[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 689
Ort: Stockholm.


Den glade pianisten. Musikblad för uppmuntran och studium 1888 1/1 (profnr)-febr. Tr. hos J. & A. Riis. Ant. Med titelvignett och nottryck.

2 m., med undantag af sommarmånaderna maj-aug., 4 s. Fol. 2-sp. å 1:a s. och 3-sp. å 2:a-4:de s. (28 x 19,5). 3 kr. för år. Blott 2 nr utkommo samt ett i febr. utgifvet meddelande, att tidningen skulle komma att undergå förändringar i såväl utstyrsel som plan, hvarå profnr skulle utgifvas på hösten, hvilket dock ej skedde.

Red. o. utg af Th. Ahlberg, ehuru Fritz Arvid Victor Norman därå erhöll utg.-bevis 1883 24/1.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_689.htm