[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1392
Ort: WENERSBORG.


Wenersborgs-Posten 1866 21/4 (profnr) och 2/5-72 30/12. Tr. i Wenersborgs-Postens tr. Ant. o. Fr.

2 v., O. L. t. o. m. 1866 29/12 o. därefter M. T., 4 s. Fol., 4 sp. (41 x 28); 6 rdr rmt t. o. m. 1867 o. därefter 5 rdr.

Utg.-bevis härå utfärdades för lektorn, fil. d:r Johannes Svedberg 1866 7/4, hvilken var tidningens redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1392.htm