; P. M. = Carl J. Broberg; Petronius = Birger Schöldström; Petrus Petterqvist = Victor Rehnström; Pilo = Knut Tersmeden (1870); Pjerrot = Fale Martin; Polycarpus = F. Barthelson (1869) m. fl.; Pontus = G. Engman; P. R. Johan = Per Johan Örtengren; Priffe = Arthur Vallentin; Prosper Block = Fale Martin; Pyrrho = E. Schiött; Quidam Quidamson = Nils Kristersen; R. = Reinhold Götberg; Ragnar Ståhleson = K. G. Nordenståhl; Ramlajh = Hjalmar Pihlstrand; Respublica = M. Berwald; Rimfaxe = Frans Hodell; Robert N. = Gösta Schönberg; Rosa B. = Fale Martin; R-r = J. N. Nyman; R. S. = Robert Sahlberg; R. S-n = K. G. Nordenståhl; -rt- = Martin Lindgren; R. W. = Robert Wallin (källarmästare i Stockholm); S. = Birger Schöldström; S- - = Karl Schöldström; Saib = P. E. Bergstrand; Saxon = Johan Lindström; Scapin = E. Högman; Schwan = Eric Sandberg; S-g = Axel Sundberg; Sixtus = Conrad Petterson; Skanderbeg = Rob. Wilh. Lönnerberg; Skinfaxe och S-x-e = Birger Schöldström; S. N-d = Svante Nordlund; Soto Minor = Karl Schöldström; Spektator = Paul Tanninen; Spinamorte = C. L. Törnberg; Spritt von Tokenström = Gustaf Gullberg; Sqvaller Nisse = Frans Hodell: Staffan = P. F. Widmark; S:t Germain = Birger Schöldström; Surtur = F. Barthelson; Svante Kurante = S. Giertz; Sven = Sven Jansson,död 1869; Sven Tröst = Carl Snoilsky; Sylvia = Sara Pfeiffer, född Schönbeck; T*** = Filip Tammelin; Tatiana = Minna Telenius; Teater Nisse och Tekniker = Hugo Vallentin; T-g = C. L. Törnberg; Theodor H. = Emilie Björnberg; Thérèse = R. Götberg (1864); Thérèse H. = Thérèse Hodell, född Paul; Thomas Tomte = F. Barthelson; Thorolf = John Bergman; Timon o. Timon Eremita = C. J. E. Aurell; T-k och Tuck = Karl Schöldström; Tord Helsing = Ossian Limborg; Tore Stigson = Andreas Hasselgren; Tsing = Efraim Rosenius; Ture Gran = Georg Filip Lundström (1881); Tusse, Tutus Wattenström = Hugo Vallentin; Ubbe = Carl Theodor Holm; Uf = Elias Valfrid Dufva; -und- = Sundberg (källarmästare i Stockholm); Utkiken = Hugo Vallentin; U. U. = Ulrik Uddman; Waldemar = Wilhelmina Gravallius, född Jönsson Isaksson (Förf. till Högadahls prostgård); V-d V-d = Valfrid Vidfond; Vetus Upsaliensis = Wilhelm Aurell (1865) m. fl.; Vidar = J. A. W. Malmgren; Widis = Ernst Widegren; Wilhelmina = Wilhelmina Stålberg; Wille Å. = Wilhelm Åkerberg; V. -ler = Wilhelm Möller; von Lax = Emil Eggertz; Wy B. = Sigge Sparre; X-g = P. E. Bergstrand (1866); Zero = F. Barthelson; -öder- = Alfred Andersson, Elmar = Gudmund Åkermark, Glada Lasse = Ludvig L. Lundgren, Nabopolassar = E. von Qvanten, Pariser-Nisse = Knut Nilsson.

Dessutom hafva bidrag lämnats af Albert Andersson-Edenberg, Arvid Ahnfelt, Augusta Barthelson, född Hultgren, Adil Bergström, Richard Bergström, Dagmar Bergström (följetonger i bilagan 1884), August Blanche, Tore Blanche, Anna Branting, född Jäderin, Vilma Brolin (gift Holmes), lotsålderman Herman Byström, Frithiof Cronhamn, Lorenz Dietrichson, Reinhold Ericson, Gustaf Fröding, Gustaf af Geijerstam, Johan Grönstedt (bref från Paris), Arvid Gumælius, Alfred Hedenstierna (Sigurd), L. J. Hierta, Julia Hodell (gift Bensow), S. A. Hollander, Otto Hörer (bref från Helsingfors), grosshandlaren Johan Johansson, G. E. Klemming, Axel Klinckowström, Oscar von Knorring, Herman Salomon Krook, C. E. Ljungberg, riksdagsm. Anders Medin, Harald Molander, Hugo Montgomery-Cederhjelm, Emil von Qvanten, J. G. Renholm, P. A. Siljeström, Johannes Svanberg, K. F. Werner, C. Östberg, Robert Bachmann, Karl Benzon, K. .T. Ekeblad (Gustafsson) m. fl., hvilkas bidrag till största delen varit osignerade.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_363.htm